Clicks1.6K
Terezie
2

Britští biskupové proti nové definici manželství

Vláda Davida Camerona vyzvala občany Spojeného království k měsíčním „veřejným konzultacím“, které mají předcházet hlasování o změně zákona, na jejímž základě budou svazky homosexuálů definovány jako manželství. Návrh legislativní změny se týká Anglie a Wallesu, avšak budou o něm hlasovat rovněž skotští poslanci. Biskupská konference Anglie a Wallesu vydala v této souvislosti biskupský list o manželství osob stejného pohlaví.

Biskupové v něm připomínají, že kořeny institutu manželství jsou položeny v naší přirozenosti – tedy mužství a ženství a jejich vzájemné komplementaritě, vedoucí k plodnosti a následné výchově potomků. Tento vzorec uznávají i jiné náboženské tradice. Církev ani stát nemají moc změnit toto základní pojetí manželství, které není pouhou záležitostí veřejného mínění. Institut manželství je výrazem základů našeho lidství, a tím i celé společnosti, jíž zaručuje budoucnost. Církev vychází z této přirozené definice manželství, a uznává tudíž také civilní sňatky, ačkoli je tento svazek v jejím pojetí Ježíšovým působením povýšen na svátost (Katechismus katolické církve, 1601). Manželství se tak stává sdílením mysteria Božího života. Tomuto vznešenému a vysoce zavazujícímu pojetí manželství a povolání muže a ženy ke svatosti není vždy snadné dostát, přiznávají biskupové Anglie a Wallesu, a poukazují na případy zhroucení svazků. Tito lidé jsou vždy vítáni v našich farních společenstvích a je potřeba jim pomoci, aby se cítili jejich ceněnými členy.

Vláda zdůvodňuje změnu v právní definici manželství snahou o rovnoprávnost a zamezení diskriminace, pokračuje list biskupů. Avšak současná legislativa nijak neomezuje, nýbrž jednoduše uznává a brání osobitou povahu manželství. Právo utváří společenské a kulturní hodnoty, a proto by změna definice manželství měla dalekosáhlé a vážné důsledky. Manželství by bylo redukováno na pouhý závazek dvou lidí, uzavírají svůj list pastýři Anglie a Wallesu. Biskupové zároveň vyzvali věřící, aby podepsali petici ve prospěch tradičního manželství, organizovanou asociací „Koalice pro manželství“.
Kampaň Cameronovy vlády komentovala rovněž Biskupská konference Skotska. Kardinál Keith O'Brien se k návrhu legislativních změn vyjádřil v prohlášení, které publikovalo nedělní vydání listu „Sunday Telegraph“ (4. 3. 2012).
„Vzhledem k tomu, že homosexuální páry již požívají veškerých manželských práv, není tento návrh motivován právně, nýbrž je to jasná snaha o redefinici manželství pro celou společnost, kterou jí nařizuje nepočetná skupina aktivistů,“ píše edinburský arcibiskup a dodává: „V šestnáctém článku Všeobecné deklarace lidských práv je manželství definováno jako vztah muže a ženy. Avšak když nám naši politikové navrhují, abychom toto ustálené pojetí manželství poslali k šípku a abychom obrátili naruby pojem manželství, nikdo se jim nevysměje. Naopak, jejich pokus o přehodnocení reality je zdvořile přijímán a jejich šílenství je vyhověno. Avšak manželství jako institut zde bylo mnohem dřív než jakákoli vláda a jakýkoli stát.“

Ačkoli manželství je ze všech stran ohrožováno a podrýváno,“ píše skotský kardinál, „jeho účelem vždy bylo spojovat muže a ženy, aby děti vzešlé z těchto svazků měly otce a matku. Tento aspekt jsme, jak se zdá, zcela ztratili ze zřetele,“ varuje kardinál O'Brien. „Všechny děti si zaslouží, aby začínaly svůj život s maminkou a s tatínkem. O stabilitě a prospěchu, které čerpají z této zkušenosti, bylo shromážděno mnoho nevyvratitelných důkazů. Dva lidé stejného pohlaví, byť jsou jejich úmysly sebelepší, to nikdy nemohou nahradit.

Homosexuální manželství by ze zákona zcela odstranilo základní myšlenku existence jedné matky a jednoho otce pro každé dítě. Vytvořilo by společnost, která by si libovolně volila, o koho z nich dítě obere. A existuje i řada dalších nástrah,“ píše předseda Skotské biskupské konference. „Je-li možné manželství předefinovat na svazek dvou mužů či dvou žen, proč bychom se měli zastavit zde? Proč bychom neměli povolit manželství třem mužům nebo jedné ženě a dvěma mužům, když si slíbí vzájemnou věrnost? Redukuje-li se manželství na svazek dospělých, kteří se mají rádi, jak bychom mohli vyloučit tři milující se dospělé?“ ptá se kardinál O'Brien.
KAHLENBERG
UZDRAVENIE Z HOMOSEXUALITY - úžasné svedectvo jedného manželského páru

Modré z neba – uzdravenie z homosexuality
rema48
Toto téma mi leží velmi na srdci, je tolik křesťanů s homosexuálním prožíváním.Vím, že modlitba a víra v osvobození, uzdravení je cesta..někdy dlouhá, ale Pán se ke své záležitosti vždycky přizná! Na společenské úrovni je to nesmírně tuhý boj...ty lidi jsou v temnotě a nevnímají Boží realitu, oni si to vysvětlí a obhájí lidskými právy a humanitním přístupem. Děkuji biskupům, kardinálům a všem …More
Toto téma mi leží velmi na srdci, je tolik křesťanů s homosexuálním prožíváním.Vím, že modlitba a víra v osvobození, uzdravení je cesta..někdy dlouhá, ale Pán se ke své záležitosti vždycky přizná! Na společenské úrovni je to nesmírně tuhý boj...ty lidi jsou v temnotě a nevnímají Boží realitu, oni si to vysvětlí a obhájí lidskými právy a humanitním přístupem. Děkuji biskupům, kardinálům a všem křesťanům, kteří dokáží věci nazývat pravými jmény a kteří se modlí!
KAHLENBERG likes this.