ľubica
3213.3K

Dejiny Domu Rothschildovcov- Ak by moji synovia nechceli vojny, nebolo by žiadnych.”

Dejiny Domu Rothschildovcov

13.5.2009 Zajímavé knihy Témata: Finance, peníze, Zajímavé knihy

Úvod prekladateľa

Neuveriteľné zamlčovanie faktov a odporné klamstvá v médiách o vplyve dynastie Rothschildovcov na súčasné smerovanie sveta, ma primäli k tomu, aby som sa tejto téme začal viac venovať a tak sa v najbližšej dobe sústredím najmä na odhaľovanie skutočného vplyvu tejto veľkej a megavplyvnej rodiny, o ktorej (nielen) slovenské médiá píšu ako o “zväčša milovníkoch dobrého vína a vzácnych umeleckých predmetov, s len nepatrným vplyvom v porovnaní k časom ich najväčšej slávy. “

Po prečítaní samotného článku by vás už podobné mediálne klamstvá nemali príliš prekvapiť. Už v deväťdesiatych rokoch 19. storočia si kúpili veľkú spravodajskú agentúru Reuters a kúpi ďalších agentúr (a samozrejme televízií, rádiových programov, vydavateľstiev atď) na seba nenechali dlho čakať. Dnes už prakticky neexistuje mienkotvorné médium, na ktoré by nemali vplyv.

Ak patríte k tým, ktorí súčasné smerovanie svetových udalostí považujete za prirodzené, odhoďte akúkoľvek zaujatosť a prečítajte si o jedinej moci súčasnosti – moci MEDZINÁRODNÝCH BANKÁROV

Rothschildovci držia kontrolu nad svetom už veľmi dlhý čas a ja k tomu predkladám v nasledujúcich riadkoch svoje dôkazy. Rothschildovci svojim zriadením sionizmu, zradili princípy Torah a spôsobili veľké utrpenie po celom svete. Kde sa len dá menujem individuálnych Rothschildovcov, avšak kvôli tajnosti, do ktorej sa zahaľujú, nie je menovanie presného Rothschilda vždy možné. Chcem tiež poznamenať, že tento článok nekritizuje každého s menom Rothschild, proste len kriminálny prvok tejto skupiny, ktorý spôsobil zradu, ktorú podrobne opisujem. Okrem toho, veľmi veľká časť tohto zločineckého prvku už nenosí meno Rothschild a je obrovské množstvo dôkazov poukazujúcich na skutočnosť, že ľudia, ktorí v súčasnosti kontrolujú Spojené štáty, Britskú a Izraelskú vládu sú v skutočnosti Rothschildovci.

Časová priamka Rothschildovcov

1743: Mayer Amschel Bauer, narodený v nemeckom Frankfurte, ako syn Mosesa Amschela Bauera, bankára a zlatníka. Ponad vchodové dvere umiestňuje červený štít.

1753: Narodila sa Gutele Schnaper (budúca manželka Mayera Amschela Bauera).

1760: Počas tohto desaťročia pracuje Mayer Amschel Bauer pre banku vlastnenú Oppenheimerovcami v nemeckom Hanovery, je vysoko úspešný a stáva sa mladším partnerom. Počas práce pre banku sa zoznamuje s Generálom von Estorffom. Po otcovej smrti sa Bauer vracia do Frankfurtu, aby prevzal jeho obchod. Bauer rozpoznáva význam červeného štítu a svoje meno mení na Rothschild. (“Rot“ znamená v Nemčine “červený“ a “schild“ znamená “štít“) Mayer Amschel Rothschild teraz zisťuje, že Generál von Estorff patrí k dvoru Princa Williama z Hanau. Preto s ním znovu nadväzuje známosť pod zámienkou predaja vzácnych mincí a bižutérie za znížené ceny. Ako plánoval, je následne predstavený samotnému princovi Williamovy, ktorý je viac než potešený zníženými cenami, ktoré pýta za svoje vzácne mince a bižutériu a Rothschild mu ponúka prídavok za každý ďalší obchod, ktorý mu Princ zoženie. Rothschild sa následne stáva blízkym spoločníkom Princa Williama a napokon obchoduje s ním a s členmi dvora.

1769: Mayer Amschel Rothschild dostáva povolenie od Princa Williama, aby zavesil vo svojich obchodných priestoroch ceduľku, prehlasujúcu, že je “M. A. Rothschild, dvorný činiteľ, na základe dohody s jeho veličenstvom, princom Williamom z Hanau.”

1770: Mayer Amschel Rothschild si berie Gutele Schnaperovú. Zároveň zostavuje plány na vytvorenie skupiny zvanej Ilumináti a poveruje Adama Weishaupta jeho organizáciou a vývojom.

1773: Narodil sa Amschel Mayer Rothschild.

1774: Narodil sa Salomon Mayer Rothschild.

1777: Narodil sa Nathan Mayer Rothschild.

1788: Narodil sa Kalmann (Carl) Mayer Rothschild.

1791: Rothschildovci prostredníctvom Alexandra Hamiltona (ich agenta vo vláde Georgea Washingtona) zriaďujú centrálnu banku v USA, nazvanú The Bank of the United States. Táto je zriadená s 20 ročnou zmluvou.

1792: Narodil sa Jacob (James) Mayer Rothschild.

1796: Amschel Mayer Rothschild si berie Evu Hanau.

1798: Nathan Mayer Rothschild odchádza z Frankfurtu do anglického Manchestru, kde za pomoci svojho otca a bratov vyváža anglický textil do Európy.

1800: Salomon Mayer Rothschild si berie Caroline Sternovú.

1806: Napoleon vyhlasuje, že jeho “cieľom je odstrániť dom Hesse-Cassel z vlády a vymazať ho zo zoznamu mocností.“ Po dopočutí sa tohto, Princ William z Hanau utečie z Nemecka, ide do Dánska a svojim majetkom v hodnote vtedajších 3 000 000 dolárov poveruje Mayera Amschela Rothschilda.

Nathan Mayer Rothschild si berie Hannah Barent Cohenovú, dcéru bohatého londýnskeho obchodníka a svoj obchod začína sťahovať do Londýna.

1808: Nathanovi Mayerovi Rothschildovi sa narodí jeho prvý syn Lionel Nathan de Rothschild.

1809: Keďže blokáda Kanála (La Manš) znepríjemňovala vývozný obchod, Nathan Mayer Rothschild prechádza na New Street v Londýne a presadzuje sa ako bankár.

1810: Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith zomierajú. Táto udalosť urobí z Nathana Mayera Rothschilda jediného veľkého bankára v Anglicku. Salomon Mayer Rothschild ide do Viedne a zakladá tam banku, M. Von Rothschild und Söhne.

1811: Výsada pre Americkú banku vyprší a keď má byť zakladajúca listina na 20 rokov opäť obnovená, je to zamietnuté. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznáva potenciál Ameriky a niekoľkým štátom poskytuje pôžičky, čím sa vlastne stáva oficiálnym európskym bankárom vlády Spojených štátov. Keďže podporuje vytvorenie Bank of the United States, hrozí: "Buď bude poverovacia listina obnovená, alebo sa Spojené štáty ocitnú v najkatastrofálnejšej vojne."

1812: Financovaní Rothschildovými peniazmi, Briti vyhlasujú Spojeným štátom vojnu. Plánom Rothschildovcov bolo spôsobiť Spojeným štátom v tejto vojne taký dlh, že by sa museli skloniť pred Rothschildovcami a povoliť predĺženie výsady pre Rothschildom vlastnenú Bank of the United States. Vojna dvíha národný dlh zo 45 miliónov dolárov na 127 miliónov dolárov

19 septembra zomiera Mayer Amschel Rothschild. Vo svojej poslednej vôli vydáva presne stanovené pravidlá, ktorými sa má Dom Rothschildovcov riadiť:

1) Všetky kľúčové pozície v rodinnom obchode musia zastávať výhradne členovia rodiny a len mužskí členovia rodiny majú povolené podieľať sa na ňom. Najstarší syn najstaršieho syna sa mal stať hlavou rodiny (táto podmienka mohla byť zmenená iba ak väčšina rodiny rozhodla inak). Toto sa stalo hneď v roku 1812, kedy bol za hlavu rodiny zvolený Nathan Mayer Rothschild. (Je dôležité poznamenať, že Mayer Amschel Rothschild mal aj päť dcér, takže dnes je šírenie Rothschildovej sionistickej dynastie bez mena Rothschild širokosiahlé.);

2) Členovia rodiny si mali brať prvého a druhého bratranca/sestrenicu, aby sa zachoval rodinný majetok. Napríklad, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dcéru ďalšieho syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bolo v ďalších generáciách považované za menej dôležité, pretože boli prehodnotené rodinné ciele a dochádzalo k svadbám s členmi iných bohatých rodín.

3)Nemohol byť zverejnený žiadny zoznam rodinných nehnuteľností; žiadny súdny spor sa nesmel konať vo veci hodnoty dedičstva.

Jacob (James) Mayer Rothschild odchádza do Paríža, aby tam založil banku de Rothschild Frères. Narodil sa Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda.

1814: Čo sa týka 3,000,000 dolárov, ktoré Princ William z Hanau zveril Mayerovi Amschelovi Rothschildovi do úschovy a na vysvetlenie toho, čo sa stalo potom, obraciame sa na Židovskú Encyklopédiu z roku 1905, zväzok 10, strana 494, na ktorej sa píše, “Podľa legendy boli tieto peniaze schované do súdov z vínom a uniknúc pátraniu Napoleónových vojakov keď vstúpili do Frankfurtu, boli znovu odkryté neporušené v rovnakých sudoch v roku 1814, keď sa princ William z Hanau vrátil do Nemecka. Fakty sú trochu menej romantické a viac efektívne.”

Táto posledná veta naznačuje, že peniaze neboli Princovi nikdy vrátene. Encyklopédia ďalej hovorí, že Nathan Mayer Rothschild tieto 3,000,000 dolárov investoval do “zlata z východoindickej spoločnosti, vediac, že bude potrebné v kampani o Wellingtonský polostrov.”

Z ukradnutých peňazí získal Nathan “nie menej než 4 zisky:

i) z predaja Wellingtonských cenných papierov;

ii) z predaja zlata Wellingtonovi;

iii) z požičiavania peňazí zarobených za zlato;

iv) na poslaní zlata do Portugalska.”

V septembri začína kongres vo Viedni, ktorý trvá až do júna 1815. Rothschildovci dúfajú, že na ňom vytvoria akúsi "Ligu národov". Diskusie sa točia okolo vytvorenia Európskej federácie, ktorú by tvorila skupina nezávislých kráľovstiev, ktoré by boli zviazané spoločnou administratívou, ktorá by, okrem iného, zaisťovala spoločnú obranu. V ich pláne bolo Švajčiarsko učinené neutrálnym štátom, ktorý mal slúžiť ako pokladnica pre ich financie.

Ruský cár za plánmi na Európsku federáciu rozpoznal spiknutie Iluminátov a nesúhlasil s ňou a preto v roku 1915 podpísal s Rakúskom a Pruskom zmluvu Svätej Aliancie. Zmluva zaručovala suverenitu akejkoľvek monarchie, ktorá sa bude držať kresťanských princípov v štátnych záležitostiach.

Rakúsky minister zahraničia, princ Klemens Furst von Metternich, najvplyvnejší štátnik v Európe a Rothschildov agent, povedal, že jeho idea Európskej federácie si kladie za cieľ iba zachovať spoločenský poriadok, a že je presvedčený, že Alexander je choromyseľný.

Pravým účelom kongresu vo Viedni pre Iluminátov bolo, vytvoriť federáciu, aby mohli získať politickú kontrolu nad väčšinou civilizovaného sveta. Mnoho európskych vlád bolo u Rothschildovcov zadlžených, čo im dalo do rúk mocný nástroj. Ilumináti boli pri svojom prvom pokuse neobyčajne blízko k získaniu kontroly nad svetom. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očakával deň, kedy sa jeho rodina pomstí zničením cára a jeho rodiny, čo sa nakoniec uskutočnilo v roku 1917.

1815: Päť bratov Rothschildovcov pracuje spoločne na dodaní zlata Wellingtonovej armáde (cez Nathana v Anglicku) aj Napoleónovej armáde (cez Jacoba vo Francúzsku) a začínajú svoju politiku financovania oboch strán vo vojnách. Vďaka skutočnosti, že títo bratia mali banky rozšírené po celej Európe, dávalo im to možnosť vybudovať bezkonkurenčnú sieť tajných ciest a rýchlych kuriérov. Títo Rothschildový kuriéri boli jediný obchodníci, ktorí mali povolené prejsť cez anglickú aj francúzsku blokádu.

