02:35
Międzynarodowa Szpitalna Koronka! Divine Mercy Chaplet in hospitals around the world! www.iskra.info.pl www.iskra.info.pl/page5.html Zwracamy się z ogromną prośbą o włączanie się i pomoc w rozpowsze…More
Międzynarodowa Szpitalna Koronka! Divine Mercy Chaplet in hospitals around the world!

www.iskra.info.pl
www.iskra.info.pl/page5.html
Zwracamy się z ogromną prośbą o włączanie się i pomoc w rozpowszechnieniu „Międzynarodowej Szpitalnej Koronki do Bożego Miłosierdzia''.
Jest to modlitwa jednocząca chorych z różnych zakątków świata w pierwsze piątki miesiąca - godz. 15.00
W czasach promowania młodości i witalności, w czasach dyskusji nad zasadnością eutanazji takie zjednoczenie w jednym czasie w modlitwie serc osób, które trwają w smutku i strachu o własne zdrowie budzi nadzieję i nie pozostawia chorych w osamotnieniu!

Tą modlitwą otaczamy również profesora Bogdana Chazana, który stanął w obronie życia od samego poczęcia, oraz kilka tysięcy pracowników służby zdrowia, którzy podpisali deklarację wiary na Jasnej Górze!

W akcję mogą się włączać szpitale i hospicja, ale także ludzie chorzy i samotni.
Prosimy o zgłaszanie udziału w tej modlitewnej inicjatywie, przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet.eu
Eusebia
"Warum verletzt du mich?" - Abtreibungsarzt hat sich bekehrt
Beim Nordamerikanischen Barmherzigkeitskongress erzählte der ehemalige Abtreibungsarzt John Bruchalski über seinen Bekehrungsweg und seine Konversion zu katholischen Kirche: Er sei ein typischer Gynäkologe gewesen, der in der Empfängnisverhütung eine Befreiung der Frau sah.
Eine Wende nahm sein Leben während eines Besuchs der Basilika …More
"Warum verletzt du mich?" - Abtreibungsarzt hat sich bekehrt
Beim Nordamerikanischen Barmherzigkeitskongress erzählte der ehemalige Abtreibungsarzt John Bruchalski über seinen Bekehrungsweg und seine Konversion zu katholischen Kirche: Er sei ein typischer Gynäkologe gewesen, der in der Empfängnisverhütung eine Befreiung der Frau sah.
Eine Wende nahm sein Leben während eines Besuchs der Basilika Unserer Lieben Frau von Guadalupe im Jahr 1987.
Er habe plötzlich eine Stimme gehört, die ihn fragte: “Warum verletzt du mich?” – “Es war eine innere Stimme”, erläuterte Bruchalski. “Es war die Stimme einer Frau – sehr liebevoll, nicht bedrohlich. Die Stimme war sehr klar, aber ich verstand noch nicht. Ich glaube, Unsere Liebe Frau von Guadalupe hat damals zu mir gesprochen, um mir zu zeigen, was ich mit meiner Arbeit anrichte. Es sollte Jahre dauern, bevor ich die Botschaft ganz erfassen konnte.”
Erst bei einer Pilgerfahrt mit seiner Mutter nach Medjugorje habe er seinen falschen Weg erkannt. Mittlerweile ist er zu einem Boten der Barmherzigkeit geworden. Jeder könne auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen, niemand sei zu weit von Gott entfernt, um nicht zu Ihm zurückkehren zu können, beteuerte der Arzt.
(Quelle: Kath.net)
Eusebia shares this
1
Rosenkränze zum Mitbeten.
.More
Rosenkränze zum Mitbeten.

.
HannesBuddenbrock
www.iskra.info.pl
www.iskra.info.pl/page24.html
Schalte dich ein in das Gebet für Kranke und Sterbende! 👍
„Internationaler Krankenhaus-Barmherzigkeitsrosenkranz”- ein Gebet, das die Kranken aus verschiedenen Ländern am ersten Freitag jeden Monats in der Barmherzigkeitsstunde verbindet (um 15 Uhr), hätte das Ziel, den Kranken bewusst zu machen, welch großen Wert es hat, Gott seine Leiden als …More
www.iskra.info.pl
www.iskra.info.pl/page24.html
Schalte dich ein in das Gebet für Kranke und Sterbende! 👍
„Internationaler Krankenhaus-Barmherzigkeitsrosenkranz”- ein Gebet, das die Kranken aus verschiedenen Ländern am ersten Freitag jeden Monats in der Barmherzigkeitsstunde verbindet (um 15 Uhr), hätte das Ziel, den Kranken bewusst zu machen, welch großen Wert es hat, Gott seine Leiden als Opfer für andere Kranke und Sterbende anzuvertrauen.
Eine solche Vereinigung in der gleichen Zeit von Personen, die in Trauer und Angst um ihre Gesundheit verharren – mit dem Allerheiligen Herzen des sterbenden Jesu, am ersten Freitag jeden Monats in der Barmherzigkeitsstunde , hat das Ziel, eine flehende und anbetende Gemeinschaft zu gründen.
Das weckt Hoffnung und lässt die Kranken nicht einsam.
Bitte melden Sie dem Krankenhauspersonal Ihre Bereitschaft, an dieser Initiative teilnehmen zu wollen, indem Sie eine E-Mail senden an: iskra111@onet.eu
radosna_owieczka
😉 Świetna inicjatywa! 👏 😇
2014 r.
Modlimy się w pierwsze piątki miesiąca
We pray on every first Friday of the month

