Clicks89
vi.news

Francis chuẩn bị cộng đồng Công giáo tiếp theo cho kẻ Đồ tể

Francis đã bổ nhiệm một Uỷ viên Hội đồng Phúc âm nam và nữ Brazil, theo VaticanNews.va đưa tin (ngày 28 tháng 9).

Đó là Hồng Y đã nghỉ hưu của Aparecida, Raymundo Damasceno Assis, 82 tuổi, Brazil. Các trợ lý của ông [người sẽ thực hiện công việc] là Giám mục phụ trợ Brasília, ông Jose Aparecido Gonçalves, 59 tuổi, người đã nghiên cứu luật Canon với Opus Dei ở Rome, và nữ tu gốc Brazil, bà Marian Ambrosio, vị tổng thượng cấp của của Hội nữ tu Thánh Tạo đang hấp hối của Đức.

Bước dẫn đến biện pháp này là một chuyến khảo sát tông đồ bắt đầu vào năm 2017 dưới lý do của các khiếu nại chống lại "phong cách quản lý" và việc "hình thành các ơn gọi" trong số các Hội đồng.

Cộng đồng được Tòa Thánh dựng lên vào năm 2001 và bắt nguồn từ Phong trào Truyền thống, Gia đình và Tài sản (TFP).

Đó là mô hình của Francis để tiêu diệt các cộng đồng Công giáo lành mạnh và để lại các cộng đồng truyền thống suy đồi về mặt đạo đức và mục vụ.

#newsKwwtalnmxz