Boli to tiež títo kuriéri, kto udržiaval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o priebehu vojny, takže mohol používať túto spravodajskú službu, aby kupoval a predával zo svojej pozície pri výmene akcií v súlade s touto službou. V tom čase boli britské cenné papiere volané konzuli a obchodovalo sa s nimi v priestoroch výmeny dlhopisov. Nathan Mayer Rothschild nariadil všetkým svojim pracovníkom v týchto priestoroch, aby začali predávať konzuli. Pred ostatnými obchodníkmi predstierali, že Británia prehrala vojnu a preto začali zúfalo predávať. Z toho dôvodu cena konzulov prudko klesla na hodnote a vtedy dal Nathan Mayer Rothschild tiché inštrukcie svojim pracovníkom, aby skúpili všetky konzuli, ktoré im prišli pod ruku. Keď dorazili správy o tom, že

Británia v skutočnosti vojnu vyhrala, konzuli stúpli na cene dokonca ešte vyššie než boli pred koncom vojny, čím priniesli Nathanovi Mayerovi Rothschildovi zisk približne 20 ku 1. Toto dalo Rothschildovcom úplnú kontrolu Britskej ekonomiky, v tom čase už finančného centra sveta po porážke Napoleona a prinútení Anglicka založiť Bank of England, ktorú kontroloval Nathan Mayer Rothschild.

Nathan Mayer Rothschild neskôr vyhlásil:

“Nezaujíma ma ktorá bábka je posadená na Anglický trón, aby vládla ríši, nad ktorou slnko nikdy nezapadá. Muž, ktorý kontroluje obeh peňazí v Británii, kontroluje celé Britské impérium a obeh peňazí v Británii kontrolujem ja.”

Rothschildovci používajú svoju kontrolu nad Bank of England aj na to, aby nahradili metódu posielania zlata z krajiny do krajiny a namiesto toho používajú svojich 5 bánk tiahnucich sa naprieč Európou, na zriadenie systému debetu a úveru, bankového systému známeho dnes.

1816: Výsada pre Bank of the United States je predĺžená na ďalších 20 rokov a Rothschildovci opäť kontrolujú obeh peňazí. Britská vojna proti Amerike kvôli tomu stála životy tisícok Britských a Amerických vojakov, ale Rothschildovci dostali svoju banku.

1818: Po zabezpečení masívnych pôžičiek vo Francúzsku v roku 1817 za účelom pomoci obnovy po ich ničivej porážke pri Waterloo, Rothschildový agenti kupujú obrovské čiastky francúzskych vládnych dlhopisov, spôsobiac, že ich cena vzrastá. 5 novembra hodia veľké množstvo na otvorený trh, čím spôsobujú, že ich hodnota prudko klesá a Francúzsko sa ocitá vo finančnej panike.

Rothschildovci potom zasiahnu, aby sa chopili dodávky peňazí pre Francúzsko. Bolo to v tom istom roku, kedy boli Rothschildovci schopní požičať 5 000 000 libier Pruskej vláde.

1822: Rakúsky cisár urobil z piatich bratov Rothschildovcov barónov. Nathan Mayer Rothschild odmieta titul prijať.

1827: Sir Walter Scott vydáva svoju 9 zväzkovú knihu, Život Napoleóna, a v zväzku 2 uvádza, že Francúzska revolúcia bola plánovaná Iluminátmi (Adam Weishaupt) a financovaná peňažnými zmenárnikmi Európy (Rothschildovcami).

1828: Prezidentom sa stáva Andrew Jackson. (siedmy prezident Spojených štátov v rokoch 1829 až 1837) Jeho slogan znel: "Nech vládne ľud." Jackson tvrdil: "Pokiaľ má Kongres podľa Ústavy právo vydávať papierové peniaze, bolo mu toto právo dané preto, aby ho používal a nie, aby ho udeľoval jednotlivcom alebo korporáciám." Jackson povedal, že riadenie centrálnej banky "by bolo uskutočňované niekoľkými jednotlivcami nezávislými na vláde, ktorí by získali kontrolu nad pracovnou silou a príjmami väčšiny ľudí."

V priebehu prezidentskej kampane v roku 1828 Jackson pri prejave na adresu bankárov povedal: "Ste brloh zmijí. Mám v úmysle vaše hniezdo vypáliť a s pomocou Božou ho aj vypálim."

1832: Senátom prešiel návrh zákona na novú zmluvu (4 roky pred vypršaním tej starej) pomerom 28-20 a Dolnou komorou pomerom 107-85 a každý vedel, ako sa Jackson zachová. Prezident banky Biddle sa vyhrážal:

"Keď ho Jackson bude vetovať, ja budem vetovať jeho!" Jackson zmluvu vetoval a banku zrušil. Tajomníkovi štátnej pokladne nariadil, aby odstránil všetky vklady vlády z amerických bánk a uložil ich do štátnych bánk.

1835: 8 januára Jackson zaplatil poslednú splátku nášho národného dlhu a bol to jediný okamžik amerických dejín, kedy bol národný dlh zredukovaný na nulu a Spojené štáty boli schopné nahromadiť prebytok 35 miliónov dolárov, ktoré boli rozdelené medzi jednotlivé štáty. Nicholas P. Trist, prezidentov osobný tajomník, povedal: "Toto je koruna slávy Andrewa Jacksona a najdôležitejšia služba, akú kedy svojej vlasti preukázal."

Na prezidenta je spáchaný pokus o atentát, o ktorom neskôr vyhlásil, že vie, že zaň boli zodpovední Rothschildovci.

Rothschildovci získavajú právo na ortuťové doly v Španielsku. Bolo to v čase najväčších ústupkov na svete a keďže ortuť bola nevyhnutným prvkom v rafinácii zlata a striebra, toto dalo Rothschildovcom prakticky svetový monopol.

1837: Rothschildovci posielajú ďalšieho zo svojich agentov do Ameriky. Volá sa August Belmont (pravým menom August Schonberg, príbuzný Seligmanovej rodiny z Frankfurtu). V roku 1829, ako pätnásťročný chlapec, začal pracovať pre banku vo Frankfurte a prejavil sa ako finančný génius. V roku 1832 bol povýšený a začal pracovať v banke v Neapoli, takže mohol byť plne začlenený do medzinárodného bankovníctva. Jeho poslaním bolo vyvolávať finančné problémy v južných bankách. Riadil banku v New York City a stal sa vedúcou postavou vo finančných kruhoch tým, že kúpil obligácie vlády a neskôr sa stal finančným poradcom prezidenta.

Po svojich rokoch boja proti Rothschildovcom a ich americkej centrálnej banke, Prezident Andrew Jackson napokon uspeje vo vyhnaní Rothschildovej banky z Ameriky. Trvalo až do roku 1913, kedy boli Rothschildovci opäť schopní zriadiť svoju tretiu centrálnu banku v Amerike, v podobe Federálnej rezervy.

1836: Zomiera Nathan Mayer Rothschild.

1838: Amschel Mayer Rothschild prehlasuje:

Dovoľte mi vydávať a kontrolovať peniaze národa a ja sa nebudem zaujímať o to, kto tvorí jeho zákony.

1840: Rothschildovci sa stávajú maklérmi zlata anglickej banky. Zakladajú kancelárie v Kalifornii a Austrálii.

1841: Prezident John Tyler (desiaty prezident Spojených štátov v rokoch 1841 až 1845) vetuje zákon o obnove výsady pre Bank of the United States. Obdrží stovky listov s vyhrážkami, že bude zavraždený.

1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje United Coal Mines vo Vítkoviciach a rakúskouhorskú spoločnosť s vysokými pecami, ktorá patrí medzi najvyšších 10 v svetových priemyselných spoločnostiach. Benjamin Disraeli (ktorý sa neskôr stal dvakrát britským ministerským predsedom) vydáva Coningsby, v ktorom charakterizuje Nathana Mayera Rothschilda ako “pána a majstra peňažných trhov celého sveta a samozrejme prakticky pána a majstra všetkého ostatného. Doslova držal v hrsti príjem Severného Talianska a monarchovia a ministri všetkých krajín sa uchádzali o jeho rady a boli usmerňovaní jeho návrhmi.“

1845: Andrew Jackson (siedmy prezident Spojených štátov) zomiera. Tento veľký vlastenec zanecháva inštrukcie vo svojej záveti, aby mal na svojom náhrobnom kameni vyryté, “Zabil som Banku“, odkaz na to, že v roku 1938 vypudil z krajiny druhú centrálnu banku Rothschildovcov.

Jacob (James) Mayer Rothschild, teraz známy pod menom Barón James de Rothschild získava kontrakt na stavbu prvej veľkej železnice naprieč krajinou. Bola nazvaná Chemin De Fer Du Nord a spočiatku viedla z Paríža do Valenciennesand, neskôr sa spojila s rakúskou sieťou železníc, ktorú dal postaviť jeho brat Salomon Mayer Rothschild.

1847: Lionel De Rothschild si berie dcéru svojho strýka, Kalmanna (Carla) Mayera Rothschilda a vo voľbách získava parlamentné kreslo pre City of London. Požiadavkou na vstup do parlamentu bolo odprisahať prísahu na skutočnú kresťanskú vieru. Lionel de Rothschild toto odmietol, keďže bol Žid, a tak jeho kreslo v parlamente zostalo prázdne 11 rokov, až pokým bola povolená nová prísaha.

1848: Zomiera Eva Hanau, manželka Amschela Mayera Rothschilda.

1849: Zomiera Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschilda. Pred svojou smrťou vyhlásila:

Ak by moji synovia nechceli vojny, nebolo by žiadnych.”

1850: V tomto desaťročí začínajú stavby panstiev v Mentmore v Anglicku a Ferrières vo Francúzsku, a po svete ich bude nasledovať viac Rothschildovských usadlostí, všetky naplnené umeleckými dielami.

1852: N.M. Rothschild & Synovia začínajú rafinovať zlato a striebro pre Royal Mint, Bank of England a iných medzinárodných zákazníkov.

1853: Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda, kupuje Château Brane Mouton, vinohrad v Bordeaux a premenúva ho na Château Mouton Rothschild.

1854: Zomiera Caroline Sternová, manželka Salomona Mayera Rothschilda.

1855: Zomiera Amschel Mayer Rothschild. Zomiera Salomon Mayer Rothschild. Aj Kalmann (Carl) Mayer Rothschild zomiera.

1858: Lionel De Rothschild napokon zasadá na svoje miesto v parlamente, keď je požiadavka prísahy na skutočnú kresťanskú vieru rozšírená aj na iné prísahy. Stáva sa prvým židovským členom Britského parlamentu.

1861: Prezident Abrahám Lincoln (16 prezident Spojených štátov od roku 1860 do jeho zavraždenia v roku 1865) kontaktuje Rothschildovcov v pokuse získať pôžičky na podporu prebiehajúcej Americkej občianskej vojny.

Rothschildovci súhlasia pod podmienkou, že Lincoln povolí výsadu na založenie ďalšej centrálnej banky Spojených štátov a je pripravený platiť úroky vo výške 24% až 36% zo všetkých požičaných peňazí.

Lincoln je veľmi nahnevaný kvôli tejto výške úroku a tak dáva vytlačiť svoje vlastné úrokom nezadlžené peniaze a informuje verejnosť, že toto je teraz platidlo pre verejné a súkromné dlhy.

1862: Do apríla je vytlačených a rozšírených 449 338 902 dolárov Lincolnových úrokom nezadlžených peňazí.

Prehlasuje:

Dali sme ľuďom tejto republiky najväčšie požehnanie aké kedy dostali, ich vlastné papierové peniaze na platenie ich vlastných dlhov.

V tom istom roku noviny The Times of London prinášajú príbeh, obsahujúci nasledujúce prehlásenie:

Ak by sa tá zlomyseľná finančná politika, ktorá má svoj pôvod v Severoamerickej republike mala stať zatvrdnutou vo svojom upevňovaní, potom sa táto vláda vybaví svojimi vlastnými peniazmi bez výdavkov. Vyplatí si dlhy a bez dlhov aj zostane. Bude mať všetky peniaze potrebné na pokračovanie svojho obchodu. Stane sa prosperujúcou nad rámec precedensu v dejinách civilizovaných vlád sveta.

