27:43
Gonzales
173.8K
MAJDAN s.r.o., aneb kdo za tím stojí. The Revolution Business - Revlucie a Otpor V 18 min. tohoto dokumentu je zmínka, že Rusko by mělo být dalším strategickým plánem po Ukrajině. Nevím jestli tušíte …More
MAJDAN s.r.o., aneb kdo za tím stojí.

The Revolution Business - Revlucie a Otpor

V 18 min. tohoto dokumentu je zmínka, že Rusko by mělo být dalším strategickým plánem po Ukrajině.

Nevím jestli tušíte, že existují organizace, které jsou určeny právě k vyvolání revoluce a její "taktické" vedení.
Tento strategický plán se uskutečnil v mnoha zemích nevyjímaje Sýrii a Ukrajinu. Jedná se zvláště o organizaci OTPOR vedenou Srdžou Popovičem a její dceřinou organizaci PORA. Všichni tito aktéři mluví o pokojných demonstracích, ale skutečný obraz je úplně jiný.
+Joseph+
Samson1
Pšenko právě třeba u Jany z Arku bylo, že země byla okupována angličany a Bůh vracel korunu králi Francie. Světská moc je ustanovení Boží a její povinností je trestat zločin.Ta duchovní totálně proti Janě selhala, postavila se na starnu proti zájmům Božím a ve prospěch cizích zájmů.
O nás lidech je psáno, že každý člověk klame a člověk musí vkládat svou naději v Boha.Jedině v Bohu může …More
Pšenko právě třeba u Jany z Arku bylo, že země byla okupována angličany a Bůh vracel korunu králi Francie. Světská moc je ustanovení Boží a její povinností je trestat zločin.Ta duchovní totálně proti Janě selhala, postavila se na starnu proti zájmům Božím a ve prospěch cizích zájmů.
O nás lidech je psáno, že každý člověk klame a člověk musí vkládat svou naději v Boha.Jedině v Bohu může člověk čekat pomoc, čerpat sílu a to jsou slova sklamaného člověka. V člověka skutečně důvěřovat nemůžeme, v kostelech a chrámech můžeme vždy čerpat sílu, pokud se v Eucharistii hodně setkáváme s Kristem vzkříšeným. Kolikrát právě hřích člověka zmemožňuje toto setkání a spojení s Kristem. Potom není divu, že kněz už stratí tuto víru a opustí kněžství a vrátí se do přirozeného života, štěstí hledá u člověka.
Písmo doslova říká, že je zlořečený člověk, který svou naději nevložil v Boha, ale člověka.
S tím kardinálem Dukou to bylo překroucené.
Musíme si uvědomit, že existuje osmé přikázání Destarera.
Samson1
Byl jsem upozorněn pšenko, že to jsou slova bývalého kněze Petra Žaloudka.Reakce na slova kardinála Duky, schvalující odsouzení 3 zpěvaček
Pussy Riot udělaly v mých očích nesmírně prorocký čin. Poukázaly radikálně a zásadním způsobem na zločinnost Putinova-Kirilovského paktu. Jedno i druhé v Rusku selhává: mocenský stát a mocenská pravoslavná církev.
O takovou moc nikdy Kristovi nešlo …More
Byl jsem upozorněn pšenko, že to jsou slova bývalého kněze Petra Žaloudka.Reakce na slova kardinála Duky, schvalující odsouzení 3 zpěvaček
Pussy Riot udělaly v mých očích nesmírně prorocký čin. Poukázaly radikálně a zásadním způsobem na zločinnost Putinova-Kirilovského paktu. Jedno i druhé v Rusku selhává: mocenský stát a mocenská pravoslavná církev.
O takovou moc nikdy Kristovi nešlo. Ty tři ženy svým činem vydaly - z mého pohledu - jedno z nejkrásnějších svědectví o Bohu, jaké je jen možné. A za to si jich nesmírně vážím a jsem jim vděčný!

Peter Žaloudek, Vídeň, 30.8.2012
virtually.cz/journal/
Samson1
Trochu jsem se +Joseph+ začetl a už vím, proč máme katedrálu, královskou korunu, ale nemáme krále, dokonce jsme měli zednářské prezidenty.Kardinála blahoslavící Pussy.
MAJDAM s.r.o., aneb kdo za tím stojí
+Joseph+ 9.3.2014 12:25:53
www.lumendelumine.cz/index.php
+Joseph+
Samson1
Já jsem třeba četl v knize "Paní všech národů" myšlenku, že Vatikán věří ve svou sílu, ani netuší, jak je podrývána. To byla slova P. Marie Idě Peergemanové na konci války.
Díval jsem se trochu do Zvědavce zas ty věci které jedni tvrdí, že jsou jen konspirační teorií, jako jsou klimatický terorismus, cílevědomé rozkládání států, vlád a zas se dostanem k tomu jedinému. Působení Satana …More
Já jsem třeba četl v knize "Paní všech národů" myšlenku, že Vatikán věří ve svou sílu, ani netuší, jak je podrývána. To byla slova P. Marie Idě Peergemanové na konci války.
Díval jsem se trochu do Zvědavce zas ty věci které jedni tvrdí, že jsou jen konspirační teorií, jako jsou klimatický terorismus, cílevědomé rozkládání států, vlád a zas se dostanem k tomu jedinému. Působení Satana, Globalizace, NWO, kde ničení křesťanství a víry je prioritou. Rozklad a podrobení států. Vše v režii Satana. ORGANIZOVANÉ ZLO, kterému už můžem čelit jedině tehdy, jak bylo dáno ve Fatimě poslední věci, které Bůh dal jako prostředek. RŮŽENEC A ZNAMENÍ SYNA - KŘÍŽ, OBĚŤ. To znamená, být zapojen do armády proti těmto věcem, do armády "Ženy oděné sluncem." Růženec je řetěz, který spoutává Satana a jeho vliv.
+Joseph+
hlavně si uvědomme že tyto organizace někdo hmotně vydržuje a diktuje jím směr,
www.google.cz/webhp
Libor Halik shares this
2
Ukrajinu jako Sýrii rozvrací světovládné elity.
Po 3.světové válce už ukrajinský stát nebude v dnešní podobě existovat dle proroctví blahoslaveného Bronisława Markiewicza, či arcibiskupa Ciepłaka.More
Ukrajinu jako Sýrii rozvrací světovládné elity.

Po 3.světové válce už ukrajinský stát nebude v dnešní podobě existovat dle proroctví blahoslaveného Bronisława Markiewicza, či arcibiskupa Ciepłaka.