47:44
BAH
15.9K
2014-04-26 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ ►all BAH video◄ ♥cz.177 ♥ Polsko Ciebie tylko Maryja uratuje [177] - kazanie o Matce Bożej - Ianua Caeli ♦ źródło:christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks.…More
2014-04-26 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄

►all BAH video◄
♥cz.177 ♥ Polsko Ciebie tylko Maryja uratuje [177]
- kazanie o Matce Bożej - Ianua Caeli
♦


źródło:christusvincit-tv.pl
(publikowane za zgodą ks. Piotra)
Nemo potest duobus dominis servire !
II KONGRES DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA
www.fides-et-ratio.pl
I Edycja 24 maja AD. 2014 (sobota) WARSZAWA
godz. 10-ta Msza św. w klasycznym rycie rzymskim
[chodzi o Mszę Wszechczasów md]
Kaplica NMP Niepokalanej ul. Radna 14/2 w Warszawie
godz. 11.30 rozpoczęcie Kongresu
miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8 Warszawa
PROGRAM:
ks. prof. Tadeusz Guz ( KUL)
”…
More
II KONGRES DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA

www.fides-et-ratio.pl

I Edycja 24 maja AD. 2014 (sobota) WARSZAWA

godz. 10-ta Msza św. w klasycznym rycie rzymskim
[chodzi o Mszę Wszechczasów md]
Kaplica NMP Niepokalanej ul. Radna 14/2 w Warszawie

godz. 11.30 rozpoczęcie Kongresu
miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8 Warszawa

PROGRAM:

ks. prof. Tadeusz Guz ( KUL)
”Królewskość Chrystusa w nauce św. Tomasza z Akwinu”

Arkadiusz Robaczewski (CKiT)
“Liturgia - Królewski Kult i pieśń chwały”

ks. prał. Roman Kneblewski
“Współczesna detronizacja Chrystusa Króla”

dr Stanisław Krajski
“Zrozumieć Królewskość Chrystusa. Uwolnienie z naleciałości masońskich”

ks. Stanisław Małkowski
“Chrystus Król widzialnym Obrazem niewidzialnego Boga”

przedłożenia:

prof. Andrzej Flaga
“Jezus Chrystus Król Polski w objawieniach sł. Bożej Rozalii Celakównej

Dawid Gospodarek

"Podstawy intronizacji Chrystusa Króla Polski"

Marcin Dybowski
“Chrystus Król ocenzurowany - wyzwanie dla wydawców katolickich dzisiaj”

PROGRAM ARYSTYCZNY:

Jerzy Zelnik, Aktor i Reżyser
Maciej Wróblewski - Pieśniarz Polski


II Edycja 31 maja AD. 2014 (sobota) CZĘSTOHOWA

godz. 10.00 Msza św. w klasycznym rycie rzymskim Jasna Góra (Wieczernik) [chodzi o Mszę Wszechczasów md]

godz. 11.30 rozpoczęcie Kongresu
miejsce: Akademia Polonijna ul. Puławskiego 4/6 Częstochowa


PROGRAM:

ks. dr Ryszard Raczkiewicz
“Chrystus Król czy Sługa ? - uzasadnienie królewskiej godności Jezusa Chrystusa”

ks. Jacek Bałemba SDB
“Liturgia rzymska publicznym głoszeniem chwały Chrystusa Króla”

ks. dr Roman Piwowarczyk
“Współczesna globalizacja a Powszechność Kościoła”

dr Stanisław Krajski
“Kto powinien być Królem Polski Matka Boża czy Chrystus? Czego chcieliby masoni?”

prof. Andrzej Flaga
“Zmagania o Polskę Chrystusową”

ks. Leopold Powierża
“Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła”

Podsumowanie i wnioski

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Jerzy Zelnik - Aktor i Reżyser