Mozgy a bohatstvo všetkých krajín pôjdu do Severnej Ameriky. Tá vláda musí byť zničená, kým ona nezničí každú monarchiu na planéte.

1863: Rothschildov bankový dom v talianskom Neapole, C. M. de Rothschild e figli, zatvára, po zjednotení Talianska.

Rothschildovci využívajú jedného zo svojich agentov v Amerike, Johna D. Rockefellera, aby vytvoril obchod s ropou, ktorý sa bude volať Standard Oil, ktorý nakoniec prevládne nad všetkou svojou konkurenciou.

1864: Prezident Abrahám Lincoln spoznáva ruského Cára, Alexandra II (1855 – 1881), ktorý mal tiež problémy s Rothschildovcami, keď odmietal ich neustále pokusy o založenie centrálnej banky v Rusku. Prezident Lincoln žiada Cára o pomoc v občianskej vojne a Cár posiela časť svojej flotily, aby zakotvila pri New Yorku a inej časti Kalifornie. Cár dáva jasne najavo Britom, Francúzom a Španielom, že ak zaútočia na ktorúkoľvek stranu, Rusko zaujme pozíciu po boku prezidenta Lincolna. Lincoln následne víťazí v občianskej vojne.

1865: Vo vyhlásení pred Kongresom prezident Abrahám Lincoln uvádza:

Mám dvoch veľkých nepriateľov, Južnú armádu pred sebou a finančné inštitúcie za sebou. Z týchto dvoch, tá za mnou je mojim najväčším nepriateľom. Neskôr toho istého roku je Lincoln zavraždený. Nathaniel de Rothschild sa stáva členom parlamentu pre Aylesbury v Buckinghamshire.

1868: Jacob (James) Mayer Rothschild zomiera, krátko po kúpe Château Lafite, jednej zo štyroch najväčších špičkových viníc vo Francúzsku. Je posledným synom Mayera Amschela Rothschilda.

1869: Rothschildovci sa v Londýne stretávajú s Morganom a Drexelom (synom zakladateľa najvplyvnejšieho bankového domu vo Philadelphii) a prostredníctvom spoločnosti Northern Securities Corporation začína upevňovanie moci a vplyvu Rothschildovcov v Spojených štátoch. Morgan pokračuje v partnerstve, ktoré začalo, keď jeho otec fungoval ako dvojitý agent pre Rothschildovcov a pre vládu USA.

1870: Zomiera Nathaniel de Rothschild.

1873: Stratové medené bane Rio Tento v Španielsku sú kúpené skupinou zahraničných finančníkov vrátane Rothschildovcov. Tieto bane predstavujú najväčšie zásoby mede v Európe.

1875: N. M. Rothschild & Synovia podnikajú vydanie akcií na získanie kapitálu na prvý projekt tunela cez kanál na prepojenie Francúzska a Anglicka, kde polovica kapitálu pochádza od Rothschildom vlastnenej Compagnie du Chemin de Fer du Nord.

Tento rok tiež Rothschildovci zaisťujú ministerskému predsedovi Benjaminovy Disraelimu financie pre Britskú vládu, aby získali hlavný podiel na stavbe Suezského Prieplavu. Táto dohoda bola uskutočnená vo veľkej tajnosti Lionelom De Rothschildom.

1876: Otto von Bismarck vyhlasuje:

Rozdelenie Spojených štátov do dvoch federácií rovnakej sily bolo rozhodnuté dlho pred občianskou vojnou vysokými finančnými silami v Európe. Títo bankári sa obávali, že Spojené štáty, ak zostanú v jednom celku ako jeden národ, dosiahnu ekonomickú a finančnú nezávislosť, ktorá by zmarila svetovú finančnú nadvládu bankárov. Hlas Rothschildovcov prevládol. Predvídali obrovskú korisť ak dokážu nahradiť dve nevýrazné demokracie, zadlžené finančníkom, dynamickou republikou, sebaistou a sebestačnou. Preto vyslali svojich vyslancov, aby využívali otázku otroctva a tak zväčšovali priepasť medzi dvoma časťami Republiky.

1881: Prezident James A. Garfield (20 prezident Spojených štátov, ktorý bol vo funkcii len 100 dní) prehlásil dva týždne pred svojim zavraždením nasledovné:

Ktokoľvek kontroluje obeh peňazí v našej krajine je absolútnym vládcom všetkého priemyslu a obchodu.....a keď si uvedomíte, že celý systém je veľmi ľahko kontrolovaný, či už tak či onak, niekoľkými mocnými mužmi na vrchole, nie je ani nutné vám hovoriť ako vznikajú obdobia inflácie a ekonomickej krízy.

Edmondovi Jamesovi de Rothschildovi sa narodí syn Maurice de Rothschild.

1883: Po vykopaní 6000 stôp tunela La Manš, Britská vláda projekt zastavuje, uvádzajúc skutočnosť, že by bol hrozbou pre bezpečnosť Británie.

1885: Nathaniel Rothschild, syn Lionela De Rothschilda, sa stáva prvým židovským členom snemovne lordov a je mu udelený titul Lord Rothschild.

1886: Francúzska banka Rothschildovcov, de Rothschild Frères získava značné čiastky ruských ropných polí a vytvára Kaspickú a Čiernomorskú petrolejovú spoločnosť, ktorá sa rýchlo stáva druhou najväčšou v ťažbe ropy.

1887: Rothschildovci financujú zlúčenie diamantových dolov v Kimberley v Južnej Afrike. Následne sa stávajú najväčšími podielnikmi v tejto spoločnosti, De Beers, a dolujú drahé kamene v Afrike a Indii.

1888: Narodila sa Noémie Halphenová, budúca manželka Mauricea de Rothschilda.

1891: Britský robotnícky vodca urobí nasledujúce prehlásenie na tému Rothschildovci:

Táto krv cicajúca banda bola v tomto storočí príčinou nevýslovného darebáctva a utrpenia v Európe a svoj ohromný majetok nahromadila vďaka podnecovaniu vojen medzi štátmi, ktoré nikdy nemali mať medzi sebou nezhody. Kedykoľvek je v Európe problém, kdekoľvek sa šíria fámy o vojne a mysle ľudí sú vydesené strachom zo zmeny a kalamity, môžete si byť istí, že krivonosy Rothschild je niekde nablízku v oblasti nepokojov.“

Podobné komentáre robia Rothschildovcom starosti a tak ku koncu 19. storočia kupujú spravodajskú agentúru Reuters, aby mali nejakú kontrolu nad médiami.

1895: Edmond James de Rothschild, najmladší syn Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda navštevuje Palestínu a následne poskytuje finančné prostriedky na založenie prvých tamojších židovských kolónií, čo má napomôcť dlhodobému cieľu vytvorenia Rothschildovcami vytvorenej krajiny.

1897: Rothschildovci zakladajú Sionistický Kongres a pripravujú jeho prvé zhromaždenie v Mníchove. Avšak, kvôli miestnej židovskej opozícii je preložený do švajčiarskeho Bazileja a koná sa 29 augusta. Zhromaždeniu predsedá Theodor Herzl, ktorý je následne zvolený za Prezidenta Sionistickej Organizácie.

1898: Zomiera Ferdinand de Rothschild.

1901: Rothschildov bankový dom vo Frankfurte, M. A. von Rothschild und Söhne, je zatvorený, pretože nie je žiadny mužský dedič, ktorý by ho prevzal.

1902: Narodil sa Philippe de Rothschild.

1906: Kvôli rastúcej nestabilite v regióne a zvyšujúcej sa konkurencii od Standard Oil, Rothschildovci predávajú Kaspickú a Čiernomorskú petrolejovú spoločnosť spoločnostiam Royal Dutch a Shell.

1907: Rothschild a Jacob Schiff, hlava bankového domu Kuhn, Loeb and Co., v prejave pred newyorskou obchodnou komorou varuje, že:

Buď budeme mať centrálnu banku s dostatočnou kontrolou finančných zdrojov, alebo táto krajina podstúpi najvážnejšiu a najďalekosiahlejšiu peňažnú paniku vo svojich dejinách.

Náhle sa Amerika ocitne uprostred ďalšej typickej radovej Rothschildovcami zosnovanej finančnej krízy, ktorá ako zvyčajne ruinuje životy nevinných ľudí po celej Amerike a prináša miliardy pre Rothschildovcov.

1909: Maurice de Rothschild si berie Noémie Halphenovú.

1911: John F. Hylan, vtedy starosta New Yorku, vyhlasuje:

Skutočná hrozba pre našu republiku je neviditeľná vláda, ktorá ako obrovská chobotnica rozprestiera svoje slizké chápadlá nad našim mestom, štátom a národom. Na čele je malá skupina bankových domov, na ktorej členov sa všeobecne odkazuje ako na medzinárodných bankárov.

Werner Sombart vo svojej knihe Židia a Moderný Kapitalizmus, uviedol, že v roku 1820 začala “Éra Rothschildovcov,” a zakončil to tým, že, “V Európe je len jedna moc a tou sú Rothschildovci.”

1912: V decembrovom vydaní časopisu “Truth, (Pravda)” George R. Conroy píše o bankárovi Jacobovi Schiffovi:

Pán Schiff je hlavou veľkého súkromného bankového domu Kuhn, Loeb, a spol., ktorý predstavuje Rothschildové záujmy na tejto strane Atlantiku. Je opisovaný ako finančný stratég a roky je finančným sprostredkovateľom veľkej sily zvanej Standard Oil. Bol ruka v ruke s Harrimanovcami, Gouldovcami a Rockefellerovcami vo všetkom ich podnikaní pri stavba železníc a stal sa ústrednou silou v železničnej a finančnej moci v Amerike.”

1913: Rothschildovci zakladajú v Spojených štátoch Anti Defamation League (ADL) (Ligu proti Hanobeniu) s úmyslom označiť za “antisemitu“ každého, kto spochybňuje alebo napáda Globálnu elitu. Čo je dosť podivné, v tom istom roku ako robia vyššie zmienené, zriaďujú aj svoju poslednú (fungujúcu dodnes) centrálnu banku v Amerike, Federálnu Rezervu. Kongresman Charles Lindbergh uvádza po prijatí Zákona o Federálnej Rezerve 23 decembra nasledovné:

Tento zákon potvrdzuje najgigantickejší trust na svete. Keď prezident podpíše tento zákon, bude zlegalizovaná neviditeľná vláda peňažnej moci.....Týmto bankovým a menovým zákonom je páchaný najväčší zločin v dejinách. Je dôležité poznamenať, že Federálna Rezerva je súkromná spoločnosť a nie je ani federálna ani nemá žiadne rezervy. Opatrne sa odhaduje, že zisky presahujú 150 miliárd dolárov ročne a Federálna Rezerva nikdy vo svojej histórii nezverejnila svoje kontá.

1914: Rothschildovci už kontrolujú tri európske spravodajské agentúry, Wolff (1849) v Nemecku, Reuters (1851) v Anglicku a Havas (1835) vo Francúzsku. Rothschildovci využívajú agentúru Wolff na vmanipulovanie Nemcov do zápalu vojny. Od tejto chvíle sú Rothschildovci len zriedkakedy zmieňovaní v médiách, pretože teraz už médiá vlastnia.

1918: Rothschildovci nariadia popravu Cára Nikolasa II a celej jeho rodiny v Rusku Bolševikmi, ktorých kontrolujú. Toto je odplata Rothschildovcov (okrem iného) za to, že Cár Alexander II podporoval prezidenta Abraháma Lincolna v roku 1864. Je pre nich veľmi dôležité zavraždiť celú rodinu vrátane žien a detí, aby ukázali svetu, že toto sa stane, ak niekedy skrížite cestu Rothschildovcom.

1919: Po skončení prvej svetovej vojny sa koná Versailleská mierová konferencia, ktorá má rozhodnúť o výške reparácií, ktoré musí Nemecko zaplatiť víťazom. Na tejto konferencii je tiež rozhodnuté o potvrdení Izraela ako židovskej vlasti. Kontrola nad Palestínou je daná Británii. V tom čase tvoria Židia len menej ako jedno percento populácie Palestíny. Hostiteľom tejto konferencie je jej šéf, Barón Edmund de Rothschild.

