fil.news
33

Sinuportahan Ba ng Vatican ang mga Kritiko ni Pell?

Iniisip ng ilan na ang mga kaaway ni Kardinal George Pell ay gumagamit ng walang basehang akusasyon laban sa kanya, isinulat ni Henry Sire sa The Dictator Pope (2017). Itinuro niya ang mga pagkak…