05:04
wyjaśnienie bałwochwalstwa borgolio i innych posoborowych bałwochwalców
Jadwiga Bob shares this
2755
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.

"Sobór Watykański II" – największa katastrofa w historii świata.

Ekumenizm – przygotowanie drogi dla Antychrysta.

Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym.

Bergoglio o (nie)istnieniu Boga.

Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II.

Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokości…
More
.
.

"Sobór Watykański II" – największa katastrofa w historii świata.

Ekumenizm – przygotowanie drogi dla Antychrysta.

Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym.

Bergoglio o (nie)istnieniu Boga.

Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II.

Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokościele.

Bergoglio reklamuje apostazję.

Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo.

Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła.

Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo.

"Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio.

Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia".

Bergoglio znów twierdzi, że piekła nie ma.

Konferencja rzymska.

Pelagianizm.

2) Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła, Wykład wiary prawdziwej. Antychryst (Expositio accurata fidei orthodoxae. De antichristo).

3) Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier, Antychryst.

4) Ks. Henryk Fiatowski, Antychryst.

5) P. Ioannes Herrmann CSsR, De Antichristo.

6) Ks. Franciszek Pouget, Nauki katolickie w sposób katechizmowy. O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów.

7) Ks. Piotr Skarga SI, Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście).

8) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

9) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

10) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

11) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

12) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

13) Dr Anna Danuta Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.

14) O. Mikołaj Łęczycki SI, a) De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis. b) De piis erga Deum et coelites affectibusMikołaj Łęczycki SJ. (P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus. c) De verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. O słowach Symeona i Anny Prorokini o ChrystusieMedytacja o słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie. Meditatio de verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. d) De Judae proditione. O zdradzie Judasza. e) De variis Antichristis Spiritualibus. O rozmaitych Antychrystach Duchownych. f) Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.PDF )...
.


..

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie. "Antimodernist".

.

urządzanie lub zezwalanie na pogańskie obrzędy jest ciężkim grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu.

akt bałwochwalstwa jest zawsze jednocześnie i bezdyskusyjnie apostazją, czyli odstępstwem od wiary katolickiej.

Albowiem, dla katolika istnieje tylko jeden Bóg – Trójca Przenajświętsza, a wszystkie bożki pogańsk…
More
.

Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie. "Antimodernist".

.

urządzanie lub zezwalanie na pogańskie obrzędy jest ciężkim grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu.

akt bałwochwalstwa jest zawsze jednocześnie i bezdyskusyjnie apostazją, czyli odstępstwem od wiary katolickiej.

Albowiem, dla katolika istnieje tylko jeden Bóg – Trójca Przenajświętsza, a wszystkie bożki pogańskie są demonami.

Ktokolwiek więc zwraca się do demonów, siłą rzeczy odwraca się od prawdziwego Boga.

Pierwsi chrześcijanie nie rzucali ziarna kadzidła na cześć cesarza, by w ten sposób uznać jego boską godność. Lecz jeśli twój "papież" – co kuriozalne, członkowie "kościoła – dzieła rąk ludzkich" wciąż uważają pana Bergoglio za papieża ich "Kościoła" – staje się apostatą, bałwochwalcą, czcicielem demonów, to każdy katolik musi zadać sobie pytanie: czy ten człowiek nadal może być Następcą Jezusa Chrystusa, a organizacja, jakiej przewodniczy, Kościołem katolickim?
.