29 marca prinášajú noviny Times v Londýne správy o bolševikoch v Rusku:

Jednou zo zvláštnych čŕt bolševického hnutia je vysoké percento neruských skupín medzi jeho vodcami. Z dvadsiatich alebo tridsiatich komisárov alebo vodcov, ktorí zaisťujú ústrednú mašinériu bolševického hnutia, nie menej než 75% sú Židia.

Je oznámené, že Rothschildovci sú nahnevaní na Rusov preto, lebo neboli pripravení umožniť im založenie centrálnej banky vo svojom národe. Preto zhromaždili skupiny židovských špiónov a poslali ich do Ruska, aby tam vyvolávali podporu pre revolúciu.

Boli im dané ruské mená, napr. Trocky bol členom prvej skupiny a jeho pôvodné meno bolo Bronstein. Tieto skupiny boli poslané do oblastí po celom Rusku, aby vyvolávali nepokoje a rebéliu. Jewish Post International Edition z 24 januára 1991 potvrdzuje, že Vladimir Iljič Lenin bol židovského pôvodu.

N. M. Rothschild & Synovia dostávajú trvalú úlohu určovať denne svetovú cenu zlata. To sa koná v kanceláriách City of London, denne o 11:00, v rovnakej miestnosti až do roku 2004.

1920: Winston Churchill píše článok do Illustrated Sunday Herald, s dátumom 8 február:

Od dní Spartaka-Weishaupta až ku Karlovi Marxovi a Trockému (Rusko), Bélovi Kunovi (Maďarsko), Rose Luxemburgovej (Nemecko) a Emme Goldmanovej (USA), toto celosvetové sprisahanie na prevrátenie civilizácie a rozriedenie spoločnosti na základe spomaleného vývoja, závistlivej zlomyseľnosti a nemožnej rovnosti neustále rastie... a teraz nakoniec táto skupina výnimočných osobností z podsvetia veľkých miest Európy a Ameriky strhla Ruský národ za vlasy a stala sa prakticky neochvejným pánom ohromného impéria.

1926: N. M. Rothschild & Synovia refinancujú Spoločnosť Podzemných Elektrických Dráh v Londýne, ktorá má rozhodujúci podiel v celom londýnskom systéme podzemnej prepravy.

Maurice de Rothschild má syna, Edmonda de Rothschilda.

1934: Sú reformované švajčiarske bankové zákony o utajení a stáva sa zločinom, za ktorý je možné ísť do väzenia, ak akýkoľvek bankový úradník poruší tajomstvo banky. Všetko toto je prípravou na Rothschildovcami pripravovanú Druhú svetovú vojnu v ktorej ako zvyčajne financujú všetky strany.

Zomiera Edmond de Rothschild.

1938: Rakúsky bankový dom Rothschildovcov vo Viedni, S. M. von Rothschild und Söhne, je zatvorený následkom nacistickej okupácie Rakúska.

1939: I.G. Farben, vedúci svetový výrobca chemikálií a najväčší nemecký výrobca ocele dramaticky zvyšujú svoju výrobu. Táto zvýšená produkcia je takmer výlučne použitá na zbrojenie Nemecka na Druhú svetovú vojnu. Táto spoločnosť bola kontrolovaná Rothschildovcami a mienila použiť Židov a iných nelojálnych ľudí ako otrockú silu v koncentračných táboroch.

1940: Hansjurgen Koehler vo svojej knihe, “Vo vnútri Gestapa,” uvádza nasledujúce o Márii Anne

Schicklgruberovej, Hitlerovej starej matke:

“Malá slúžka.......prišla do Viedne a stala sa domácou slúžkou.......v sídle Rothschildovcov.......a Hitlerovho neznámeho starého otca by bolo pravdepodobne treba hľadať v tomto skvostnom dome.”

Toto potvrdzuje aj Walter Langer vo svojej knihe, “Hitlerova myseľ,” v ktorej uvádza:

“Adolfov otec, Alois Hitler, bol nemanželským synom Márie Anny Schicklgruberovej.......Mária Anna Schicklgruberová žila vo Viedni v čase keď otehotnela. V tom čase bola zamestnaná ako slúžka v dome baróna Rothschilda. Hneď ako jej rodina zistila, že je tehotná, bola poslaná späť domov.....kde sa narodil Alois.”

1943: 8 februára, sionista Izaak Greenbaum, riaditeľ Jewish Agency Rescue Committee, v prejave k Sionistickej Výkonnej Rade prehlasuje:

Ak sa ma spýtajú, či by som dal z peňazí UJA (United Jewish Appeal) na záchranu Židov, budem hovoriť nie a opäť opakujem nie!

A pokračoval tvrdením:

Jedna krava v Palestíne má väčšiu cenu než všetci Židia v Poľsku!

1948: Na jar tohto roku Rothschildovci podplácajú prezidenta Harryho S. Trumana (33 prezidenta Spojených štátov v rokoch 1945 až 1953) dvoma miliónmi dolárov na jeho kampaň, aby uznal Izrael ako suverénny štát.

Potom prehlasujú Izrael za suverénny židovský štát v Palestíne a v priebehu pol hodiny prezident Truman vyhlasuje, že Spojené štáty sú prvým cudzím národom, ktorý ho uznáva.

1953: N. M. Rothschild & Synovia zakladajú British Newfoundland Corporation Limited na získanie 60,000 štorcových míľ pôdy v kanadskom Newfoundland, ktorá zahŕňa elektráreň využívajúcu silu z Hamiltonových (neskôr premenovaných na Churchillových) vodopádov. V tom čase to bol najväčší stavebný projekt, akého sa kedy ujala súkromná spoločnosť.

1955: Edmond de Rothschild zakladá v Paríži Compagnie Financiere.

1957: James de Rothschild zomiera a je oznámené (Rothschildovcami vlastnenými médiami), že odkázal veľkú sumu peňazí pre štát Izrael na stavbu ich budovy parlamentu, Knessetu. Prehlasuje, že Knesset by mal byť “symbolom v očiach všetkých ľudí o večnosti štátu Izrael.”

V Paríži zomiera Maurice de Rothschild.

1962: de Rothschild Frères zakladajú Imétal ako zastrešujúcu spoločnosť pre všetky ich obchodné záujmy v ťažbe minerálov.

Frederic Morton vydáva svoju knihu, Rothschildovci, v ktorej uvádza:

Hoci kontrolujú veľké množstvo priemyselných, obchodných, ťažobných a turistických korporácií, ani jedna z nich nenesie meno Rothschild. Vzhľadom na to, že sú to súkromné spoločenstvá, domy rodiny nikdy nemusia (a ani to nerobia) zverejňovať čo i len jedinú stránku o ich majetku, alebo akúkoľvek správu o ich finančných podmienkach.

Tento prístup odhaľuje skutočný cieľ Rothschildovcov, odstrániť všetku konkurenciu a vytvoriť svoj vlastný svetový monopol.

1963: 4 júna prezident John F. Kennedy (35 prezident Spojených štátov v rokoch 1961 až 1963) podpisuje zákon 11110, ktorý vracia vláde Spojených štátov moc vydávať peniaze, bez toho aby šiel cez Rothschildovcami vlastnenú Federálnu Rezervu.

O menej než 6 mesiacov, 22 novembra, je prezident Kennedy zavraždený kvôli tomu istému dôvodu prečo bol zavraždený Abrahám Lincoln v roku 1865. Chcel tlačiť americké peniaze pre Američanov, v protiklade k ziskuchtivej cudzej elite vojnových štváčov. Tento zákon 11110 je zrušený prezidentom Lyndonom Bainesom Johnsonom (36 prezidentom Spojených štátov v rokoch 1963 až 1969) Edmond de Rothschild zakladá vo Švajčiarsku La Compagnie Financière (LCF). Táto spoločnosť sa neskôr vyvinie do investičnej banky s mnohými pobočkami. Berie si tiež ženu menom Nadine a majú spolu syna Benjamina de Rothschilda.

1967: de Rothschild Frères sa premenuje na La Banque Rothschild.

1968: Zomiera Noémie Halphenová, manželka Mauricea de Rothschilda.

1970: Britský ministerský predseda Edward Heath menuje Lorda Victora Rothschilda za riaditeľa svojej politickej jednotky. Zatiaľ čo je na tomto poste, Británia vstupuje do Európskeho spoločenstva národov.

1973: Vo svojej knihe, None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen uvádza:

Hlavným dôvodom pre historické cenzurovanie role medzinárodných bankárov v politickej histórii je skutočnosť, že Rothschildovci sú Židia....

....Židovskí členovia tohto sprisahania používajú organizáciu zvanú Anti-Defamation League (ADL) (Liga proti ohováraniu) ako nástroj na presvedčenie každého, že akákoľvek zmienka o Rothschildovcoch a ich spojencoch je útokom na všetkých Židov. Týmto spôsobom potlačili takmer všetky poctivé vedecké práce na tému medzinárodní bankári a z celej témy urobili tabu na univerzitách. Ktorýkoľvek jednotlivec alebo kniha, odhaľujúci túto tému, sú okamžite napadnutí stovkami kancelárií ADL po celej krajine. ADL prostredníctvom svojich vysoko profesionálnych očierňujúcich kampaní nikdy nedopustí aby pravda alebo logika zavadzali v ceste.

....V skutočnosti, nikto nemá väčšie právo byť viac nahnevaní na klan Rothschildovcov ako ostatní Židia....Impérium Rothschildovcov pomáhalo financovať Adolfa Hitlera.”

Projekty British Newfoundland Corporation a Churchill Falls spoločnosti N. M. Rothschild & Synovia v Newfoundland sú dokončené. N. M. Rothschild & Synovia tiež vytvárajú novú časť tzv. asset management (manažment aktív) spoločnosti, ktorá obchoduje celosvetovo. Z tohto napokon vzišla spoločnosť Rothschild Private Management Limited.

Edmond de Rothschild, pravnuk Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda, kupuje malomeštiacke vinice Clarke v Bordeaux.

1980: Začína celosvetový fenomén privatizácie. Rothschildovci za ním stoja od samého začiatku, aby sa zmocnili kontroly nad všetkým verejne vlastneným majetkom na celom svete.

1981: Banque Rothschild je znárodnená Francúzskou vládou. Nová banka sa volá Compagnie Européenne de Banque. Rothschildovci následne zakladajú nástupcu tejto francúzskej banky, Rothschild & Cie Banque (RCB), ktorá sa neskôr stane vedúcim francúzskym investičným domom.

1985: N. M. Rothschild & Synovia odporúčajú Britskej vláde privatizáciu Britského plynárenského priemyslu. Následne vláde odporúčajú aj privatizáciu prakticky všetkého štátom vlastneného majetku vrátane Britskej ocele, Britského uhlia, všetkých Britských regionálnych elektrární a všetkých Britských regionálnych vodární.

1987: Edmond de Rothschild vytvára the World Conservation Bank, ktorá je navrhnutá na to, aby prenášala dlh z krajín tretieho sveta do banky a obratom tieto krajiny budú banke dávať svoju pôdu. Dôvodom je, aby Rothschildovci mohli získať kontrolu nad tretím svetom, ktorý predstavuje 30% povrchu Zemskej súše.

1988: Zomiera Philippe de Rothschild.

1989: Londýnski a Parížski Rothschildovci oznamujú uvedenie novej dcérskej spoločnosti, Rothschild GmbH, v nemeckom Frankfurte.

1995: Bývalý vedec na poli atómovej energie, Dr Kitty Little tvrdí, že Rothschildovci už kontrolujú 80% svetových zásob uránu, čo im dáva monopol v oblasti nukleárnej energie.

1996: Amschel Rothschild, 41, je zaškrtený šnúrou vo svojej hotelovej izbe v Paríži. Francúzsky ministerský predseda prikazuje francúzskej polícii, aby uzavrela vyšetrovanie a sionista Rupert Murdoch dáva svojim redaktorom a riaditeľom správ po celom svete pokyny, aby to označili za srdcový infarkt, alebo samovraždu, ak už sa o tom vôbec musia zmieňovať.

1997: Edmond de Rothschild zomiera v Ženeve na emfyzém (pľúcnu chorobu).

1998: Vo Frankfurte, teda meste z ktorého pochádzajú Rothschildovci, je zriadená Európska centrálna banka.

