RADEK29
1.2K

WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik

12. GRZECHY NA URZĄD NEJWYŻSZY I DOSTOJNOŚĆ KRÓLEWSKĄ