Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks1.1K

Skandal - Polacy wyrzuceni z antypolskiej konferencji żydowskiej w Paryżu

m.rekinek
86
Weronika....S likes this.
Ksenia
W Warszawie odbyla sie konferencja BliskoWschodnia przeciwko Iranowi, bez udzialu przywodcow Iranu, nie byli zaproszeni wiec nie przyjechali. Normalne. Czy Zydzi zaprosili Polakow na konferencje antypolska w Paryzu?
Nie zaprosili! Ale "Polacy" mimo to weszli na ich konferencje, wiec czego sie spodziewali ? Aplauzow od Zydow.? ....w ten tylko sposob sprowokowli..
Czyzby Iranczycy byli bardziej …More
W Warszawie odbyla sie konferencja BliskoWschodnia przeciwko Iranowi, bez udzialu przywodcow Iranu, nie byli zaproszeni wiec nie przyjechali. Normalne. Czy Zydzi zaprosili Polakow na konferencje antypolska w Paryzu?
Nie zaprosili! Ale "Polacy" mimo to weszli na ich konferencje, wiec czego sie spodziewali ? Aplauzow od Zydow.? ....w ten tylko sposob sprowokowli..
Czyzby Iranczycy byli bardziej inteligentni od Polakow?
I tak bedzie sie dziac dopoki Polacy beda SPAC !
xmireknowak likes this.
Piotr2000 and one more user like this.
Piotr2000 likes this.
olek19801 likes this.
pomiędzy wszystkich narodów chrześcijańskich jesteśmy my, Polacy, najwięcej zagrożeni przez krecią politykę żydowską. Najwięcej, bo jesteśmy politycznie, społecznie i z powodu naszej miękkości rasowej najsłabsi; — najwięcej, bo w samej Warszawie mieszka więcej Żydów, aniżeli we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Belgii do kupy razem. Wiedzą o tym Żydzi i dlatego zachowują się tak, …More
pomiędzy wszystkich narodów chrześcijańskich jesteśmy my, Polacy, najwięcej zagrożeni przez krecią politykę żydowską. Najwięcej, bo jesteśmy politycznie, społecznie i z powodu naszej miękkości rasowej najsłabsi; — najwięcej, bo w samej Warszawie mieszka więcej Żydów, aniżeli we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Belgii do kupy razem. Wiedzą o tym Żydzi i dlatego zachowują się tak, jakbyśmy u nich mieszkali, a nie odwrotnie.

I dlatego powinniśmy my być daleko czujniejsi od wszystkich innych narodów na to, co się dzieje w duszy żydowskiej. Wystarcza znać dokładnie zamiary, dążenia Żydów, aby się móc bronić skutecznie.

Żydzi usiłują zdemoralizować narody chrześcijańskie, zatruć ich duszę, zniszczyć ich tradycje narodowe, ich kulturę za pomocą prasy. Więc trzeba nie czytać czasopism, redagowanych przez Żydów albo szabes gojów. Odgrywają Żydzi dla swoich celów rolę postępowców, reformatorów, socjalistów i t. d. Więc nie trzeba wierzyć w ich sztuczne kłamstwa, nie pozwalać się obalamucać ich działaczom. Obniżają Żydzi świadomie, rozmyślnie znaczenie chrystianizmu i jego duchowieństwa. Więc trzeba trzymać się swojej wiary i kultury chrześcijańskiej i bronić swojego duchowieństwa przeciw ich napaściom.

Wysysają Żydzi z „gojów” wszystko, co się tylko da,szachrują, oszukują bez litości. Więc trzeba ich handel omijać. Jest dosyć kupców, przemysłowców i bankierów chrześcijańskich…

Rzecz dziwna, że polscy pisarze antyżydowscy z czasów dawniejszych, którzy ocierali się ciągle o Żydów, omijali ich mrzonki polityczne, ważniejsze od szachrajstwa i lichwy. Dopiero w czasach najnowszych odezwał się w Warszawie mąż rozumny (w r. 1917), odgadujący ich tajemnice dr. Kazimierz Niedzielski, sumienny, znakomity lekarz, pisze w jednym ze swoich dzieł, p.t.: „Z burzliwych dni 1904—1905 r.“ bardzo słusznie: „Z dawna już publiczną stało się tajemnicą, że lud żydowski, tak chętnie piszący się na popularne w sferach niektórych zasady międzynarodówki, tak zwalczający uczucia narodowościowe u chrześcijan, sam do typowych zalicza się nacjonalistów, rzecz prosta, w ujemnym znaczeniu słowa. Krzewiąc idee internacjonalizmu, gra farsę tylko, ośmieszającą tradycje ludów innych, narodowe odrębności swoje uważa za nietykalne, święte. Ze czcią otacza je opieką, składając dowód wyrobienia politycznego i mądrości. Od czasu rozproszenia się „narodu wybranego” na cztery krańce świata, Żydzi w każdym kraju, w którym pozwolono im osiedlić się, stali się czynnikiem rozkładu społecznego i fermentem, osłabiającym napięcie uczuć patriotycznych. To też już w imię instynktu samozachowawczego, wrodzonego ustrojom społecznymi pojedynczym członkom, wszystkie narody świata bez różnicy ras, wyznania i barw skóry, mają owego Izraela w obrzydzeniu i świadomie, bądź nieświadomie pracują nad wyrugowaniem Żydów ze swego kraju.

