Language
25
vi.news

Bộ trưởng Nội vụ Ý dũng cảm ngăn chạn sự điên cuồng giới tính

Bộ trưởng Nội vụ Ý dũng cảm Matteo Salvini nói với LaNuovaBq.it (ngày 9 tháng 8) tuần trước rằng ông phát hiện ra mẫu đơn xin chứng minh thư điện tử trên trang web của Bộ được có ghi là “phụ …