Clicks889
zchnks

zvoní norům hrana ? - chrám ducha si dobrovolně jedem otrávili , aby se svým otrokářům zavděčili

Srdceryvná přiznání a prohlášení ze všech stran. Dostanou se nakonec k pravdě „nepřátelé národa“ provalením dlouho neuznávaných informací?

Čtu si týdenní aktualizované zprávy norského Ústavu národního zdraví (Folkehelseinstituttet): 72 % hospitalizovaných, 90 % pacientů na JIP a 90 % těch nakažených, jež za poslední tři měsíce zemřelo, bylo plně očkovaných. Ovšem až nyní, poté co byla naočkována přes 90 % obyvatel a škoda je zjevná, se začínají ověřovat problémy, jež očkování způsobuje. Z toho, že nebyli dostatečně vyrozuměni o potenciálních následcích jsou mnozí rozčílení. Ohledně toho, co máme před sebou, je plno nejasností.

Vedlejší účinky se týkají všech druhů očkování. Sám Úřad pro léčiva (norsky Legemiddelverket) vyzývá lidi k jejich nahlašování. Někteří začali psát o následcích deník a dožadují si kopie výsledků vyšetření za účelem doložení potíží pro získání odškodnění. Jsou i tací, jež si nepřejí krev od očkovaných a žádají, aby byla taková krev označená, aby nedošlo k přenosu spike proteinu z očkovaných na ty, kteří o něj nestojí.

Ještě jsou ale kteříkoliv kritici očkování a covid politiky haněni, zesměšňováni a častováni zostuzujícími nadávkami jako odpírači, přeborníky v sobectví, blázny do spikleneckých teorií a násilím se jim snažili navlékat alobalové kloboučky, symbol vlastní omezenosti. Vzájemná řevnivost a hašteřivost vrcholí a v tomto nerovném boji není vítěze ani poraženého. Nyní se v některých masmédiích množí výpovědi lidí poškozených vakcínou, k níž se cítili dotlačováni, že očkování byla jedinou cestou z marasmatu pandemie ven.

Neočkovaní k některým místům, hlavně na větší akce, nemají přístup, v některých zaměstnáních a na některých pracovištích museli nuceně vyměnit místo s někým jiným, musí do karantény (avšak nově musí v některých okresech do karantény i očkovaní). Nemluvě o společenských normách a společenské kontrole. A nyní se neočkovaní setkávají s nepochopením a neberou je vážně, podělí-li si s odborníkem o podezření na vedlejší účinky z očkování. Někteří se dokonce pacientům snaží rozmluvit, že jde o somatický stav a naznačují jim, že nejsou duševně v pořádku.

Vedlejší účinky a zdravotní problémy spojené s třetí dávkou budou prý větší než s těmi dvěma prvními. A ti, jež by to měli jménem nás ostatních znát, se prý zamotali do dilematu. Pakliže vás proti nákaze a onemocnění neochrání očkování, jak by pak mohl digitální certifikát ve vašem telefonu? Přesto je očkování třetí dávkou v plném proudu. A jestli si někdo myslel, že by se děti do 12 let očkovat neměly, tak jsou nyní na řadě pěti až jedenáctileté děti.

Z výpovědí poškozených vyplývá, že potíží a stavů je hodně. Někomu vakcína způsobila onemocnění osrdečníku (a to především u mužů ve věku 15 až 30 let), dalším zase krevní sraženinu, jaterní steatózu, podrážděnou slezinu, syndrom únavy, horečku, polohovou a jinou závrať a omdlévání, píchnutí, pocit znecitlivění, bolesti svalů a kloubů, oteklý krk, rozsáhlé vyrážky, bolavé žlázy, migrénu, srdeční záchvat, bolavou a nepoužitelnou ruku, do níž byla aplikována injekce, selhání imunity, impotence, krvácení z pochvy, potraty, selhání implantátů atd. Avšak ze všech vedlejších účinků je na norském seznamu jen 99 klasifikováno jako závažných.