Jak mógł ten lud gnębiony, oplwany i skopany, ten lud, karmiony wzgardą, dojść do tak wielkiego stopnia potęgi, zapyta kto? Czy przez pieniądze tylko? Stanowczo — nie! Pieniądze były tu jedynie narzędziem, którym posługiwał się w zwycięskim z przeszkodami zmaganiu się. Twierdzić, iż Żyd pokonał i podbił świat pieniędzmi, to jeszcze nie wszystko. — Poczucie wielkości narodowej jest właśnie siłą narodu żydowskiego. Nacjonalizm i tylko nacjonalizm, dopomógł mu do wytrwania wśród prób okropnych, pod brzemieniem których nie ugiął się, choć trwały wieki. Żaden z narodów świata idei nacjonalizmu nie trzyma się tak ślepo, jak trzyma się syn Izraela. Dla Żyda niema, jak dla chrześcijanina, dwóch światów: jednej ojczyzny na ziemi, a drugie w niebie. Tradycja i pisma wskazują mu jedną tylko ojczyznę — ziemską. T u panuj, tu dochodź do potęgi, a niebo zostaw gojowi! Ów płaszczyk modernistyczny, którym współczesny Żyd okrywa się tak chętnie, sceptycyzm na punkcie wiary, socjalizm, za sprawę którego walczy — wszystko to głupstwo, farsa, piasek, rzucany w oczy naiwnym gojom. Żyd będzie Żydem zawsze, Żydem z krwi i kości, Azjatą, fanatykiem, sekciarzem… Jak dziki zwierz w niewoli, może popełzać u stóp pana swojego i pogromcy schylać grzbiet pod batem; lecz biada pogromcy, gdy potknie się, upadnie. Zwierz dziki rzuci się nań wtedy, rozszarpie, pożre. Misja Jakóba miała by być zwyczajną legendą tylko, a Jeruzalem, miasto święte i stolica świata czczym słowem? Nie, tak nie będzie! Byłoby to zagładą ideałów żydowskich, zburzeniem drogich sercu tradycji, zaprzeczeniem Izraelowi racji bytu na świecie. Żyd nie wyrzeknie się za nic kultu swych ojców, nie spali Ksiąg Zakonu. Talmud mówi mu na każdej stronie niemal o dawnej ziemi, Żydów ojczyźnie. W stając, czy idąc na spoczynek, zasiadając do stołu z szampanem i homarami, czy skromną miarką okowity z cebulą, Żyd modli się do Jehowy swego i wyzywa go, aby przyśpieszył tryumf Izraela i ostateczny upadek niewiernych”

Francuski minister spraw zagranicznych, Emil Flourens, mówił o Żydach (w r. 1909): „Poza tajemnicami polityki na wielką skalę, w głębi utkanej mocno i zręcznie zarzuconej sieci, na dnie siatki, która z dniem każdym krępuje coraz mocniej narody chrześcijańskie, siedzi, niczym pająk drapieżny, przyczajony, ukryty Żyd, gotów do skoku na upatrzoną z góry ofiarę”.


Fragment książki Historia Żydów Polskich.pdf – do ściągnięcia
Oto wpis jednego z internautów pod informacją Niezależnej.pl o tym, że były szef Mossadu został honorowym obywatelem naszego kraju:

