Clicks173
hr.news

Komunisti znaju: Krist je kamenovao preljubnicu

Kineski udžbenik o profesionalnoj etici i zakonu za strukovne škole tvrdi da je Krist do smrti kamenovao preljubnicu u Ivanu 8 jer je želio poštivati zakon, kako izvještava UcaNews.com (22. rujna).

Međutim, u izvornom Ivanu 8, Krist kaže: "Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju" dodavši "idi i od sada više ne griješi".

Prema kineskom komunističkom evanđelju Isus kaže: "I ja sam grešnik, ali kad bi zakon mogli izvršavati samo ljudi bez mane, zakon bi bio mrtav."

Legalizam, fanatizam i okrutnost doista su zaštitni znaci komunizma.

#newsEosgdxsehq