Clicks577
novaetvetera
Jeruzalem, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha! Salzburg Bach Choir Hanna Herfurtner, Soprano Joowon Chung, Soprano Andreas Scholl, Countertenor Bach Consort Vienna, conductor Rubén Dubro…More
Jeruzalem, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha!

Salzburg Bach Choir
Hanna Herfurtner, Soprano
Joowon Chung, Soprano
Andreas Scholl, Countertenor

Bach Consort Vienna, conductor Rubén Dubrovsky
Antonio Vivaldi - Lauda Jerusalem- RV 609

Jeruzalem, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha!
Lebo On upevňuje závory tvojich brán a požehnáva tvojich synov v tebe;
On dáva pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou.
Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.
On dáva sneh ako vlnu, rozsýpa inovať ako popol.
Svoj ľad hádže ako omrvinky, ktože obstojí pred Jeho mrazom?
Zosiela svoje slovo - roztápa sa všetko; zaveje svojím vetrom, vody sa valia.
Oznámil svoje slová Jákobovi, svoje ustanovenia i svoje práva Izraelovi.
Neurobil tak nijakému národu, preto nepoznali Jeho práva. Haleluja!
(Ps 147, 12-20)