Clicks124

BÓG NIE CHCE ŚMIERCI GRZESZNIKA, LECZ BY GRZESZNIK SIĘ NAWRÓCIŁ I ŻYŁ!

Jezus: Synu, zauważyłeś pewne naleganie z jakim powracam do tego trudnego tematu. Jest rzeczą pilną oświetlić należycie sytuację tak bardzo bolesną, jak nigdy dotąd.

Gdy kara rozpocznie swe niszczące działanie i doznacie siłę surowej sprawiedliwości Mego Ojca, uświadomicie sobie wówczas, że nie brakowało w przeszłości napomnień, które by wam zaoszczędziły doznawanych w tym czasie - cierpień.

Trzeba wiedzieć, że Ojciec - nawet w surowej swej Sprawiedliwości, działa zawsze z Miłością - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.

Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz by grzesznik nawrócił się i żył.

Ludzie i wielu Kapłanów, nie przyjąwszy powtarzanych wezwań oraz nie skorzystawszy z nauki płynącej z częściowych kar, zsyłanych na świat - doznają gniewu Bożego, ponieważ wykreślili Boga ze swych serc. Ci którzy mówią, że Boga nie ma - Bóg zetrze ich z oblicza ziemi, a wraz z nimi ich pychę i szaleństwa.

Mój synu, módl się i wołaj o modlitwę, kataklizm już się rozpoczął!

źródło :
,,Orędzia Pana Jezusa do Kapłanów ''
Ottavio Michelini