"Mojżeszu, czy mógłbyś wyprowadzić swoich ludzi z Polski???"
Piotr2000 and one more user like this.
Piotr2000 likes this.
turysta569 likes this.
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Mamy do czynienia z oficjalną agresją państwa Izrael na Polskę.
Zbrodnicza mafia o zasięgu ogólnoświatowym.
AN
Pojawił mi się ten film.
St. Michalkiewicz ocenia kult Piłsudskiego, zauważa, że w filmie "Niepodległość" nie wymieniono nawet nazwisk członków "Rady Regencyjnej", która przekazała Piłsudskiemu władzę, a więc gotowe zorganizowane państwo, które ktoś musiał przecież zorganizować.
Przyw…More
Mamy do czynienia z oficjalną agresją państwa Izrael na Polskę.
Zbrodnicza mafia o zasięgu ogólnoświatowym.
AN
Pojawił mi się ten film.
St. Michalkiewicz ocenia kult Piłsudskiego, zauważa, że w filmie "Niepodległość" nie wymieniono nawet nazwisk członków "Rady Regencyjnej", która przekazała Piłsudskiemu władzę, a więc gotowe zorganizowane państwo, które ktoś musiał przecież zorganizować.
Przywołał historyczne spotkanie z 1919 roku, śniadanie z Rothschildem u hrabiego Ostrowskiego w Paryżu, opisane w pamiętnikach "70 lat wspomnień" przez Hipolita Korwin Milewskiego.
Trwały wówczas jeszcze obrady Konferencji w Wersalu. Najciekawsze są słowa owego Rothschilda, bo zawierają całą prawdę o istocie Żydów. Wymienia swoich ziomków i generalną filozofię, co we współczesnym potocznym języku można opisać jako zbrodniczą mafię o zasięgu ogólnoświatowym.
Dowiadujemy się bez cenzury u źródła niejako, że "Izrael" to wszyscy Żydzi bez wyjątku. Rothschild poinformował hrabiego, że będą stawać na drodze Polakom "do Śląska, do Gdańska, do Poznania .." do wszystkich terenów, o które zabiegał R. Dmowski w Paryżu walcząc o przyłączenie wszystkich polskich ziem do odradzającej się Polski, jeśli Dmowski będzie uczestnikiem konferencji.
Na szczęście był.
Całe spotkanie jest ciekawe, a fragment, który opisałam jest ok. 1.24'00 www.youtube.com/watch
Czy wobec tego antypolska polityka "Izraela" może kogoś dziwić? Zaiste wielka i niespotykana w świecie jest "wdzięczność żydowska" za uratowanie tylu żydów od śmierci z rąk Niemców.
Dlatego trudno się powstrzymać od rady dla polskiego rządu aby podjął natychmiastową uchwałę:
Polska, na skutek wyjątkowo wrogich wypowiedzi i działań izraelskich polityków zrywa natychmiast stosunki z państwem Izrael. Dopuszczamy wznowienie stosunków, pod warunkiem przyjęcia przez Izrael prawdziwej wersji historii II wojny światowej i czasów powojennych na terenach zamieszkanych przez Polaków. Do tego czasu zrywamy wszelkie stosunki dyplomatyczne, wprowadzamy ruch wizowy, wprowadzamy embargo na towary z Izraela, wprowadzamy zakaz eksportu do Izraela.
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zostaje zamknięte do odwołania, wprowadzamy zakaz organizowania wycieczek młodzieży izraelskiej, delegalizujemy wszystkie gminy żydowskie na ternie RP, ich majątek będzie znacjonalizowany po upływie tygodnia od dnia delegalizacji, prywatny majątek osób narodowości izraelskiej, posiadających obywatelstwo państwa Izrael przechodzi na skarb państwa bez odszkodowania, jako majątek państwa wrogiego.
Wprowadzamy absolutny zakaz posiadania broni przez obywateli państwa Izrael na terenie RP. Obywatele państwa Izrael tracą wszelkie prawa socjalne jakie mieliby w Polsce (emerytury, renty, zaległe wynagrodzenia) oraz inne prawa materialne jak dywidendy, akcje, udziały w polskich firmach.


Po prostu trzeba skończyć zabawę w ciuciubabkę jaką nam różne takie Netanjachy i Szewachy Weissy, Brystygierowe i Michniki urządzili po 1945, po 1989 i teraz.
Jednym słowem (które na pewno koszerni towarzysze pojmą) PASZŁY WON!
Gdyby komuś się to wydawało bezprawne, to przypominam, że takie numery robiło nie jedno państwo. W naszej historii w ten sposób prawa do majątków zostali pozbawienie Polacy z Poznańskiego tuż po wejściu Niemców w 1939 roku i zaraz potem w 1945 roku to samo zrobił sowiecki Bierut. DO DZIŚ SKUTKI TYCH "AKTÓW PRAWNYCH' NIE ZOSTAŁY ZLIKWIDOWANE.
Tylko - przypominam - wówczas była to wroga agresja Niemiec i ZSRR. Teraz mamy do czynienia z oficjalną agresją państwa Izrael na Polskę. Mamy więc naturalne prawo bronić się.
Parole likes this.
Żydzi uważają tę samą osobę, którą my uważamy za Syna Bożego - za sk***ysyna! - S. Michalkiewicz

www.youtube.com/watch

FILMIK SKASOWANY Z GLORIA TV.
turysta569 and one more user like this.
turysta569 likes this.
m.rekinek likes this.
m.rekinek likes this.
PiotrM
Szkoda słów bo bym musiał siedzieć tydzień w konfesjonale.
m.rekinek likes this.
PiotrM likes this.