CÓRKA MARYI
11.3K

JEZUS: Bóg wybiera niewykształcone, pokorne i hojne serca, aby przekazać ludzkości Swoje ostrzeżenia

JESUS: God chose the ignorant, the humble and the generous of heart to deliver His warnings to humanity

KSIĘGA PRAWDY

środa, 8 sierpnia 2012 roku, godz. 23.20

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie pytają, co rozumiem poprzez Słowo Boga, pozwól Mi wyjaśnić. Słowo Boże, jakie jest zawarte w świętej Biblii, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu; Słowo Boga, prawda, jest przekazywana światu poprzez te Orędzia dzięki Darowi Ducha Świętego.
Te Orędzia są ofiarowane przez Trójcę Świętą i są jedynymi tego rodzaju, jakie kiedykolwiek były przekazywane ludzkości przez proroka.

Jest to spowodowane tym, że jest to ostatnia Misja, ostateczna forma Boskiego Przekazu i Interwencji, która jest udzielana światu z powodu Mojego Powtórnego Przyjścia. Nigdy nie przeszkadzajcie Mocy Ducha Świętego, bo to jest bardzo poważny grzech. W tych Orędziach wylewa się Głos Ducha Świętego, aby ratować ludzkość od wiecznego potępienia.

Możecie odrzucić Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie Orędzia dane wam przez Moją umiłowaną Matkę, i będzie wam to odpuszczone. Ponieważ wszyscy macie prawo do rozeznawania takich świętych Orędzi z powodu waszego Daru wolnej woli. Jednak gdy odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciwko Niemu, to jest to grzech wieczny i tylko cud, zatwierdzony przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.

Musicie milczeć, jeśli macie wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek Boskiego orędzia przekazywanego światu, i modlić się za widzącego. Módlcie się i postępujcie zgodnie ze swoją wiarą i dalej na swój sposób oddawajcie cześć Bogu. Jest bardzo ważne, abyście to czynili.

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest od złego, jesteście winni bluźnierstwa o tak ogromnych rozmiarach, że jest to uznawane za grzech nie do odpuszczenia. Musicie prosić Boga, aby wam teraz przebaczył, ponieważ jeśli będziecie nadal rozmyślnie prowadzić kampanię w celu zablokowania Głosu Ducha Świętego, Głosu Trójcy Świętej, i oznajmiać, że jest on od złego ducha, to nie będzie wam to przebaczone ani nie będzie mogło być, bo jest to grzech ciężki.

Wielu chrześcijan mających dobre intencje bardzo mocno krytykuje to Dzieło. Te Orędzia, jak mówią, nie są zgodne z Pismem Świętym. Kiedy tak mówią, nie znają prawdy, która jest zawarta w świętej Biblii. Oni albo atakują te Orędzia, opierając się na pogłoskach rozpowszechnianych przez innych, którzy twierdzą, że znają prawdę, albo oznajmiają, że są one nieprawdziwe w oparciu o swoją błędną interpretację prawdy. Jest jeszcze gorzej, oni przeinaczają prawdę i porównują te Orędzia z nowymi i niedorzecznymi interpretacjami świętej Biblii.

Posłuchajcie teraz Mnie, waszego Jezusa, gdy to wam mówię. Arcykapłani podczas Mojego Życia na ziemi próbowali przeinaczyć prawdę o Bożych Prawach, aby usprawiedliwić odrzucenie Mnie przez siebie. Wykorzystali kłamstwa, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu. Ogłosili Mnie kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżyli Mnie o herezję. Bluźniłem przeciwko Prawom Kościoła – tak mówili – i pogwałciłem szabat, spożywając wieczerzę paschalną w inny dzień niż ten, który uznawali za właściwy. Nie tylko błędnie Mnie zrozumieli, oni otwarcie Mnie odrzucili, ponieważ nie byli w tamtym czasie przygotowani na przyjęcie prawdziwego Mesjasza. Nie byli gotowi. Nigdy nie przypuszczali, że będą w swoim życiu świadkami nadejścia prawdziwego Mesjasza. Byli tak mocno pochłonięci swoimi ceremoniami, swoimi hierarchicznymi przepisami – które w tamtym czasie wywyższały ich przywódców i umieszczały ich na piedestałach jako prawdziwych królów ich kościoła – że w swoich sercach nie mieli miejsca dla Mnie, Odkupiciela ludzkości.

To samo stanie się ponownie, gdy przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście. Faryzeusze nie mogli pojąć znaczenia pokory. Nie mogli przyjąć tego, jak Bóg działa, że nie wywyższa potężnych lub najbardziej doświadczonych przywódców religijnych w Jego Kościele, aby ujawnić Swoje plany lub ostrzec Swoje dzieci. Bóg wybiera niewykształcone, pokorne i hojne serca, aby przekazać ludzkości Swoje ostrzeżenia. Podniósł słabych i wywyższył ich przez cierpienie, żeby mieli czyste serca, tak aby zdołał się z nimi porozumieć. W ten sposób jest mało prawdopodobne, aby ludzka pycha ze strony proroka zakłócała Prawdę. Odrzucili Jana Chrzciciela i zamordowali go. Zamordowali dawnych proroków. Znęcali się nad wybranymi duszami, poprzez które Bóg pozostawał w kontakcie.

Czy myślicie, że w waszym świecie dzisiaj będzie inaczej? Czy wy, Moi oddani wyznawcy, i wy, którzy twierdzicie, że jesteście ekspertami w Moim Kościele chrześcijańskim lub w innych kościołach, które wierzą w Mojego Ojca Przedwiecznego, przyjmiecie dzisiaj Słowo Boga?

Nie. Uczynicie z prorokami, prawdziwymi prorokami, dokładnie to, co od początku z nimi czyniono. Będziecie ich oczerniać w Imię Mojego Ojca. Ale to zapamiętajcie. Gdy Prawda zostanie wam ostatecznie objawiona, nie będzie odwrotu, jeśli zostaniecie uznani za winnych tego jednego grzechu wiecznego. To znaczy, jeśli bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu. Gdybyście bluźnili przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam odpuszczone. Jeśli zaprzeczacie Darowi proroctwa, także będzie wam odpuszczone. Ale jeśli będziecie powstrzymywać ostateczny plan zbawienia, otwarcie się z niego wyśmiewając i gromadząc wierzących z Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosili, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…estescie-winni-bluznierstwa-o-ogromnych-rozmiarach