2001: 11 septembra je Britániou, Amerikou a Izraelom zorganizovaný útok na Svetové Obchodné Centrum, na príkaz Rothschildovcov, ako zámienka na odstránenie slobody ľudí po celom svete výmenou za bezpečnosť, presne tak, ako to urobili z ohňom v budove Reichstagu v Nemecku v 30 rokoch. Útoky použijú tiež na získanie kontroly nad niekoľkými národmi sveta, ktoré nedovoľujú zriadenie Rothschildových centrálnych bánk a tak menej ako mesiac po týchto útokoch americké ozbrojené sily útočia na Afganistan, ktorý je jedným z iba 7 národov, ktorý ešte nemá Rothschildovcami kontrolovanú centrálnu banku. Týždeň pred útokmi na WTC je Zim Shipping Company presťahovaná zo svojich kancelárií vo WTC, porušiac svoj kontrakt a stojac spoločnosť 50 000 dolárov. Nikdy nebol uvedený žiadny dôvod, ale Zim Shipping je spolovice vlastnený štátom Izrael. (Rothschildovcami)

2003: Spojené štáty podnikajú útok na Irak, ktorý je teraz jedným zo šiestich národov, ktorý nemá Rothschildovcami kontrolovanú centrálnu banku.

2005: 7 júla je spáchaný bombový útok na Londýnsku sieť metra. Izraelský minister financií, Benjamin Netanyahu, je v Londýne v čase útokov, aby sa zúčastnil ekonomickej konferencie v hotely nad stanicou metra, kde sa majú výbuchy odohrať, namiesto toho však zostáva vo svojej hotelovej izbe, po tom čo je informovaný pracovníkmi izraelskej tajnej služby, že sa očakávajú útoky.

Na celom svete teraz zostáva už len 5 národov bez Rothschildovcami kontrolovanej centrálnej banky: Irán; Severná Kórea; Sudán; Kuba; a Líbya.

Záver

Americká a britská spravodajská služba zdokumentovali dôkazy, že Dom Rothschildovcov a ďalší medzinárodní bankári financovali obe strany vo všetkých vojnách od Americkej revolúcie. Finančník Haym Solomon, ktorý podporoval patriotov v priebehu Americkej revolúcie a neskôr požičiaval peniaze Jamesovi Madisonovi, Thomasovi Jeffersonovi a Jamesovi Monroeovi, bol agentom Rothschildovcov. Ako som sa už zmienil, počas napoleonských vojen jedna vetva rodiny financovala Napoleona, zatiaľ čo druhá vetva podporovala Veľkú Britániu, Nemecko a ďalšie národy.

Rothschildovci pôsobia v oblasti v srdci Londýna, ktorá je známa ako 'The City'. Leží na severnom brehu Temže a zaujíma plochu 677 akrov alebo jednej štvorcovej míle (je tiež známa ako "najbohatšia štvorcová míľa na svete"). Je doslova stredom finančného sveta. Všetky dôležité britské banky tu majú svoje hlavné kancelárie, rovnako ako pobočky 385 zahraničných bánk, vrátane 70 zo Spojených štátov. Môžeme tu nájsť Bank of England, burzu, Lloyd's of London, Baltic Exchange (námorná preprava), Fleet Street (domov nakladateľských a novinových akcií), London Commodity Exchange (obchod s kávou, kaučukom, cukrom a vlnou) a London Metal Exchange. Od zriadenia súkromne vlastnenej Bank of England sa 'The City' stalo miestom s posledným slovom v záležitostiach krajiny, zatiaľ čo ministerský predseda, kabinet a parlament sa stali len fasádou skutočnej moci.

Je známe, že Rothschildovci stoja za zjednocovaním všetkých národov Európy do jedného politického celku, Európskej Únie, ktorý je ďalším krokom smerom k jednotnej svetovej vláde.

Zdroje:

The Life of Napolean – Sir Walter Scott - 1827

Coningsby – Benjamin Disraeli – 1844

The Rothschilds, Financial Rulers Of Nations – John Reeves – 1887

The Jews and Modern Capitalism – Werner Sombart – 1911

Pawns In The Game – William Guy Carr – 1937

Inside The Gestapo – Hansjurgen Koehler – 1940

Barriers Down – Kent Cooper – 1942

The Mind Of Adolf Hitler – Walter Langer – 1943

The Empire Of The City – E. C. Knuth – 1946

The Jewish State – Theodor Herzl – 1946

The Curious History of the Six-Pointed Star – G. Scholem – 1949

Red Fog Over America – William Guy Carr – 1958

The Rothschilds – Frederic Morton – 1962

None Dare Call It Conspiracy – Gary Allen – 1972

Two Rothschilds And The Land Of Israel – Simon Schama – 1978

A History of the Jews in America – Howard M. Sachar – 1992

And The Truth Shall Set You Free – David Icke – 1994

Descent Into Slavery – Des Griffin – 1994

Jewish History, Jewish Religion – Israel Shahak – 1994

The Biggest Secret – David Icke – 1999

The Elite Serial Killers of Lincoln, JFK, RFK & MLK –

Robert Gaylon Ross – 2001

Children Of The Matrix – David Icke – 2001

The Elite Don’t Dare Let Us Tell The People – Robert Gaylon

Ross – 2004

Codex Magica – Texe Marrs – 2005

Převzato ze serveru www.europskenarody.info.
ľubica
.....je tu další díl Kabaly, tentokrát druhá část na téma depopulace. Tentokrát o toxinech v našich jídlech, vodě, o plánování rodičovství a agendě za sexuální výchovou dětí podporovanou mezinárodními neziskovkami. Více ve videu.
Zhlédnout: Kabala II (15. část – Depopulace: o toxickém jídle, vodě, GMO a plánování rodičovství)
8 more comments from ľubica
ľubica shares this
286
...do pozornosti každému, kto si ešte stále myslí...že to, v čom REáLNE DNES žijeme je konšpirácia.....
lajkit.cz/…vila-a-varuje-lidstvo-pred-zlem-ktere-jiz-prichazi
Bývalá členka z řádu Iluminátů promluvila a varuje lidstvo před zlem, které již přichází...
By Redakce úno 10, 2016
Zveřejňujeme exkluzivní výpověď od velmi vysoce postavené bývalé členky z řádu Iluminátů (která bude vystupovat …More
...do pozornosti každému, kto si ešte stále myslí...že to, v čom REáLNE DNES žijeme je konšpirácia.....
lajkit.cz/…vila-a-varuje-lidstvo-pred-zlem-ktere-jiz-prichazi

Bývalá členka z řádu Iluminátů promluvila a varuje lidstvo před zlem, které již přichází...
By Redakce úno 10, 2016
Zveřejňujeme exkluzivní výpověď od velmi vysoce postavené bývalé členky z řádu Iluminátů (která bude vystupovat pod pseudonymem SVALI), která riskovala svůj život, aby mohla společnost varovat před nadcházejícím zlem, které již dlouhou dobu připravují.

Žena, která byla vychována mezi ilumináty popisuje jejich mocnou a tajnou organizaci, která se skládá asi z 1 procenta populace. Organizace, která infiltrovala všechny důležité instituce a připravuje se na válečné převzetí země. Její odpovědi vrhají pravdivé světlo i na výrazy jako je „ válka proti terorismu“. Přijala pseudonym SVALI a je 45letá žena a bývalá specialistka na programování mysli kultu, kde působila do roku 1996. byla jedním z vyšších čelních „trenérů“ v San Diegu a měla pod sebou třicet rekrutů. Riskovala svůj život, aby uvědomila druhé o ohrožení, které nám ilumináti připravují.

Popisuje také její život v sadistické sekci satanistů řízené nejbohatšími a nevlivnějšími lidmi na planetě. Tato skupina shlukuje ve velkém homosexuály, pedofily, praktikuje rituální obětování zvířat i lidí. Tito lidé uznávají Aryjce, ale ochotně mezi sebe přijímají i lidi původu židovského. Kontrolují světový obchod s drogami, zbraněmi, prostitucí i pornografií a schovávají se za obrovské množství politických zločinů, jako 11. září, snajprem z Marylandu, nebo bomby na Bali.

Infiltrovali se do všech vlád. Infiltrovali náš vzdělávací i finanční systém, naše náboženství i média. Zalezlí na své základně v Evropě plánují zavedení Nového Světového řádu, systému vedle kterého je nacismus, nebo komunismus letní piknik. Co je nejdůležitější : Tito lidé zajisté nejsou vůbec šťastní.

SVALI vysvětlila, proč již naše děti nejsou vedeni k morálním hodnotám, proč si přivykají na homosexualismus a násilí a proč se naše kultura ubírá směrem k nihilizmu a sexuálním neřestem. Dále podotýká, že Bush i jeho administrativa patřila k Iluminátům stejně jako ohromující část světových politiků.

V březnu roku 2000 začala SVALI psát pro měsíčník Suite101.com pro lidi, kteří přežili rituální obřady Iluminátů. V prosinci toho samého roku se s ní kontaktoval ředitelCentrExNews.com a provedl s ní 18-ti stránkový rozhovor prostřednictvím emailu.

„Jsem přesvědčený, že hovoří pravdu, “ Jsou slova Springera. „Osobně jsem prověřil velké množství emailů, které ji byli adresovány od osob, kteří byli předměty vymývání mozku, znásilnění, sexuálniho zneužívání atd. Mnoho z nich mi její verzi historie potvrdilo. Nemám důvod pochybovat, že SVALI byla součástí Iluminátů od jejího narození.“

My také věříme SVALI, protože její výpověďi potvrzují naše předchozí výzkumy a shromážděná fakta. Vše do sebe dokonale zapadá od zdroje spisů, které potlačují pravdu pro civilizaci po darování tajné technologie Číňanům od Clintona, nebo dokumenty o připravovaných koncentračních táborech. Vysvětluje také, proč lidé které zná pracují na tomto spiknutí. Děkujeme SVALI za tyto šokující, ale velmi přínosné informace, které nám dovolí nahlédnout a porozumět světu, ve kterém žijeme.

Můj přítel naléhal, abych se vyvaroval podvodu a nabídl, že potvrdí verzi SVALI. Souhlasil jsem. Podívejte se na poznání a svědectví na toto téma a udělejte si vlastní názor. S jejich svolením zde dávám část korespondence mezi SVALI , CentrExnews.com a H.J.Springera. Taky jsem zde umístil materiál z jejího článku „Are the Iluminati Taking Over the World“.

Obecně

SVALI: Ilumináti se nacházejí v každém větším městě v USA. Věří, že jejich prostřednictvím mohou kontrolovat banky, finanční instituce (uhádněte kolik jich sedí v bankovních radách, budete se divit) a všechny vlády. Co se týče kontroly práva, tak jsou i děti rodin těchto organizací povzbuzovány, aby studovaly práva, medicínu, nebo žurnalistiku. Členové sekty také financují místní noviny.

Přesvědčení a víra

SVALI: Skupiny Iluminátů praktikují něco co známe jako Osvícení, neboli Luciferismus. Učí své členy, že kořeny jejich praktik sahají až do tajemných praktik magických Babylonů (KABALA), Egyptu a keltských Druidů. Ze všeho si vzali jen část, jen to co uznali jako nejlepší a vytvořili si tím vlastní cestu okultismu. Uznávají různé antické démony, jako např. El.Baal, Astarte, Izys, Ozyrysa, Seta atd. Vím, že tito lidé učí a praktikují zlo.

SVALI: Adam Weishaupt nevytvořil Ilumináty, jak je udáváno, byl jimi vybrán jako figurka a říkali mu o čem má psát. Toto financování můžeme datovat až do času Templářů, financujících dřívější evropské krále stvořené Ilumináty. Weishaupt byl jen jejich pěšec.

Vojenský převrat

SVALI: Každý region v USA má tajné základny sloužící převážně pro agenty Iluminátů. Spojené státy jsou takto rozděleny na 7 takových regionů. Každý z nich disponuje vojenskou technikou a má základny i rekreační střediska speciálně ukryté a izolované od okolí. Na těchto základnách se neustále trénují agenti Iluminátů v obsluze techniky, zbraní a válce pro kontrolu davu a v jiných aspektech řízení války.

Ilumináti věří, že americká vláda včetně vlád po celém světě padnou. Budou to kontrolované pády a je již ustaven plán jak to bude probíhat : Na začátku je naplánovaná finanční krize, taková pro kterou bude srovnání recese před Druhou světovou válkou procházka růžovým sadem.

Uskuteční se to díky manipulacím v bankách a finančních institucích. Většina lidí bude mít dluhy vůči „pánům“, protože je od bank převezmou atd. Potom vlády vyzvou všechny dlužníky, aby své dluhy splatili, ale nebude to v lidských silách a tím zbankrotují. Způsobí to všude ohromnou paniku, kdy bude krize probíhat ve stejnou dobu po celém světě. Neznám přesné datum těchto událostí a nechci ho ani odhadovat.

