Clicks149
chemikus
1

Ekumeniczne zbliżenie - video

www.ekumenizm.pl/…/biblia-ekumenic…

16 marca w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne z okazji wydania Biblii Ekumenicznej.
Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia duchowieństwa do kościoła wraz z Dyrektor Towarzystwa Biblijnego Małgorzata Platajs, która niosła egzemplarz Biblii Ekumenicznej.
Przybyłych gości powitał proboszcz parafii ks. Michał Jabłoński oraz p. Małgorzata Platajs, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w projekt Biblii Ekumenicznej, którzy na przestrzeni lat służyli swoimi talentami językowymi, radą i pomocą techniczną.
W liturgii Słowa Bożego wzięli duchowni chrześcijańscy różnych wyznań, którzy wspólnie czytali Pismo Święte wg ekumenicznego przekładu oraz razem się modlili.
Mamy ją! Biblię Ekumeniczną! Otrzymujemy Biblię, o której każdy będzie mógł powiedzieć: jest moja! – mówił podczas kazania ks. superintendent Andrzej Malicki, prezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce i jednocześnie zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Choć żaden z Kościołów chrześcijańskich w Polsce nie zdecydował się śladem francuskich katolików i protestantów na korektę tekstu Modlitwy Pańskiej, to podczas nabożeństwa ekumenicznego w Warszawie zmówiono najbardziej znaną modlitwę chrześcijan według nowego przekładu: „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.”

Na koniec liturgii błogosławieństwa Aaronowego udzielili wszyscy obecni na nabożeństwie biskupi lub zwierzchnicy z Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Kościoła ewangelicko-reformowanego, Kościoła ewangelicko-metodystycznego, Kościoła zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.


chemikus
Choć żaden z Kościołów chrześcijańskich w Polsce nie zdecydował się śladem francuskich katolików i protestantów na korektę tekstu Modlitwy Pańskiej, to podczas nabożeństwa ekumenicznego w Warszawie zmówiono najbardziej znaną modlitwę chrześcijan według nowego przekładu: „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.”