3
4
1
2
johnfrax
1.7K
VZNEŠENOSŤ SV. OMŠE SLÁVENIE SVÄTEJ OMŠE Mons. Vincent MALÝ. "V najsvätejšej Eucharistii je všetko duchovné dobro Cirkvi, to jest sám Kristus, náš veľkonočný Baránok a živý Chlieb, ktorý svojím telom …More
VZNEŠENOSŤ SV. OMŠE SLÁVENIE SVÄTEJ OMŠE Mons. Vincent MALÝ.

"V najsvätejšej Eucharistii je všetko duchovné dobro Cirkvi, to jest sám Kristus, náš
veľkonočný Baránok a živý Chlieb, ktorý svojím telom, Duchom Svätým oživeným a
oživujúcim dáva život ľuďom."1 Je to spoločné dobro Cirkvi. Kňaz si musí byť vedomý, že
sa pri omši nemodlí sám so svojimi farníkmi, ale sa modlí celá Cirkev. Kňaz si teda nemôže
dovoliť tam, kde sú obrady alebo texty presne predpísané, niečo meniť, upravovať,
pridávať, vynechávať. Veľmi jasne a prísne o tom hovorí Ján Pavol II.: