L. E.
11K

Ks. Kard. Gerhard Ludwig Müller: Propaganda, która jest obecna w mediach poprzez film „Kler”, uderza tak naprawdę we wszystkich Polaków

Treść przemówienia Ks. Kard. Gerharda Ludwiga Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, wygłoszonego w niedzielę podczas Mszy św. z okazji X Hubertusa w Węgrowie.

Ja bardzo chętnie przybywam do Polski, ponieważ zauważyłem podczas moich wizyt, że Polacy kochają nie tylko swoją ojczyznę, ale i kochają swoją historię narodową. Żaden naród w Europie nie walczył o wartości, które dzisiaj nas łączą, tak, jak naród polski. Chodzi o te wartości godności, samookreślenia i wolności, które tak nas łączą. Polacy, którzy znają swoją historię bardzo dobrze, nie mogą pozwolić na to, żeby wmówić sobie, że nie są Europejczykami. A tego, czym jest Europa, nie dajmy sobie wmówić przez polityków, którzy gdzieś daleko stąd próbują to określić. Europa to jest właśnie zlepek, cała konstelacja narodów, które tworzą ten wspólny dom, jakim jest Europa. W demokratycznych wyborach Polacy określi swoje władze i one są w stanie, żeby te wartości demokratyczne zachować w tym kraju, w konstytucji.

Polska jest pięknym i wolnym krajem. Ważnym elementem tej wolności jest zachowanie i przekazanie dla następnych pokoleń tych wszystkich elementów, o których wspominamy dzisiaj i za które się modlimy – za nasze ziemie, za nasze lasy, za naszych myśliwych. I dlatego wszyscy ci, których dzisiaj świętujemy – leśnicy, myśliwi, rolnicy – oni czynią wielki ukłon wobec całego świata, wszystkich ludzi, którzy żyją na świecie, kultywując te swoje tradycje i zachowując naturę w taki sposób, przekazując ją innym pokoleniom. Ja jako przedstawiciel Kościoła rzymskiego chciałbym wam dzisiaj za to wszystko serdecznie podziękować i prosić was o to, abyście dalej to kontynuowali. Chcę was też zachęcić do odwagi, żeby to kontynuować.

Ale po tej pochwale jest jeszcze jeden aspekt, który nieco mnie zdenerwował. Mam tutaj na myśli film „Kler”, który ostatnio pojawił się w kinach, a który ukazuje tendencyjnie, w sposób negatywny całą społeczność kapłańską. Można by było powiedzieć, że w każdym zawodzie czy w każdym wymiarze powołania są dobrzy i mniej dobrzy czy źli ludzie. Już wśród apostołów był zdrajca, jak wiemy, i byli apostołowie, którzy sprzeniewierzyli się Chrystusowi. Ale jeśli nawet to miało miejsce, to nie możemy w jakikolwiek sposób negować urzędu apostoła, urzędu biskupiego czy urzędu kapłana.

Kiedy sięgniemy w wymiarze historycznym do rozbiorów Polski, to wtedy właśnie możemy stwierdzić, że m.in. kapłani wraz z biskupami poprzez te rozbiory, które miały miejsce przez narody ościenne, przyczynili się do tego, że tożsamość narodowa, tożsamość Polaka, która wynikała właśnie z chrześcijańskich korzeni, była zachowana. A później, w czasach hitlerowskiego nazizmu i komunizmu, wielu kapłanów poświęciło swoje życie. W obozach koncentracyjnych III Rzeszy zginęło 8 tys. księży, z czego większa część to byli polscy księża, którzy oddali swoje życie. Jako symbole tego oddania życia możemy wymienić o. Maksymiliana Kolbe i ks. Jerzego Popiełuszko.

Tak więc ta propaganda, która jest teraz obecna w niektórych mediach poprzez film „Kler”, ona uderza tak naprawdę we wszystkich Polaków. W ten sposób próbuje się tę duchową substancję Polski w jakiś sposób zniszczyć czy jej zagrozić. I dlatego proszę was i wzywam do tego, abyście stali za swoimi kapłanami, którzy was ochrzcili, którzy prowadzili was do wiary, którzy udzielali wam sakramentów, abyśmy nie poddali się tej fałszywej propagandzie.

Najgorszym zagrożeniem wobec człowieka, wobec wspólnoty, grupy społecznej, narodu jest to, kiedy próbuje mu się odebrać zaufanie. I dlatego proszę was wszystkich o to, abyśmy mieli do siebie nawzajem wielkie zaufanie. Abyśmy ufali sobie, abyśmy potrafili w tym wymiarze razem dążyć ku przyszłości.

Prośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla nas wszystkich. Dla leśników, dla myśliwych, dla rolników, ale też dla całej Polski, Europy, dla świata, ponieważ wszyscy razem tworzymy wspólną Bożą rodzinę

.
Ks. Kard. Gerhard Ludwig Müller

www.radiomaryja.pl/…/ks-kard-gerhard…
BeatkaS
Mnie tez od samego początku dziwi milczenie księży...
Dlaczego nie ma nic w kazaniach... uważam że powinni mówić nam o rzeczach ważnych, o zagrożeniach a nie tylko piękne słówka i wychodzimy z kościoła jeszcze bardziej puści niż niż do niego przychodzimy...