Clicks835
m.rekinek
92

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Godzina Łaski. Prawda czy fałsz?

Różnego rodzaju prywatne objawienia, proroctwa i przepowiednie są stare jak świat. Także obecnie żyje na naszej planecie bardzo wielu proroków, prorokiń czy tzw. widzących, którzy twierdzą, że są wysłannikami Boga czy Matki Najświętszej. Reprezentują oni przeróżne religie, kultury, wierzenia i światopoglądy. Niestety, znakomita większość tych przekazów religijnych to czysta iluzja bądź zwykły fałsz. Co pewien czas wielu ludzi – rzekomo w

imię Boga, bóstw czy innych sił nadprzyrodzonych – zapowiada koniec świata, straszy ludzkość nadejściem przerażających kataklizmów, zapowiada łatwe ścieżki osiągnięcia zbawienia i szczęścia wiecznego.

Internet i religia

Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej.

Jednym z nowych zjawisk na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, które wymaga pogłębionej oceny ze strony filozofii religii, antropologii czy etyki, jest tzw. Godzina Łaski. Na czym polega ta forma modlitewna? W jaki sposób pojawiła się ona w Polsce? Kto w Kościele katolickim powinien oceniać różnego rodzaju objawienia prywatne? Co mówi o naszej polskiej religijności i kondycji intelektualnej katolicyzmu nad Wisłą duża popularność nabożeństwa Godziny Łaski?

Pierina Gilli

Godzina Łaski nawiązuje do jednego z orędzi z 1947 roku, przekazanego rzekomo przez Matkę Bożą pielęgniarce Pierinie Gilli w miejscowości Fontanelle di Montichiari na północy Włoch. Pierina Gilli żyła w latach 1911-1991. Była głęboko przekonana, że na przestrzeni ok. 20 lat ukazywała się jej Matka Najświętsza. Pierina Gilli twierdziła, że 8 grudnia 1947 roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża przekazała jej swoją wolę dotyczącą Godziny Łaski dla całego świata czyli wyjątkowej formy modlitwy o bardzo określonej porze – tylko 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00.

Otwarte niebo

W Polsce w wielu kościołach, publikacjach i mediach katolickich promuje się od kilkudziesięciu lat Godzinę Łaski jako jedną szczególną godzinę w roku, gdy „niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki”. Zdaniem zwolenników tej formy modlitewnej, 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00 „niebo staje nad nami otworem” i każda prośba będzie wysłuchana. Z tej racji w wielu świątyniach w naszym kraju są organizowane specjalne nabożeństwa, na których gromadzą się rzesze ludzi.

W trakcie Godziny Łaski wielu katolików z otwartym sercem przedstawia Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje troski i kłopoty. Niektóre osoby czekają często z najtrudniejszymi problemami, z najbardziej bolesnymi formami cierpienia – chorobą nowotworową, rozpadającym się małżeństwem, alkoholizmem czy narkomanią własnych dzieci – właśnie na Godzinę Łaski, aby mieć większą pewność, że Bóg wysłucha ich modlitw zanoszonych 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00. Ludziom praktykującym tę formę modlitewną towarzyszy niewątpliwie szczerość intencji, zaufanie płynące z wiary oraz prawdziwa miłość do Boga i Matki Najświętszej.

Objawienia prywatne

W maju 2012 roku Stolica Apostolska opublikowała ważny tekst dotyczący kryteriów oceny różnego rodzaju zjawisk podobnych do historii Pieriny Gilli z miejscowości Fontanelle di Montichiari. Chodzi o niezwykle istotny dokument Kongregacji Nauki Wiary. Przed trzema laty ta ważna dykasteria Kurii Rzymskiej podała do publicznej wiadomości, wypracowane w imieniu Ojca Świętego, „Normy postępowania przy rozeznawaniu domniemanych objawień”. Ich łaciński tekst, zatwierdzony jeszcze przez Papieża Pawła VI, wydał 25 lutego 1978 roku, jej ówczesny prefekt, kard. Franjo Szeper. W 1978 roku zostały one rozesłane jedynie do wiadomości biskupów katolickich na całym świecie. W maju 2012 roku normy dotyczące oceny objawień prywatnych opublikowano ostatecznie na oficjalnym portalu internetowym Stolicy Apostolskiej w sześciu językach (łacina, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski).

