07:23
Otec Eirene
1676
oEirene 0037 = Pravda 02 Zmysly ako prvý prostriedok jej poznávania. oEirene 0037 = Pravda 02 Zmysly ako prvý prostriedok jej poznávaniaMore
oEirene 0037 = Pravda 02 Zmysly ako prvý prostriedok jej poznávania.

oEirene 0037 = Pravda 02 Zmysly ako prvý prostriedok jej poznávania
dusanharvilik shares this
1
Eirene nove.
nMore
Eirene nove.

n