Dobrá zpráva je ta, že pokud nemáme žádné dluhy ani kredity a dokážeme být soběstační, tak si povedeme mnohem lépe než jiní.

Investovala bych určitě ve zlato a ne v bezcenné papíry. Zlato bude opět světovým standardem a dolary budou bez užitku. Posléze převezmou silou všechny regiony a vláda vyhlásí vojenský stav (Martial law).

Vypukne panika a anarchie na mnoha místech, což vláda využije a prohlásí, že musí učinit vše proto, aby mohla lidi uklidnit a kontrolovat. Vládní představitelé, kteří budou Ilumináty přeškoleni, včetně armády a pod jejich velením užijí zbraní a společných technik na převzetí kontroly nad celou společností.

Budou vybudované vojenské a koncentrační tábory ( které již dokonce existují, ale jsou utajené, jako např. FEMA kempy). V následujících několika letech o nich budeme slýchat čím dál více.

FEMA CAMPS (zdaleka nejsou všechny)

Velitelství

SVALI: Tajná vláda se skládá z vlivných rodin bankéřů jako jsou : Rockefellerové, Melanésie, Carnegie, Rothschildové atd. Nemůžu jmenovat příjmení, ale i tak to udělám. Světová vláda již byla založena jako prototyp konečné vlády, která se zmocní vlády příchodem NWO.

Setkávají se čas od času, aby diskutovali nad směrem jakým se mají vlády ubírat a problematikou s kterou si musí poradit.Opakuji, že hlavy této struktury jsou ti samí, kteří řídí světové finance. Rothschildové v Anglii a ve Francii jsou ve finančním sektoru ti nejdůležitější, vysoce postaveni jsou i potomci Habsburků, potomci královských rodin v Anglii i Francii a Rockefellerové v USA. To je jeden z důvodů, proč byli Ilumináti celou dobu nedotknutelní.

Jejich vedoucí představitelé jsou velmi, velmi, velmi bohatí a mocní. Snad budou tyto informace přínosem. Odkud to vím? Byla jsem na setkání místních vlád (Jako instruktor), i když jsem hovořila jen s těmi z regionu. Dokonce se každé dítě z rodin podřízených Iluminátům učí, kdo je jejich vládce.

Aristokracie

SVALI: Vedoucí představitelé Iluminátů uvažují o tom, že se vyváží ze šlechtických rodů, které jsou svázány s okultními praktikami. Jsou zde dva významy pro slovo „aristokracie“. První význam je stejný, jako ten který známe, namísto druhého, který se odkazuje na „utajené aristokracie“ a šlechtické rody, které mají dlouholeté tradice v uplatňování černé magie.

Někdy, jako je tomu v případě prince z Walesu jsou to rody splňující obě tyto kritéria.

Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, který z těchto rodů je nejmocnější, poněvadž jsem byla příliš zaneprázdněná svou prací, ale z toho co jsem pochopila, tak jsou to potomkové Habsburků řídících Německo prostřednictvím organizace Bruderheist.

Jsou uznáváni jako jeden z nejsilnějších rodů okultistů a je jimi kontrolována i britská královská rodina spolu s celou Velkou Británii. Jimi společně s Rothschildy. Ve Francii jsou potomkové královských rodin také u vlády v oblasti okultismu, ale všichni jsou zároveň pod dohledem francouzských Rothschildů.

Pozice USA

SVALI: USA je považována jako mladší a slabší bratranec regiónů Evropy. Německo, Francie i UK formulují triumvirát, který kontroluje zbytek kultu v Evropě. Rusko je považováno jako velmi důležitý region a taktéž nejsilnější vojensky. Rusku byla kdysi slíbena čtvrtá pozice co se týče důležitosti v nadcházejícím Novým Světovém Řádu, ale to se údajně změnilo.

Mají prvenství i před Amerikou a byli více nápomocní pro světové spiknutí za posledních pár let, i když to vypadá obráceně. Potomkové královských rodin jsou také u vlády v okultistických organizacích. V kultu nejsou marxisté. Čína má dostat místa hned po Rusku a také před USA. Mnoho amerických představitelů mají jednak domy v Evropě a budou tam, jakmile se rozpoutá krize. Změní i svou státní příslušnost.

Nemnoho více si o tomto konkrétním tématu pamatuji, měla jsem být více opatrná, když mě toto učili, ale byla jsem velmi zaneprázdněna válkou o své přežití.

Vzhledem k tomu, že je Čína vlastí orientálního mysticizmu i vzhledem ke své populaci bude v NWO také důležitější, než USA. Ale centrum vlády je a bude v Evropě, alespoň tak mi to bylo vždy tvrzeno.

OSN

SVALI: OSN vzniklo na počátku tohoto století, aby pomohlo v poražení největší překážky stojící v cestě vytvoření jedné světové vlády. Ta překážka je nacionalismus a vlastenectví. Proto se tyto výrazy teď staly tak nepopulární a trvalo jim léta, aby pomocí médií zničili význam těchto slov v každém možném aspektu.

Organizace spojených národů jsou jen testem, nemající žádnou reálnou světovou moc a stanou se nepotřebné, jakmile se jim podaří zavést NWO. Potom se ukáže pravá vláda.Obecně je OSN základní stavební kámen v jejich práci pro zavedení NWO a přesvědčení lidí pro podporu ideje globální vesnice, globální společnosti, jednoty atd.

Izrael

SVALI: Konflikt na Středním východě slouží pouze Iluminátům. Oni Izrael ve skutečnosti nenávidí a a doufají, že jej jednou uvidí zničený. Jedna z akcí, kterou přijme OSN, potom co převezmou vládu bude deklarace zabránění války v tomto regionu, což učiní mnoho lidí šťastnými.

Nicméně v tom stejném čase budou tajně vyzbrojovat obě strany, aby udrželi konflikt. Již v minulosti dostali zbraně ze Sovětského svazu do Palestiny ve jménu podpory přátelství mezi SSSR a Araby. Na druhé straně USA dělá to samé s Izraelem ze stejných důvodů.

Tito lidé si libují ve sledování světa jako na velké šachovnici. Kontrolují války mezi národy a následně tam zavádějí jejich vlastní pořádek. Rusko má být jednou v jejich plánech mnohem silnější, než dnes, všichni vojenští školitelé Iluminátů navštěvovali Rusko, aby se učili od místních vojáků. V NWO budou mnohem silnější, než USA.

Jsou Ilumináti spiknutí židů?

SVALI: Absolutně ne. Ve skutečnosti byl Hitler a jeho lidé (hlavně Himmler a Gobbels) Ilumináty vysoké úrovně. Ilumináti jsou extrémně rasistická organizace. I já jsem byla jako dítě nucena k „zábavě v koncentračních táborech“ na naši farmě ve Virginii a také v samostatných táborech v Německu.

V dávných dobách Židi bojovali s okultismem. Podívejte se na Starý Zákon, který popisuje jak chtěl Bůh prostřednictvím Židů očistit zemi od okultistických spolků a pohanů, vyznávajících Baala, Astarte i jiné babylonské idoly. (týká se to samozřejmě pravých Židů a ne potomků Chazarů, kterých je na světě více.)

Z emailu pro Henryho Makowa: V této skupině jsou velmi mocní Židé. Jako kupříkladu známá rodina Rothschildů, která kontroluje finanční impéria v Evropě (a nepřímo v USA).

Znala jsem také osobně lidi, jejichž rodiče byli židovskými obchodníky s diamanty, jsou v organizaci velmi vysoko. Ale aby získat vládu mezi Ilumináty, tak je můžou v noci probudit a přinutit je se vzdát své víry a oddat se Luciferovi. Věří, že tímto způsobem získají bohactví a vládu, což se částečně splní, ale za příliš vysokou cenu. (ztráty své nesmrtelné duše.)

Mimo jiné je idea koncentračních táborů v jejich plánu velmi silná. Hitler, Himmler, Goebels a jiní byli vysoce postaveni Ilumináti (Himmler byl dokonce výš, než oba první) a Mendele byl jejich placená loutka, pracující později jako školitel amerických Iluminátů v době, kdy se v Jižní Americe ukrýval. Všichni tito lidé věří, že pracují pro své bohy, aby zničili židovskou rasu a je mi velice, velice líto z toho zla, které provedli světu a jsem velmi ráda, že jsem je opustila.

Doufám, že jsem pomohla. Vždy jsem přemýšlela proč jsou vysoce postavení Ilumináti a bankéřské rodiny (baron Rothschild z Francie je jedním ze třinácti evropských lordů, můžete je také nazvat králové, kteří řídí Evropu a zasedají v tajné světové radě), také všichni Židi. Zdá se jednak, že nenávidí vlastní rasu.

Jsou rasisti?

SVALI: Mnoho Iluminátů jsou plní idejí Čtvrté říše. Jsou rasisti a mnoho z jich jsou Aryjci. Věří v nadřazenost své rasy, své čisté krve a inteligenci a během svých rituálů často zástupce jiných ras obětují.

Chtějí vytvořit geneticky upravenou rasu nadlidí, která by vládla společně s jejich potomky. Rovněž věří v ideální Platonův stát a chtějí jej stvořit. Utopie, která bude NWO. V jejich plánech bude inteligence řídit a stáda ovcí, neboli masa bude sloužit svým pánům. (to je jejich pohled na svět : okultisti jsou osvícení a moudří a obyčejní lidé jsou ovce, které je třeba vodit za nos.)

Svobodné zednářství

SVALI: Svobodní zednáři a Ilumináti je jako rukavice na jedné dlani. Nezajímá mě jestli to někoho zabolí, ale to jsou fakta. Zednářský chrám v Alexandrii, Virginii, chrám ve Washingtonu DC slouží k učení členů Iluminátů. Chodila jsem tam na zkoušky, abych získala vyšší stupeň a mohla se účastnit obřadů. Představitelé této zednářské lóže jsou také Ilumináti.

Tak to bylo v každém větším městě ve kterém jsem žila. Nejvyšší představitel zednářů je také vysoký představitel Iluminátů. Moji dědové byli také vysocí představitelé Zednářů v Pittsburgu a současně představitely Iluminátů v tomto regionu.

Tudíž jsou všichni Zednáři Ilumináti? To ne, hlavně když hovoříme o nízkých úrovních a nováčcích, myslím že ani nevědí o rituálech, které se konají uprostřed noci v hlavních chrámech. Mnoho z nich jsou úspěšní podnikatelé a Křesťané. Ale na druhé straně jsem nikdy neslyšela o někom, kdo by měl stupeň 32 a vyšší a nebyl členem Iluminátů, kteří vytvořili Zednářství jako prostředek k jejich činnosti.

FBI, CIA jsou infiltrované stejně jako Mormoni

SVALI: Mnoho ředitelů a velitelů v FBI patří Iluminátům. CIA pomáhala vyvést do Spojených států německé vědce po Druhé světové válce. A opět, mnoho z nich bylo mocnými Ilumináty ve své zemi a vědci byli v USA přivítáni s otevřenou náručí. Přenechali jim celou svou práci.

Mormoni se účastnili setkání s vedením Iluminátů už od roku 1950. To samé platí pro svědky Jehovy.

Studená válka

SVALI: Rusko pro nás nebylo nikdy žádnou hrozbou. Marxismus byl vytvořen Ilumináty a představen jako protiváha kapitalizmu. Sekta hluboce věří ve smysl neustálého vyvažování a kontroly obou stran. Chovají se k historii jako k šachové hře, financují obě strany konfliktu a na konci i tak získají své cíle. Je to pro ně zábava a mají moc nad všemi politickými stranami. Vlivný západní finančník se může tajně setkat se svým ruským „protivníkem“ a budou se oba smát z lidí, které berou jako slepé ovce.

Je to skutečně mezinárodní organizace a není v ní místo pro žádnou formu vlastenectví. Existuje v ní i výměna lidských zdrojů, ruský specialista, nebo trenér může na čas přiletět do USA k vykonání určité práce a vrátit se do své země.

Tréning sebevrahů

SVALI: Dělá se to takto (byla jsem trénovaná stejně)

• Když má dítě 2 roky, umístí se do kovové klece a připojí k elektrodám. Posléze se několikrát omráčí elektrickým proudem.

