Slawek
236
39 lat temu kard. Karol Wojtyła został papieżem. Oto jaki przekaz otrzymał ks. Stefano Gobbi od Matki Bożej: Nowy Papież – Jan Paweł II 17.10.1978, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa …More
39 lat temu kard. Karol Wojtyła został papieżem.

Oto jaki przekaz otrzymał ks. Stefano Gobbi od Matki Bożej:
Nowy Papież – Jan Paweł II
17.10.1978, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

Bądź bardziej ufny i pewny twej Niebieskiej Mamy. Módl się, żyj z Nią, nie lękaj się już nigdy!
Prowadzę cię i chronię. W każdej chwili jestem przy tobie. Oczekuję od ciebie milczenia, modlitwy i zaufania. Proszę cię o rzeczy małe i pokorne, gdyż musisz kroczyć drogą małości i upokorzeń.
Dziś modliłeś się za nowego Papieża, którego Moje Niepokalane Serce otrzymało od Jezusa dla dobra Jego Kościoła. To syn cieszący się Moim szczególnym umiłowaniem, gdyż poświęcił się Mojemu Sercu już od początku swego kapłaństwa.
Przyłącz się, w miłości i modlitwie, do wszystkich Kapłanów należących do Mojego Ruchu, który prowadzę do coraz większej miłości do Papieża i Kościoła z nim zjednoczonego.
Musicie podtrzymywać go modlitwą, waszą miłością i wiernością. Powinniście iść za nim, realizując jak najdoskonalej wszystko, co postanowi dla dobra Kościoła. Dajcie pod tym względem dobry przykład wszystkim.
Musicie go bronić w chwilach, kiedy Mój nieprzyjaciel rzuci się z wściekłością na niego. Szatan będzie zwodził Moich biednych synów, aby się przeciwstawiali Papieżowi.
Wraz z Ojcem Świętym, którego Opatrzność właśnie wam daje, błogosławię was, najmilsi synowie na całym świecie, których Moje Niepokalane Serce wybrało na godzinę Jego wielkiego tryumfu.


1.01.1979, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Plan miłosiernej miłości

Kościół, Moje umiłowane Dziecko, wychodzi już z ciężkiej próby, bo bitwa pomiędzy Moim przeciwnikiem a Mną osiągnęła szczyt. Szatan usiłował wśliznąć się do Kościoła, zagrażając nawet Skale, na której jest On zbudowany, ale mu w tym przeszkodziłam.
Właśnie wtedy gdy szatan sądził, że już zwyciężył – po przyjęciu przez Boga ofiary Pawła VI i Jana Pawła I – otrzymałam od Boga dla Kościoła Papieża, którego przygotowałam i ukształtowałam.
On poświęcił się Mojemu Niepokalanemu Sercu i uroczyście powierzył Mi Kościół, którego jestem Matką i Królową.

Przez osobę i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II rozsiewam Moje wielkie światło. Będzie się ono powiększać, w miarę jak ciemność coraz bardziej będzie wszystko ogarniać.
Kapłani i wierni poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, dzieci, które zgromadziłam w Moim zastępie ze wszystkich stron świata na wielką, czekającą was bitwę, zjednoczcie się wszyscy wokół Papieża, a zostaniecie przyobleczeni Moją własną siłą i Moim cudownym światłem!
Kochajcie go, módlcie się za niego, słuchajcie go! Bądźcie mu we wszystkim posłuszni, nawet w noszeniu stroju duchownego – zgodnie z pragnieniem Mojego Serca i wolą Ojca Świętego, którą już dał wam poznać. Ofiarujcie Mi ból, który odczujecie, gdy z tego powodu nawet wasi współbracia będą was wyśmiewać.
Czas oczyszczenia Kościoła, mającego w Papieżu niezawodnego przewodnika, zostanie skrócony – zgodnie z Mym planem miłości.


Ks. Stefano Gobbi - "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej 1973-1997"