CÓRKA MARYI
21.4K

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

JESUS: Help Me prepare the world for My Second Coming

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

niedziela, 22 kwietnia 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, ludzkość musi wiedzieć, że czas, abym ukazał się niewierzącemu światu, nie jest daleki. Wszystkie dzieci Boże, które są pobożnymi wyznawcami, muszą teraz z powodu swojej wierności wobec Mnie, ich umiłowanego Jezusa, pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Tak wiele czasu zostało już przyznane, aby nakłonić dusze do powrotu do Mojego Najświętszego Serca. Było to ważne, bo bez tego czasu bardzo niewiele dusz byłoby w stanie wejść do Mojego Nowego Raju.

Wzywam was wszystkich w Moje Święte Imię, abyście pozwolili Mi was prowadzić, abym wam pomógł głosić prawdę Mojego Nauczania w każdym zakątku świata.

Najpierw głoście Moje proste Nauczanie. Od tych wszystkich, którzy mówią, że są Moimi wyznawcami, oczekuję miłości do waszych bliźnich. Mówcie tylko o Moim Powtórnym Przyjściu. Każdemu, kto was potępi, przypomnijcie, że Moja obietnica, że przyjdę powtórnie w Chwale, aby sądzić żywych i umarłych, ma się spełnić podczas życia tego pokolenia. Mój Duch Święty napełni dusze tych, którym przekazujecie Moje święte Słowo.

Ale najpierw musicie poprosić Mnie o tę szczególną Łaskę. Zanim zezwolę wam na wykonywanie tego najświętszego Dzieła, wzywam was, byście prosili Mnie o tę Łaskę poprzez odmawianie Modlitwy Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 48
Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

O mój Jezu, udziel mi Łaski głoszenia Twojego świętego Słowa do całej ludzkości, aby dusze mogły zostać ocalone.

Wylej Swojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, aby Twoje święte Słowo mogły usłyszeć i przyjąć zwłaszcza te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Pomóż mi w każdym czasie szanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.


Idź teraz, Moja Armio, bo otrzymaliście zbroję, której potrzebujecie, aby nawracać ludzkość.

Będą się z was wyśmiewać w waszej misji, będziecie znieważani i będą wam zaprzeczać. Wiedzcie, że kiedy to nastąpi, to wtedy naprawdę będziecie dziećmi Boga. Nie lękajcie się, ponieważ dam wam siłę do przezwyciężenia tych przeszkód. Będę was prowadził przez całą drogę. Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl