Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
57

Mức độ tham dự cực kỳ thấp tại buổi Tổng kiến

Buổi tổng kiến ngày 13 tháng 11 của Giáo hoàng Francis, người dân chỉ lấp đầy một nửa Quảng trường Thánh Peter. Thời tiết tệ hại nhưng lượng người tham dự thấp là một hiện tượng đang diễn ra. Bức …