• Vytáhne se z klece a dají mu do rukou malé kotě. Řeknou mu, aby ho uškrtilo. Dítě se rozpláče a odmlouvá.

• Strčí dítě zpět do klece a pouští do něj elektrický proud tak dlouho, dokud neztratí sílu křičet.

• Opět jej vytáhnou a dají znovu rozkaz, aby kotě zabilo. Tentokrát se bude dítě třást, plakat, ale většinou to udělá, jelikož se bojí dalšího mučení. Potom může zajít do rohu a vyzvracet se, ale trenér jej pochválí za dobře vykonanou práci.

To je první krok. Zvířectva jsou časem čím dál tím horší, adekvátní k věku dítěte. V jednom momentu se přikazuje zabít lidské nemluvně. Ne vždy se to ve světě děje přesně takto, může být v centru VR, nebo pod hypnózou. Ve věku 9 let již děti umí složit pistoli, mířit a cílit na terče na rozkaz. Trénují se na reálně vypadajících figurách, později na zvířatech. Potom na lidech „nepotřebných, “ nebo ve virtuálních centrech. Trénováni jsou chváleni za postupy a vykonávání rozkazů a mučeni za porážky.

Čím je dítě starší, nebo je již teenager, je trénink intenzivnější. Do té doby, než mají 15 let je většina z nich přinucena k soubojům mezi sebou a to i na očích lidí, jako v ringu. Tyto souboje spíše nejsou smrtelné a většinou končí kdy již jeden z účastníků nemůže vstát ze země. Používají příruční zbraně a říká se jim, aby to brali jako boj na život a na smrt. Jestli dítě prohraje, tak je surově pokáráno svým trenérem, který z toho důvodu ztratil tvář a pokud vyhraje, tak je zasypáno pochvalami.Ve věku 21 let jsou již vytrénováni a jsou z nich mašiny k zabíjení, které jsou čas od času prověřovány, jestli jsou nadále poslušné. Takovým způsobem se školí děti Iluminátů v Německu, já jsem tím rovněž prošla.

Víra v rodinu

SVALI: V době kdy své děti mučí, hovoří na ně milým tónem a jako „dělám to všechno jen pro tebe, protože tě mám rád“. Pro ně je vyjádřením lásky to, aby vyrostly silní a nebezpeční a připraveni na vedení druhých a získání vyšších pozic.

Jestliže některý vůdce kultu uvidí dítě, které by chtěl jako své, tak jej milující rodiče odevzdají s radostí, že jejich dítě bude vychovávat někdo mocný.

Pamatuji si na stovky hodin bolesti a lží a řečí, když jsem byla raněná, nebo zrazena, že taková je povaha člověka. Dělali to navzdory tomu, že mě chtěli učit nějakých vyšších hodnot. I z důvodů zákeřné a politické povahy skupiny, měli částečně pravdu : naivní budou rozmačkáni. Znala jsem i takové rodiče, kteří zkoušeli své děti této „lásky“ ušetřit, ale byli zdecimováni jinými členy rodiny, kteří to chápali jako jejich projev slabosti a neúspěchu.

Morálka

SVALI: Většina z nich jsou trpící oběti, které neví, že je možnost tuto skupinu opustit. Je mezi nimi mnoho nespokojených a mohly by hromadně odejít, kdyby jen věřili, že můžou odejít a dále žít. Mnoho trenérů, které znám (ano vím, sadističtí pedofilové) nejsou spokojeni s tím co dělají. Mohou šeptat a ukazovat, že nejsou spokojeni z činů, které po nich chtějí.

Víš co je největším důvodem proč se někteří chtějí angažovat uvnitř skupiny? To, že již nemusí ubližovat jiným lidem v průběhu školení a nebude ani jemu ubližováno. A samozřejmě můžeš řídit ty pod tebou, proto to je tak motivující.

Ilumináti jsou pekelní lidé, kteří si navzájem vrážejí kudly do zad, každý se chce angažovat. Nejsou to milí lidé a jen zneužívají druhé k získání vlády a peněz.

Nikdy se otevřeně nepřiznají ke svému členství, nebo aktivity kultu. Prezentují se jako slušní obyvatelé „Křesťané“, obchodníci a jako příklad společnosti. Jejich obraz je ve společnosti velmi důležitý a přikládají mu velkou důležitost, aby udrželi falešný obraz jejich normálního života a opovrhují těmi, kteří se odhalí. Popírání je jejich velká síla a většina z nich nemá ponětí do jak velkého zla se namočili.

TV

Pamatujete na výzkum, který potvrdil, že sledování televize nemá vliv na chování dětí? Uhádněte, kdo tento výzkum financoval? Je to hromada blábolů. To co každý člověk sleduje má na něj mimořádný vliv a v organizaci je to dobře známý fakt. Využívají televizi jako nástroj na manipulaci davu. Nemůžou tímto způsobem totálně změnit vaši osobnost, ale má vliv na přijetí násilí, pornografie, okultismu, od útlého věku.

Hudba

Britney Spears, Eminem i jiní jsou jimi vykořisťováni ke zpěvu toho co chtějí. Mnoho špičkových umělců na vrcholu se zodpovídají „Klubu Myšky Miky“ (staré dobré impérium Walta) a nabízí jim slávu záměnou za spolupráci a nebo kontrolu mysli.

Jak mnoho textů omlouvá sebevraždy, násilí, nihilismus, nebo New Age v dnešní populární hudbě? Sami si to přečtěte.

Slabé stránky Iluminátů

SVALI:

• 1. Arogance. Myslí, že jsou nedotknutelní a to je může vystavit útoku.

• 2. Kdyby se nějakým zázrakem dostatečné množství lidí o tomto dozvědělo a vzalo to vážně a začali se vůči nim bouřit, tak by se je s Boží pomocí a modlitby možná podařilo zastavit a chtěla bych to z celého srdce.

• 3. Zbavení se pornografie, prostituce nezletilých, pašování drog a zbraní by je mohlo zbavit obrovských příjmů. Možná by je to trochu zpomalilo. Ale upřímně řečeno, zastavení toho může být stejně těžké, jako zastavení celé organizace.

Merchanizmy popírání

SVALI: Důkazy leží na ulici, ale dle mého názoru obyčejný člověk NECHCE vědět co se doopravdy děje a kdyby byl konfrontován s důkazy, tak raději otočí hlavu na druhou stranu.

Pamatujete na projekt MK Ultra?(mučení s vymýváním mozku CIA). Dokonce kdy byly odtajněny dokumenty a dokázáno, že se nejedná jen o konspirační teorii, tak to lidé ignorovali.

Myslím, že média, která ignorují toto rituální vykořisťování lidí, podporují jen lidské potřeby, aby neznali pravdu o naši realitě.

Proto si nemyslím, že by lidé udělali cokoliv proti Iluminátům, dokonce kdy již budou o nich vědět. Omlouvám se za cynismus, ale opírám se o životní zkušenosti.

Ilumináti se příliž nezabývají takovými výtisky, rozhovory a tím, že jsou odhalováni, jelikož počítají s většinou lidí, která tomu neuvěří i za pomocí mediální kampaně. (viděli jste nedávné články smějící se z konspiračních teoriíí? Asi uhádnete, kdo vlastní Time a Warner?)

Slyšela jsem asi před pěti lety, jak se tomu na setkání vůdců smějí a pochybuji, že se od té doby jejich přístup změnil. Kdyby lidé i tak uvěřili a začali jednat, byla bych zaskočena a šťastná.

• O zvráceném koníčku elit mají novináři zakázáno psát. Zneužívání, mučení a vraždy dětí

Zdroj: 1, 2
ľubica
...do pozornosti každému, kto si ešte stále myslí...že to, v čom REáLNE DNES žijeme je konšpirácia.....
lajkit.cz/…vila-a-varuje-lidstvo-pred-zlem-ktere-jiz-prichazi
Bývalá členka z řádu Iluminátů promluvila a varuje lidstvo před zlem, které již přichází...
ľubica
už v roku 2017 Kňaz, ktorý zasvätil Afganistan Panne Márii Fatimskej, úpenlivo prosil o modlitby zaň, a pozrite čo je dnes s Afganistanom! Prečítajte si článok pod ktorým je tento komentár o dejinách domu rotchildovcov a zistíte prečo je Afganistan zničený... jedným slovom Afgansitan nemá banku riadenú nosatými Rotschidlami, preto táto pomsta!
ľubica
Aj toto nás čaká nielen vakcínočka:
aeronet.cz/…trumpa-uvedly-tiskove-odbory-obou-socialnich-siti/
Jde o privatizaci Afghánistánu CIA a obrovský plán na masový exodus uprchlíků, jaký Evropa ještě nezažila! Na cestě jsou podle zpráv už 3 miliony afghánských běženců, kteří do Evropy dorazí počátkem léta 2022!
ľubica
Dnes tu mám jedno video, pravda jen pro otrlé povahy. Jedná se o svědectví ženy Anne Marie van Blijenburghové, která mluví o vraždách a mučení dětí ze strany nizozemské královské rodiny, kterých byla očitým svědkem, a jmenuje i konkrétní osoby, které tato zvěrstva prováděli. Je to těžké téma, ale je třeba o něm mluvit, aby i tyto zrůdnosti vyšly na povrch a lidé o nich věděli.Svědectví …More
Dnes tu mám jedno video, pravda jen pro otrlé povahy. Jedná se o svědectví ženy Anne Marie van Blijenburghové, která mluví o vraždách a mučení dětí ze strany nizozemské královské rodiny, kterých byla očitým svědkem, a jmenuje i konkrétní osoby, které tato zvěrstva prováděli. Je to těžké téma, ale je třeba o něm mluvit, aby i tyto zrůdnosti vyšly na povrch a lidé o nich věděli.Svědectví ženy: Mučení a vraždění dětí královským dvorem v Nizozemsku
ľubica
David Icke o stavu současného dění a o tom, že musíme přestat tiše souhlasit s tím, co se děje a postavit se tomu.
David Icke – Nikdy v historii jsme neměli takovouto příležitost
ľubica
Z Rockefellerovej príručky:
Fáza 1:
Prechladnutie/chrípka. Nanajvýš iba mierne príznaky. Mediálne šírenie masovej paranoje a strachu. Využíva sa chybný testovací systém, ktorý zachytí akýkoľvek genetický materiál v tele a vyvolá pozitívny výsledok. Inflácia počtu úmrtí na COVID pozmeňovaním úmrtných listov, dvojnásobným započítavaním a uvádzaním COVID-u 19 ako príčiny všetkých úmrtí,…More
Z Rockefellerovej príručky:
Fáza 1:
Prechladnutie/chrípka. Nanajvýš iba mierne príznaky. Mediálne šírenie masovej paranoje a strachu. Využíva sa chybný testovací systém, ktorý zachytí akýkoľvek genetický materiál v tele a vyvolá pozitívny výsledok. Inflácia počtu úmrtí na COVID pozmeňovaním úmrtných listov, dvojnásobným započítavaním a uvádzaním COVID-u 19 ako príčiny všetkých úmrtí, aj v prípade iných chorôb a prirodzených príčin. Lockdown nás nastaví na spôsob života podľa drakonických zákonov, zabráni protestom a identifikuje odpor verejnosti.
Fáza 2: Kým fáza 1 povedie k narušeniu a oslabeniu imunitného systému z dôvodu nedostatku potravy, sociálnej izolácie, nosenia masiek a nedostatku kontaktu so slnečným žiarením a zdravými baktériami, vystavovanie žiareniu 5G teraz bude ďalej útočiť na imunitný systém. Keď sa ľudia vrátia do spoločnosti, ochorie viac ľudí. Bude to prisudzované Covidu 19. To všetko sa stane ešte pred príchodom očkovania, ktoré by to všetko zrovnalo. Bude nasledovať dlhší a účinnejší lockdown, až kým sa každý dá zaočkovať.
Fáza 3:
Ak väčšina ľudí odolá očkovaniu, bude vypustený bojový vírus SARS/HIV/MERS. Mnoho ľudí naň zomrie. Bude to prežitie tých najsilnejších. Vyvinie to tiež maximálny tlak na očkovanie všetkých, aby sa situácia vrátila do normálu. Tí, ktorí sa dajú vakcinovať, budú vo vojne s tými, ktorí sa vakcinovať nedajú. Bude anarchia zo všetkých strán.
3 more comments from ľubica
ľubica
ľubica
repete:.do pozornosti každému, kto si ešte stále myslí...že to, v čom REáLNE DNES žijeme je konšpirácia.....
www.lajkit.cz/…/395-byvala-clen…
Bývalá členka z řádu Iluminátů promluvila a varuje lidstvo před zlem, které již přichází...
By Redakce úno 10, 2016
Zveřejňujeme exkluzivní výpověď od velmi vysoce postavené bývalé členky z řádu Iluminátů (která bude vystupovat pod pseudonymem SVALI …More
repete:.do pozornosti každému, kto si ešte stále myslí...že to, v čom REáLNE DNES žijeme je konšpirácia.....
www.lajkit.cz/…/395-byvala-clen…

Bývalá členka z řádu Iluminátů promluvila a varuje lidstvo před zlem, které již přichází...
By Redakce úno 10, 2016
Zveřejňujeme exkluzivní výpověď od velmi vysoce postavené bývalé členky z řádu Iluminátů (která bude vystupovat pod pseudonymem SVALI), která riskovala svůj život, aby mohla společnost varovat před nadcházejícím zlem, které již dlouhou dobu připravují.