Normy Kongregacji Nauki Wiary o rozeznawaniu domniemanych objawień prywatnych podają najważniejsze kryteria oceny takich zjawisk. Dotyczą one m.in. równowagi psychicznej i postawy moralnej doznających ich osób, zgodności głoszonych twierdzeń z Magisterium Kościoła, zdrowych owoców duchowych domniemanych objawień, ewentualności nastawienia na zysk itp. W normach podkreśla się też obowiązek kompetentnych władz kościelnych, by badać takie zjawiska, gdy tylko się pojawią. Należy to przede wszystkim do miejscowego ordynariusza, ale on sam czy kwalifikowana grupa wiernych mogą też prosić o pomoc i interwencję Kongregację Nauki Wiary.

Diecezja Brescia

Miejscowość Fontanelle di Montichiari należy do diecezji Brescia. Jedyną kompetentną osobą do oceny prywatnych objawień Pieriny Gilli jest biskup tej diecezji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat czterech kolejnych biskupów Brescii wypowiedziało się oficjalnie w tej sprawie. Najnowszy dokument pochodzi z 15 lipca 2013 roku. Wydał go bp Luciano Monari – biskup diecezji Brescia. Dokument nosi następującą nazwę: „Dyrektorium dotyczące kultu maryjnego w miejscowości Fontanelle di Montichiari” (Direttorio circa il Culto Mariano in località Fontanelle di Montichiari). Odpowiednie dekrety, potwierdzające nominacje personalne z lipca 2013 roku osób odpowiedzialnych za kult maryjny w tej miejscowości, zostały wydane przez Biskupa Brescii 1 stycznia 2014 roku oraz 1 stycznia 2015 roku.

Fałszywość rzekomych objawień

W dokumencie z 2013 roku bp Luciano Monari zakazał promowania w sanktuarium maryjnym w Fontanelle di Montichiari rzekomych objawień Pieriny Gilli. Obecnie nie wolno w tej świątyni nawiązywać w żaden sposób do jakichkolwiek objawień, orędzi i innych zjawisk o charakterze rzekomo nadprzyrodzonym. W konsekwencji z sanktuarium usunięto zdjęcia Pieriny Gilli, foldery i książki promujące jej rzekome objawienia. Biskup Brescii wydał swój dokument na polecenie Kongregacji Nauki Wiary z 13 listopada 2012 roku. Wcześniej w tej sprawie interweniowała także Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Należy podkreślić, że decyzja bp. Luciano Monariego jest całkowicie zgodna z ocenami prezentowanymi przez trzech jego poprzedników, którzy w latach 1968, 1975, 1984, 1997 i 2001 wydali odpowiednie dokumenty negujące charakter nadprzyrodzony rzekomych objawień maryjnych Pieriny Gilli. Oznacza to, że nigdy wcześniej żadna kompetentna władza kościelna nie potwierdziła prawdziwości rzekomych objawień Matki Najświętszej w miejscowości Fontanelle di Montichiari.

Dlaczego więc od wielu lat promuje się te objawienia jako autentyczne? Dlaczego w tak wielu świątyniach katolickich przekazuje się treści niezgodne z dokumentami czterech kolejnych biskupów Brescii? Jaką wiedzę religijną na temat objawień prywatnych mają Polacy pielgrzymujący do sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari? Co dalej z Godziną Łaski?

Modlitwa a nie cuda

Obecnie sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari jest tylko i wyłącznie miejscem kultu maryjnego zgodnego z Magisterium Kościoła, Pismem Świętym i Tradycją. Biskup Brescii podkreśla wyraźnie w swoim dokumencie z 2013 roku, że kult maryjny sprawowany w tym sanktuarium nie powinien w żaden sposób sugerować wiernym, że ocena Kościoła odnośnie do rzekomych objawień Pieriny Gilli uległa zmianie w sensie jakiegokolwiek uznania ich autentyczności i prawdziwości.

Pomagać przez prawdę

Wielki niemiecki filozof Romano Guardini (1885-1968) kierował się w swoim życiu niezwykle mądrą zasadą, że trzeba zawsze „pomagać przez prawdę” (Helfen durch die Wahrheit). Wydaje się, że dzisiaj maksyma niemieckiego myśliciela staje się niezwykle aktualna w odniesieniu do wielu nowych form życia religijnego, które mają często charakter irracjonalny, zabobonny i magiczny. Dzięki filozofii religii, antropologii i etyce możemy oczyszczać religię z tego, co fałszywe i pozbawione fundamentu w rzeczy. Już pod koniec XVIII wieku hiszpański malarz Francisco Goya ostrzegał niezwykle wymownym tytułem jednej ze swoich rycin: „Gdy rozum śpi, budzą się demony”.

