Clicks2.2K
hermenegilda
1
PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan; moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam.More
PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU.

Pan jest mocą swojego ludu,
pieśnią moją jest Pan;
moja tarcza i moja moc.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
w Nim moja siła, nie jestem sam.
malgorzata__13
"Jezusa poznajemy nie tyle z katechizmu, co z codziennego naśladowania Go. Przydatna jest tu raczej postawa ucznia niż uczonego. "

„Poznanie Jezusa do dar Ojca; to On pozwala poznać Jezusa. To praca Ducha Świętego, który jest wielkim robotnikiem. To nie związkowiec, ale wielki robotnik, który w nas stale pracuje. Wykonuje tę pracę wyjaśniania tajemnicy Jezusa i dawania nam wyczucia Chrystusa. …More
"Jezusa poznajemy nie tyle z katechizmu, co z codziennego naśladowania Go. Przydatna jest tu raczej postawa ucznia niż uczonego. "

„Poznanie Jezusa do dar Ojca; to On pozwala poznać Jezusa. To praca Ducha Świętego, który jest wielkim robotnikiem. To nie związkowiec, ale wielki robotnik, który w nas stale pracuje. Wykonuje tę pracę wyjaśniania tajemnicy Jezusa i dawania nam wyczucia Chrystusa. Spójrzmy na Jezusa, Piotra i apostołów i usłyszmy w sercu to pytanie: «Kim jestem dla ciebie?». I niczym uczniowie prośmy Ojca, by dał nam poznanie Chrystusa w Duchu Świętym, by wyjaśnił nam tę tajemnicę”
info.wiara.pl/doc/1892736.Papiez-…