vi.news
81

Peña Parra: Những cáo buộc đồng tính chống lại Thứ trưởng Ngoại giao đã được xác nhận

Gastón Lopez, giám đốc của nhật báo Maracaibo, Que Pasa, Venezuela, đã xác nhận cáo buộc của Tổng Giám mục Carlo Maria Viganó chống lại Tổng Giám mục Edgar Peña, Phó Bộ trưởng bộ ngoại giao của …More
Gastón Lopez, giám đốc của nhật báo Maracaibo, Que Pasa, Venezuela, đã xác nhận cáo buộc của Tổng Giám mục Carlo Maria Viganó chống lại Tổng Giám mục Edgar Peña, Phó Bộ trưởng bộ ngoại giao của Vatican.
Lopez đã nói chuyện với các nhà báo Marco Tosatti và Gabriel Ariza (ngày 1 tháng 8).
Nhiều năm trước, Lopez đã viết hai bài báo liên quan đến mười sáu linh mục đã thành lập một hành lang đồng tính ở Maracaibo. Trong số đó có Peña Parra.
Lopez đã cố gắng gặp Khâm sứ ở Venezuela nhưng không được ông ta đón nhận. Do đó, ông đã viết một lá thư cho Khâm sứ nhắc lại các sự kiện có trong các bài viết của mình.
Tài liệu này đã được nhìn thấy bởi Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, lúc đó đang làm việc tại Bộ Ngoại Giao.
Hình ảnh: Edgar Peña Parra, © Kudmot, CC BY-SA, #newsLjdujiqdoh