***

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – filozof i teolog, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obecnie pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i redaktor wielu książek i artykułów. Ostatnie publikacje: O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima (2014); O normatywności w etyce – współautorzy: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez (2015).

www.fronda.pl/a/ks-prof-andrzej…
considera
Liczne są już te fałszywe objawienia, ale w gruncie rzeczy są one do siebie nawet podobne. Coraz bardziej zaczynają przypominać sklepy wielkopowierzchniowe, w których co jakiś czas ogłaszane są promocje (oczywiście w określonych godzinach) i wtedy odbywa się szturm kupujących. W tych objawieniach obiecywane jest, że „każda prośba będzie wysłuchana”… Dziwne, bo czy naprawdę każda prośba nadaje …More
Liczne są już te fałszywe objawienia, ale w gruncie rzeczy są one do siebie nawet podobne. Coraz bardziej zaczynają przypominać sklepy wielkopowierzchniowe, w których co jakiś czas ogłaszane są promocje (oczywiście w określonych godzinach) i wtedy odbywa się szturm kupujących. W tych objawieniach obiecywane jest, że „każda prośba będzie wysłuchana”… Dziwne, bo czy naprawdę każda prośba nadaje się do spełnienia? Nawet Pan Jezus, prawdziwy Syn Boży, gdy modlił się w Ogrójcu, mówił do Ojca Niebieskiego: „jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie”…
A Matka Boża w Kanie Galilejskiej powiedziała do sług względem Pana Jezusa: „Uczyńcie, cokolwiek wam powie”. Niczego nie obiecywała od Siebie, ale wskazała na pokorne podporządkowanie się woli Swego Syna.

W tych objawieniach również dziwne jest to, że w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, polecane jest modlić się do Róży Duchownej. A co jest ważniejsze: Róża Duchowna, czy Niepokalane Poczęcie? A może w tych objawieniach chodziło właśnie o to, żeby umniejszyć znaczenie tego Święta?

Bo o co chodzi z tym Niepokalanym Poczęciem?
Trzeba tutaj zacząć od Adama i Ewy. Po stworzeniu ich przez Pana Boga w Raju, jeszcze przed popełnieniem przez nich grzechu pierworodnego, byli oni właśnie w takim stanie, niepokalanym, czystym, bezgrzesznym, świętym. Byli pełni Ducha Świętego, mieli Mądrość otrzymaną od Pana Boga, dopóki nie zniszczył tego popełniony przez nich grzech, którego spadkobiercami jesteśmy my, ich potomkowie.

Ale Pan Bóg już w Raju, a potem przez proroków, obiecał, że da nam Zbawienie poprzez Swojego Boskiego Jednorodzonego Syna, który przyjdzie na świat z Niewiasty.
Przypomnijmy sobie ze Starego Testamentu pewien szczegół, w którym Bóg-Ojciec polecił Mojżeszowi zbudować Arkę Przymierza, w której była Obecność Boża. Arka miała być wykonana z najczystszego, najszlachetniejszego złota…
Jeżeli Arka Przymierza, która była jedynie jakby naczyniem (jakby pewnego rodzaju mieszkaniem dla Obecności Bożej), musiała być z najczystszego złota, to o ileż bardziej potrzeba było przeczystej Niewiasty, poprzez Którą Syn Boży mógł przyjść na świat w ludzkim ciele… Maryja jest nawet porównywana do Arki Przymierza, przez to, że nosiła w Sobie Bożego Syna danego nam od Boga-Ojca dla naszego zbawienia. I właśnie dlatego Najświętsza Maryja Panna, aby stać się takim przeczystym naczyniem, otrzymała od Boga-Ojca łaskę uprzedzającą w postaci Niepokalanego Poczęcia. Jest to olbrzymim przywilejem i wyróżnieniem Najświętszej Maryi Panny, a zapewnia nas o tym Archanioł Gabriel, mówiąc: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna”.
I właśnie najpierw trzeba było Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy, z Której mógł być Narodzony Syn Boży, przez Którego potem zostało dla nas otwarte Niebo, a my w Kościele Świętym, Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa, mamy łaski potrzebne dla naszego zbawienia.

Wielu Świętych wypowiadało się na ten temat, że w liczne Swoje Święta (nie tylko 8 grudnia), ale i zawsze, Matka Boża ma szczególne przywileje, że może pomagać , a nawet wyprowadzać dusze z czyśćca, nie mówiąc już o innych łaskach, więc dlaczego w takim wielkim Święcie jest mowa tylko o godzinie? A może właśnie o to chodziło, żeby przytłumić to Święto, zepchnąć na dalszy plan i ograniczyć rzeczywiste korzystanie z łask?

