Clicks415
fartuszniak leszek

Gość Niedzielny - Chryste Nasz Królu (w koronie cierniowej)

Gość Niedzielny - Chryste Nasz Królu (w koronie cierniowej)

Św. Marka 15:16-20
Żołnierze zaprowadzili Go (Jezusa) na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski! Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.

--------------------------------------------------------


Na oficjalnej stronie Episkopatu Polski

episkopat.pl/19-xi-jubileusz…

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Ks. Natanek: I ostatnie wydarzenie, to wtedy wszystko zrozumiecie, dla wielu będzie to za późno. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Uspakajam wszystkich, którzy wam trują umysł, na pewno Pan wtedy nie przyjdzie w koronie cierniowej.

Św. Marka 13:23-26
Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.
W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.


============================

=> Jezus Chrystus ogłoszony Królem, ale nie Polski

=> Złota korona dla Jezusa Króla

=> Częściowa intronizacja