Clicks21
vi.news

Đạo đức giả? KHÔNG CÓ “Chứng chỉ Covid” dành cho khán giả của Francis

Hội đồng khán giả của Francis không yêu cầu chứng chỉ Covid từ khi Vatican bán chúng dưới dạng “cử hành phụng vụ” vì có lời cầu nguyện ở đầu và cuối buổi.

Không có khả năng là Vatican thiếu đức tin lại tin rằng những lời cầu nguyện ngắn ngủi này bảo vệ khỏi Covid. Specola (InfoVatican.com, ngày 8 tháng 10) nhận xét, "Sự thiếu mạch lạc có mặt khắp nơi."

Ông chỉ ra rằng khán giả bắt đầu với khẩu trang và giữ khoảng cách và kết thúc bằng những cái ôm và nụ hôn,

“Chúng tôi đã thấy các nhà thờ trở thành nơi gần nhất với một nhà hát, các bí tích bị đàn áp, các bí tích bị loại bỏ, nhưng sau rất nhiều bạo lực phụng vụ, tất cả đều mỉm cười, không đeo khẩu trang và tụ tập gần Francis.”

Với các yêu cầu Covid, thậm chí ít người hơn sẽ đến dự khán của Francis.

#newsObrieknmbs