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia (podobnie jak jest z modlitwą) nie powinna ograniczać się tylko do samych próśb, ale powinna być dniem wielkiej radości, a z naszej strony powinna być przede wszystkim:

1. Okazaniem wdzięczności i uwielbienia Trójcy Przenajświętszej za to, że dała nam Przeczystą Dziewicę, Matkę naszego Zbawiciela, a Jej za to, że powiedziała „Fiat”.

2. Powinniśmy radować się, że mamy w Niebie tak potężną Orędowniczkę i Królową, której możemy składać hołdy wraz z Aniołami i Świętymi. Przecież to jest święto radości całego Nieba…

3. Łączyć się z duszami czyśćcowymi, które w tym dniu szczególnie doznają wielkiej ulgi i mnóstwo z nich idzie już do Nieba – a my wspólnie możemy im pomóc.

4. Dziękować, że jest naszą Matką i Królową, że troszczy się o nas i wstawia się za nami do dobrego Ojca w Niebie.

5. Radować się, że zawsze z ufnością możemy się do Niej zwracać jak do Matki i jeżeli będziemy się Jej trzymać mocno, to Ona pomoże nam bezpiecznie dojść do Nieba, do Swego Syna…

6. Święto Niepokalanego Poczęcia jest świętem wdzięczności i radości, a więc cieszmy się bogactwem tego Święta…

