Clicks46
vi.news

Hồng y Sarah phê bình lễ ban thánh thể trao tay

Đức Hồng y Robert Sarah nhận ra trong một lời nói đầu cho cuốn sách của Ý Việc phân phối thánh thể trao tay. Cuộc khảo sát đầy tính lịch sử, pháp lý và mục vụ, rằng lễ ban thánh thể hiện nay "chắc chắn bao hàm một sự phân tán các mảnh vụn" của người tổ chức.

Ông giải thích rằng cần chú ý đến những mảnh vụn nhỏ nhất, cẩn thận khi tinh lọc các bình thiêng, không chạm đến Thánh Thể với bàn tay đầy mồ hôi - phần lớn là những điều đã thất lạc trong Giáo Hội hiện nay - "sẽ tạo nên sự chuyên nghiệp về đức tin trong sự hiện diện thực sự của Chúa Jêsus".

Ngài gọi lễ ban thánh thể trao tay khi đang đứng là một "thái độ thiếu phục tùng trước những dấu chỉ của Thiên Chúa". Lời nói của Sarah đã được xuất bản trên lanuovabq.it (ngày 22 tháng 2).

Hình ảnh: Robert Sarah, © Lawrence OP, CC BY-NC-ND, #newsGlerdaikck