3 January - styczeń
7 February - luty
7 March - marzec
4 April - kwiecień
2 May - maj
6 June -czewiec
4 July - lipiec
1 August - sierpień
5 September - wrzesień
3 October -październik
7 November - listopad
5 December – grudzień
More
😉 Świetna inicjatywa! 👏 😇

2014 r.
Modlimy się w pierwsze piątki miesiąca
We pray on every first Friday of the month


3 January - styczeń
7 February - luty
7 March - marzec
4 April - kwiecień
2 May - maj
6 June -czewiec
4 July - lipiec
1 August - sierpień
5 September - wrzesień
3 October -październik
7 November - listopad
5 December – grudzień
jadwiska
MODLITWA O UZDROWIENIE CIAŁA
Jezu, Twoje ręce, Twoje nogi, Twój bok zostały przebite, żeby nasze ciało, ta świątynia Ducha Świętego, zostało uzdrowione. Jezu, przez Twoją cierpliwość w cierpieniach uzdrów nas. Uzdrów z niecierpliwości wszystkich naszych chorych i tych, którzy ich pielęgnują. Ty wiesz, że człowiek cierpiący łatwo staje się niecierpliwy. Uzdrów naszą miłość, byśmy byli …More
MODLITWA O UZDROWIENIE CIAŁA

Jezu, Twoje ręce, Twoje nogi, Twój bok zostały przebite, żeby nasze ciało, ta świątynia Ducha Świętego, zostało uzdrowione. Jezu, przez Twoją cierpliwość w cierpieniach uzdrów nas. Uzdrów z niecierpliwości wszystkich naszych chorych i tych, którzy ich pielęgnują. Ty wiesz, że człowiek cierpiący łatwo staje się niecierpliwy. Uzdrów naszą miłość, byśmy byli podobni do Ciebie w przyjmowaniu cierpienia. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ty zgodziłeś się nosić koronę cierniową i znosić ciosy. Przez Twoje rany i Twoją koronę uzdrów mnie z bólów głowy. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Ty zamknąłeś oczy na krzyżu, żeby nam przywrócić wzrok. Uzdrów moje oczy, przywróć wzrok ociemniałym. Jezu, Synu Dawida, uzdrów mnie ze ślepoty.
Jezu, Ty byłeś posłuszny Ojcu. Słuchałeś Jego słów i wielbiłeś je ustami. Jezu, przywróć słuch i mowę, uzdrów wszelkie kalectwo. Jezu, ulecz wszystkie ręce, które zamknęły się jak pięści. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Twój bok i serce przebito za nas. Uzdrów nasze chore serce, naszą krew i nasze kości. Jezu, synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
Jezu, byłeś niewinny i cierpiałeś za nas. Jezu, proszę cię za tymi wszystkimi; którzy są ofiarami braku miłości lub zaniedbania innych, tych silniejszych i obojętnych. Uzdrów ich Jezu i zmiłuj się nad nami.
Jeśli jest wolą Ojca, aby moje cierpienie i moja choroba trwały, przyjmuję je teraz na nowo i proszę Cię o siły dla mnie i dla innych cierpiących. Jezu, synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą przed krzyżem. Znasz nasze nędze, nasze problemy i cierpienia. Znasz niepokoje ciała i duszy. O, Matko Pocieszycielko dziękuję, że nie zostawiłaś mnie samego, dziękuję Ci, że jesteś ze mną w moich krzyżach i cierpieniach. Wyciągam do Ciebie ręce i poświęcam Ci moje życie, aby móc pozostać przy Krzyżu Twego Syna. Maryjo, Matko, Ty powiedziałaś nam:
" Drogie dzieci, pragnę was z dnia na dzień przyoblekać w świętość, dobroć, miłość Bożą i posłuszeństwo, byście z dnia na dzień byli lepsi i bardziej gotowi dla swego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie i wprowadzajcie w życie moje polecenia. pragnę was prowadzić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."
Maryjo, Matko nasza, zechciej nas opatrzyć, przygotować, obmyć, oczyścić, byśmy byli gotowi przyjąć Jezusa i siebie nawzajem.
"Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario", "Chwała Ojcu".
Niech błogosławieństwo pokoju, miłości i miłosierdzia, zdrowia fizycznego i duchowego zstąpi teraz z Krzyża na mnie i na cały świat. AMEN.
74pat
👍 🙏