Clicks161
vi.news

Francis: Rửa tội hay không rửa tội đều như nhau cả

“Sự cứu rỗi là miễn phí,” Francis nói tại Angelus ngày 10 tháng Giêng, nhân dịp Lễ Rửa tội của Chúa, “Đó là cử chỉ lòng thương xót của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách tự do."

Ông giải thích rằng “theo một cách bí tích, điều này được thực hiện vào ngày chúng ta nhận Phép Rửa tội,” nhưng ngay lập tức nói thêm rằng “những người không được rửa tội cũng luôn nhận được lòng thương xót của Chúa”.

Tuy nhiên, nếu Bí tích Rửa tội không phải là cốt lõi để nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, thì cuối cùng nó chỉ là một nghi thức thừa.

#newsKmzemkvihp