Clicks548

DPS w Kozienicach otrzymał imię Sł.B. Kazimiery Gruszczyńskiej

Wilcza