Pod tym linkiem znajdują się wypowiedzi różnych Świętych odnośnie pomocy otrzymywanej od Matki Bożej:
www.franciszkankiniepokalanej.pl/…/209-25-listopad…
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
PiotrM likes this.
Jannuary
Ludzie zapominają, albo nie chcą pamiętać, że Niebo zawsze wysłuchuje ich modlitw, gdy te modlitwy są zanoszone z ufnym poddaniem się woli Bożej. Pan Bóg wie najlepiej, co i kiedy dać dzieciom w odpowiedzi na zgłaszane przez nie prośby. Jest z nami w każdy czas.
considera likes this.
Weronika-S. likes this.
m.rekinek
kasm2019 powołuje się na stronie głównej Gloria.tv na artykuł z portalu wiara.pl sprzed 17 laty, który jest już nieaktualny, chcąc za wszelką cenę bronić tych fałszywych objawień. Fakty natomiast zawarte w moim artykule są całkowicie druzgocące dla tych objawień i aktualne. Administracja Glorii z kolei woli kasować moje wpisy i utrzymywać wiernych w kłamstwie. To przykre ...
PiotrM and 2 more users like this.
PiotrM likes this.
considera likes this.
Weronika-S. likes this.
PiotrM
Czy kasm2019 to Ona?
m.rekinek likes this.
PiotrM
Tak, zdrowej nauki nie znoszą bo na tym biznes się nie kreci ale na opowiadaniu bajek to pewne wydawnictwo bije kasę i kiedyś powiem jakie. Może po nowym roku. s. Bruna gdy mówiła prawdę to ją zaatakowano bo jak inaczej! Była zagrożeniem ich wpływów na konto. Już ja ludziom powiem o kogo chodzi tylko po nowym roku bo teraz są ważniejsze sprawy. Wykażę fałsz i …More
Tak, zdrowej nauki nie znoszą bo na tym biznes się nie kreci ale na opowiadaniu bajek to pewne wydawnictwo bije kasę i kiedyś powiem jakie. Może po nowym roku. s. Bruna gdy mówiła prawdę to ją zaatakowano bo jak inaczej! Była zagrożeniem ich wpływów na konto. Już ja ludziom powiem o kogo chodzi tylko po nowym roku bo teraz są ważniejsze sprawy. Wykażę fałsz i błąd i przekręt kasowy mamony. Ps. Co to za skrót kasm? Kara śmierci? Ci sekciarze nigdy nie używają imion jak protestanci.
m.rekinek likes this.
m.rekinek
8 GRUDNIA - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - ŚWIĘTO NAKAZANE!!! RZYMSCY KATOLICY NIE OBCHODZĄ TZW. GODZINY ŁASKI. Godzina Łaski nawiązuje do jednego z orędzi z 1947 roku, przekazanego rzekomo przez Matkę Bożą pielęgniarce Pierinie Gilli w miejscowości Fontanelle di Montichiari na północy Włoch. Pierina Gilli żyła w latach 1911-1991. Była głęboko przekonana, że na …More
8 GRUDNIA - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - ŚWIĘTO NAKAZANE!!! RZYMSCY KATOLICY NIE OBCHODZĄ TZW. GODZINY ŁASKI. Godzina Łaski nawiązuje do jednego z orędzi z 1947 roku, przekazanego rzekomo przez Matkę Bożą pielęgniarce Pierinie Gilli w miejscowości Fontanelle di Montichiari na północy Włoch. Pierina Gilli żyła w latach 1911-1991. Była głęboko przekonana, że na przestrzeni ok. 20 lat ukazywała się jej Matka Najświętsza. Pierina Gilli twierdziła, że 8 grudnia 1947 roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża przekazała jej swoją wolę dotyczącą Godziny Łaski dla całego świata czyli wyjątkowej formy modlitwy o bardzo określonej porze – tylko 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00. Miejscowość Fontanelle di Montichiari należy do diecezji Brescia. Jedyną kompetentną osobą do oceny prywatnych objawień Pieriny Gilli jest biskup tej diecezji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat czterech kolejnych biskupów Brescii wypowiedziało się oficjalnie w tej sprawie. Najnowszy dokument pochodzi z 15 lipca 2013 roku. Wydał go bp Luciano Monari – biskup diecezji Brescia. Dokument nosi następującą nazwę: „Dyrektorium dotyczące kultu maryjnego w miejscowości Fontanelle di Montichiari” (Direttorio circa il Culto Mariano in località Fontanelle di Montichiari). Odpowiednie dekrety, potwierdzające nominacje personalne z lipca 2013 roku osób odpowiedzialnych za kult maryjny w tej miejscowości, zostały wydane przez Biskupa Brescii 1 stycznia 2014 roku oraz 1 stycznia 2015 roku. W dokumencie z 2013 roku bp Luciano Monari zakazał promowania w sanktuarium maryjnym w Fontanelle di Montichiari rzekomych objawień Pieriny Gilli. Obecnie nie wolno w tej świątyni nawiązywać w żaden sposób do jakichkolwiek objawień, orędzi i innych zjawisk o charakterze rzekomo nadprzyrodzonym. W konsekwencji z sanktuarium usunięto zdjęcia Pieriny Gilli, foldery i książki promujące jej rzekome objawienia. Biskup Brescii wydał swój dokument na polecenie Kongregacji Nauki Wiary z 13 listopada 2012 roku. Wcześniej w tej sprawie interweniowała także Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Należy podkreślić, że decyzja bp. Luciano Monariego jest całkowicie zgodna z ocenami prezentowanymi przez trzech jego poprzedników, którzy w latach 1968, 1975, 1984, 1997 i 2001 wydali odpowiednie dokumenty negujące charakter nadprzyrodzony rzekomych objawień maryjnych Pieriny Gilli. Oznacza to, że nigdy wcześniej żadna kompetentna władza kościelna nie potwierdziła prawdziwości rzekomych objawień Matki Najświętszej w miejscowości Fontanelle di Montichiari. Obecnie sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari jest tylko i wyłącznie miejscem kultu maryjnego zgodnego z Magisterium Kościoła, Pismem Świętym i Tradycją. Biskup Brescii podkreśla wyraźnie w swoim dokumencie z 2013 roku, że kult maryjny sprawowany w tym sanktuarium nie powinien w żaden sposób sugerować wiernym, że ocena Kościoła odnośnie do rzekomych objawień Pieriny Gilli uległa zmianie w sensie jakiegokolwiek uznania ich autentyczności i prawdziwości.
PiotrM likes this.
PiotrM
Czy tylko 8. Grudnia Maryja jest łaskawa? To tak jak w Medjugorie czy z Vasulą. Tylko ważne jest to co oni powiedzą. Orędzia. Matka Boża jest Pełna Łaski w każdej chwili i czasie. Godzina łaski jest zaprzeczeniem i różni się tym samym co Medjugorie a Litania Loretańska, Gadulstwo a Cicha i Pokorna. No cóż, trzeba czekać znów za rok może coś otrzymamy w tej tz. godzinie.
considera and 2 more users like this.
considera likes this.
Paolo* likes this.
m.rekinek likes this.
PiotrM
Bym zapomniał. A rok Miłosierdzia czy nie jest podobny do godziny łaski? Bez pokuty nie mam Miłosierdzia!!!
considera and one more user like this.
considera likes this.
Weronika-S. likes this.