02:59:02
LovVal
1.2K
Jan Paweł II - przemilczane nauki - dr Stanisław Krajski. www.youtube.com/watchMore
Jan Paweł II - przemilczane nauki - dr Stanisław Krajski.

www.youtube.com/watch