Clicks47
vi.news

Đức Hồng Y Hà Lan: Hầu như tất cả các giáo hội trong giáo phận Utrecht sẽ bị đóng cửa

Trong thập kỷ tới, tổng giáo phận Utrecht sẽ đóng cửa hầu hết 280 nhà thờ của nó. Ít hơn 15 nhà thờ sẽ còn tồn tại, theo Hồng y Wim Eijk.

Nói chuyện với Gelderlander.nl (ngày 15 tháng 9), Eijk tiết lộ rằng 1 trong 10 giáo xứ của ông đã mất khả năng thanh toán.

Sau Hội đồng Vatican thứ hai, Hà Lan được các nhà tự do coi là ví dụ để thi đua trong việc thực hiện "Giáo hội của Hội đồng". Hiện nay có khoảng 173.500 trong số 3,5 triệu người Công giáo danh nghĩa tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật. Phần lớn trong số họ là người già.

Vào năm 2014, Eijk tự tin rằng đến năm 2028, ít nhất 30 giáo xứ của ông vẫn còn. Bốn năm sau, nó trở nên rõ ràng rằng ông đã quá lạc quan.

Hình ảnh: © Kotomi_, Flickr, CC BY-NC, #newsSyijaljvfk