Jednou z poškozených je mladá paní jménem Mona Zaalová. Uvádí: „jsem jednou z nich a můj lékař mi přikázal, abych si nenechala píchnout ani 2. ani 3. dávku ani kteroukoliv další. Naštěstí již jsem odrodila děti, jež jsem si přála a jsem tak vyrostlá, že bych správně již měla mít měsíčky za sebou, jenže kdepak, menstruuji jako kdyby mi bylo 16, jen jednou tolik a trvá to dva až tři týdny, pak mám několik málo dní od toho klid, načež to zas začíná a je to jen jedním z příznaků.“

Další ženy přiznávají závažné změny menstruačního cyklu a dokonce jeho obnovení po dokončené menopauze a/nebo velké bolesti. Pro Úřad pro léčiva ale neznamenají nic a jsou bagatelizovány.

Norský Úřad pro léčiva doporučuje nenechat se očkovat, má-li někdo v záměru v průběhu následujících tří měsíců otěhotnět. Kdyby Úřad o tomto následku předem nevěděl, nevydával by ono doporučení, jenže kolik žen bylo o tom vyrozuměno před tím, než se nechalo očkovat?

Ze stoického přesvědčení a důvěry budou lidé pro další injekce opět a zas nastavovat rameno. Mnozi poukazují na to, že zdraví žen je tak jako tak bráváno na lehkou váhu a kdyby to bývali byli muži, kteří byli nuceni čelit oním vedlejší následkům spojeným s menstruací. Narušená menstruace je něčím, co je mnohem snazší přechytračit jako banalitu a půlka obyvatel, tedy muži, se nemůže k tomuto účinku vztahovat a proto se tento následek klamavě jeví jako o polovinu nevinněji.

Televize TV2 se jako jedná z mála k tématu vrací a hlásí, že většina žen, s níž byla v kontaktu, praví, že Úřadu nic nehlásila, jelikož nevěděla, že to bylo doporučováno, anebo protože nevěděla komu to mají hlásit. Podle anonymní ženy si nemyslela, že to bylo dostatečně závažné. Někteří lékaři údajně měli sdělit ženám, že narušení menstruace není vedlejším účinkem očkování.

Nic nenaznačuje tomu, že očkování není nebezpečné a nemůže vést k trvalým změnám. Chceme snad, aby se někdo strachoval a hrozil kvůli tomu, co se může projevit v budoucnu, ačkoliv to nyní v počátcích není znat? A dokud někdo věří v náhody, tak i ty mají své meze. Na očkování proti prasečí chřipce norských obětí očkování, které skončilo smrtí, nebylo ani padesát a později to bylo označováno za medicínskou pohromu. Dosud v Norsku zemřelo na covid 952 osob, na vedlejší účinky vakcíny 230 a dalších poškozených je zatím neznámý počet. Jen doteď zmiňovaný Úřad obdržel 37 500 hlášení, z nichž jich zatím nestihl zpracovat 17 000.

Kolektivní nátlak i na ty, jež by se z medicínských důvodů neměli nechat očkovat podle kritiků patřilo a patří k nejpodivnějším a nejvíce zlým v dějinách novodobého Norska. Ještě dnes se můžeme setkávat s nadpisy jako „Nyní se bude hon na neočkované stupňovat“ na titulních stránkách. Neznámý počet lidí zažilo vytěsnávání/vylučování, šikana, rozkoly mezi přáteli, kolegy a v rodinách. Nejsilnější byli podle diskutujících ti, jež dokázali vzdorovat vlastním názorem.

Konečná čísla poškozených budou patrně vysoká. Kdyby byly zveřejňovány všechny případy vedlejších účinků, snad by již nebylo možné popotahovat a vinit za čím dále děsivější počty nakažených neočkované. Vedlejší účinky, spolu s nízkým stupněm ochrany a rychle ubývající ohranou a vysokou nakažlivostí ať je někdo naočkován, či je, nyní vede k tomu, že se Norové podle ohlasů více ohrazují proti obviňování neočkovaných, poněvadž logicky a matematicky to již nedává smysl házet sílící šíření nákazy na menšinu. Jenže kdy padnou i tahle omílaná paradigmata masmédií?

aktualne.cz/blogy/yngvar-brenna.php?itemid=41324