Clicks172
vi.news

Giám mục Hà Lan: Thượng hội đồng Amazon là sự nhạo báng đức tin, che đậy cho việc xóa bỏ đời sống độc thân

Các từ khóa trong tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng Amazon, không phải là "Pachamama" mà là "linh mục đã kết hôn", "nữ phó tế" và "nghi thức Amazon", Giám mục phụ trợ của Den Bosch, Robert Mutsaerts, Hà Lan, nói với IlGiornale.it (ngày 15 tháng 1).

Ông vạch mặt sự ồn ào về "biến đổi khí hậu" và "Đất mẹ" như một vỏ bọc để xóa bỏ tình trạng độc thân và giới thiệu "nữ phó tế".

Mutsaerts hiểu rằng Thượng hội đồng Amazon "lừa dối tín hữu" và là "một sự nhạo báng đức tin vinh quang của chúng ta" và "một sự phá vỡ truyền thống".

Điều này là có thể, bởi vì kết quả của Thượng hội đồng đã được quyết định trước và 180 giám mục đã được lựa chọn cẩn thận chỉ để đóng dấu kết quả trong khi các nhà phê bình không được mời, Mutsaerts giải thích.

Hình ảnh: Robert Mutsaerts, #newsOrjgxhxird