Žena, která byla vychována mezi ilumináty popisuje jejich mocnou a tajnou organizaci, která se skládá asi z 1 procenta populace. Organizace, která infiltrovala všechny důležité instituce a připravuje se na válečné převzetí země. Její odpovědi vrhají pravdivé světlo i na výrazy jako je „ válka proti terorismu“. Přijala pseudonym SVALI a je 45letá žena a bývalá specialistka na programování mysli kultu, kde působila do roku 1996. byla jedním z vyšších čelních „trenérů“ v San Diegu a měla pod sebou třicet rekrutů. Riskovala svůj život, aby uvědomila druhé o ohrožení, které nám ilumináti připravují.

Popisuje také její život v sadistické sekci satanistů řízené nejbohatšími a nevlivnějšími lidmi na planetě. Tato skupina shlukuje ve velkém homosexuály, pedofily, praktikuje rituální obětování zvířat i lidí. Tito lidé uznávají Aryjce, ale ochotně mezi sebe přijímají i lidi původu židovského. Kontrolují světový obchod s drogami, zbraněmi, prostitucí i pornografií a schovávají se za obrovské množství politických zločinů, jako 11. září, snajprem z Marylandu, nebo bomby na Bali.

Infiltrovali se do všech vlád. Infiltrovali náš vzdělávací i finanční systém, naše náboženství i média. Zalezlí na své základně v Evropě plánují zavedení Nového Světového řádu, systému vedle kterého je nacismus, nebo komunismus letní piknik. Co je nejdůležitější : Tito lidé zajisté nejsou vůbec šťastní.

SVALI vysvětlila, proč již naše děti nejsou vedeni k morálním hodnotám, proč si přivykají na homosexualismus a násilí a proč se naše kultura ubírá směrem k nihilizmu a sexuálním neřestem. Dále podotýká, že Bush i jeho administrativa patřila k Iluminátům stejně jako ohromující část světových politiků.

V březnu roku 2000 začala SVALI psát pro měsíčník Suite101.com pro lidi, kteří přežili rituální obřady Iluminátů. V prosinci toho samého roku se s ní kontaktoval ředitelCentrExNews.com a provedl s ní 18-ti stránkový rozhovor prostřednictvím emailu.

„Jsem přesvědčený, že hovoří pravdu, “ Jsou slova Springera. „Osobně jsem prověřil velké množství emailů, které ji byli adresovány od osob, kteří byli předměty vymývání mozku, znásilnění, sexuálniho zneužívání atd. Mnoho z nich mi její verzi historie potvrdilo. Nemám důvod pochybovat, že SVALI byla součástí Iluminátů od jejího narození.“

My také věříme SVALI, protože její výpověďi potvrzují naše předchozí výzkumy a shromážděná fakta. Vše do sebe dokonale zapadá od zdroje spisů, které potlačují pravdu pro civilizaci po darování tajné technologie Číňanům od Clintona, nebo dokumenty o připravovaných koncentračních táborech. Vysvětluje také, proč lidé které zná pracují na tomto spiknutí. Děkujeme SVALI za tyto šokující, ale velmi přínosné informace, které nám dovolí nahlédnout a porozumět světu, ve kterém žijeme.

Můj přítel naléhal, abych se vyvaroval podvodu a nabídl, že potvrdí verzi SVALI. Souhlasil jsem. Podívejte se na poznání a svědectví na toto téma a udělejte si vlastní názor. S jejich svolením zde dávám část korespondence mezi SVALI , CentrExnews.com a H.J.Springera. Taky jsem zde umístil materiál z jejího článku „Are the Iluminati Taking Over the World“.

Obecně

SVALI: Ilumináti se nacházejí v každém větším městě v USA. Věří, že jejich prostřednictvím mohou kontrolovat banky, finanční instituce (uhádněte kolik jich sedí v bankovních radách, budete se divit) a všechny vlády. Co se týče kontroly práva, tak jsou i děti rodin těchto organizací povzbuzovány, aby studovaly práva, medicínu, nebo žurnalistiku. Členové sekty také financují místní noviny.

Přesvědčení a víra

SVALI: Skupiny Iluminátů praktikují něco co známe jako Osvícení, neboli Luciferismus. Učí své členy, že kořeny jejich praktik sahají až do tajemných praktik magických Babylonů (KABALA), Egyptu a keltských Druidů. Ze všeho si vzali jen část, jen to co uznali jako nejlepší a vytvořili si tím vlastní cestu okultismu. Uznávají různé antické démony, jako např. El.Baal, Astarte, Izys, Ozyrysa, Seta atd. Vím, že tito lidé učí a praktikují zlo.

SVALI: Adam Weishaupt nevytvořil Ilumináty, jak je udáváno, byl jimi vybrán jako figurka a říkali mu o čem má psát. Toto financování můžeme datovat až do času Templářů, financujících dřívější evropské krále stvořené Ilumináty. Weishaupt byl jen jejich pěšec.

Vojenský převrat

SVALI: Každý region v USA má tajné základny sloužící převážně pro agenty Iluminátů. Spojené státy jsou takto rozděleny na 7 takových regionů. Každý z nich disponuje vojenskou technikou a má základny i rekreační střediska speciálně ukryté a izolované od okolí. Na těchto základnách se neustále trénují agenti Iluminátů v obsluze techniky, zbraní a válce pro kontrolu davu a v jiných aspektech řízení války.

Ilumináti věří, že americká vláda včetně vlád po celém světě padnou. Budou to kontrolované pády a je již ustaven plán jak to bude probíhat : Na začátku je naplánovaná finanční krize, taková pro kterou bude srovnání recese před Druhou světovou válkou procházka růžovým sadem.

Uskuteční se to díky manipulacím v bankách a finančních institucích. Většina lidí bude mít dluhy vůči „pánům“, protože je od bank převezmou atd. Potom vlády vyzvou všechny dlužníky, aby své dluhy splatili, ale nebude to v lidských silách a tím zbankrotují. Způsobí to všude ohromnou paniku, kdy bude krize probíhat ve stejnou dobu po celém světě. Neznám přesné datum těchto událostí a nechci ho ani odhadovat.

Dobrá zpráva je ta, že pokud nemáme žádné dluhy ani kredity a dokážeme být soběstační, tak si povedeme mnohem lépe než jiní.

Investovala bych určitě ve zlato a ne v bezcenné papíry. Zlato bude opět světovým standardem a dolary budou bez užitku. Posléze převezmou silou všechny regiony a vláda vyhlásí vojenský stav (Martial law).

Vypukne panika a anarchie na mnoha místech, což vláda využije a prohlásí, že musí učinit vše proto, aby mohla lidi uklidnit a kontrolovat. Vládní představitelé, kteří budou Ilumináty přeškoleni, včetně armády a pod jejich velením užijí zbraní a společných technik na převzetí kontroly nad celou společností.

Budou vybudované vojenské a koncentrační tábory ( které již dokonce existují, ale jsou utajené, jako např. FEMA kempy). V následujících několika letech o nich budeme slýchat čím dál více.

FEMA CAMPS (zdaleka nejsou všechny)

Velitelství

SVALI: Tajná vláda se skládá z vlivných rodin bankéřů jako jsou : Rockefellerové, Melanésie, Carnegie, Rothschildové atd. Nemůžu jmenovat příjmení, ale i tak to udělám. Světová vláda již byla založena jako prototyp konečné vlády, která se zmocní vlády příchodem NWO.

Setkávají se čas od času, aby diskutovali nad směrem jakým se mají vlády ubírat a problematikou s kterou si musí poradit.Opakuji, že hlavy této struktury jsou ti samí, kteří řídí světové finance. Rothschildové v Anglii a ve Francii jsou ve finančním sektoru ti nejdůležitější, vysoce postaveni jsou i potomci Habsburků, potomci královských rodin v Anglii i Francii a Rockefellerové v USA. To je jeden z důvodů, proč byli Ilumináti celou dobu nedotknutelní.

Jejich vedoucí představitelé jsou velmi, velmi, velmi bohatí a mocní. Snad budou tyto informace přínosem. Odkud to vím? Byla jsem na setkání místních vlád (Jako instruktor), i když jsem hovořila jen s těmi z regionu. Dokonce se každé dítě z rodin podřízených Iluminátům učí, kdo je jejich vládce.

Aristokracie

SVALI: Vedoucí představitelé Iluminátů uvažují o tom, že se vyváží ze šlechtických rodů, které jsou svázány s okultními praktikami. Jsou zde dva významy pro slovo „aristokracie“. První význam je stejný, jako ten který známe, namísto druhého, který se odkazuje na „utajené aristokracie“ a šlechtické rody, které mají dlouholeté tradice v uplatňování černé magie.

Někdy, jako je tomu v případě prince z Walesu jsou to rody splňující obě tyto kritéria.

Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, který z těchto rodů je nejmocnější, poněvadž jsem byla příliš zaneprázdněná svou prací, ale z toho co jsem pochopila, tak jsou to potomkové Habsburků řídících Německo prostřednictvím organizace Bruderheist.

Jsou uznáváni jako jeden z nejsilnějších rodů okultistů a je jimi kontrolována i britská královská rodina spolu s celou Velkou Británii. Jimi společně s Rothschildy. Ve Francii jsou potomkové královských rodin také u vlády v oblasti okultismu, ale všichni jsou zároveň pod dohledem francouzských Rothschildů.

Pozice USA

SVALI: USA je považována jako mladší a slabší bratranec regiónů Evropy. Německo, Francie i UK formulují triumvirát, který kontroluje zbytek kultu v Evropě. Rusko je považováno jako velmi důležitý region a taktéž nejsilnější vojensky. Rusku byla kdysi slíbena čtvrtá pozice co se týče důležitosti v nadcházejícím Novým Světovém Řádu, ale to se údajně změnilo.

Mají prvenství i před Amerikou a byli více nápomocní pro světové spiknutí za posledních pár let, i když to vypadá obráceně. Potomkové královských rodin jsou také u vlády v okultistických organizacích. V kultu nejsou marxisté. Čína má dostat místa hned po Rusku a také před USA. Mnoho amerických představitelů mají jednak domy v Evropě a budou tam, jakmile se rozpoutá krize. Změní i svou státní příslušnost.

Nemnoho více si o tomto konkrétním tématu pamatuji, měla jsem být více opatrná, když mě toto učili, ale byla jsem velmi zaneprázdněna válkou o své přežití.

Vzhledem k tomu, že je Čína vlastí orientálního mysticizmu i vzhledem ke své populaci bude v NWO také důležitější, než USA. Ale centrum vlády je a bude v Evropě, alespoň tak mi to bylo vždy tvrzeno.

OSN

SVALI: OSN vzniklo na počátku tohoto století, aby pomohlo v poražení největší překážky stojící v cestě vytvoření jedné světové vlády. Ta překážka je nacionalismus a vlastenectví. Proto se tyto výrazy teď staly tak nepopulární a trvalo jim léta, aby pomocí médií zničili význam těchto slov v každém možném aspektu.

Organizace spojených národů jsou jen testem, nemající žádnou reálnou světovou moc a stanou se nepotřebné, jakmile se jim podaří zavést NWO. Potom se ukáže pravá vláda.Obecně je OSN základní stavební kámen v jejich práci pro zavedení NWO a přesvědčení lidí pro podporu ideje globální vesnice, globální společnosti, jednoty atd.

Izrael

SVALI: Konflikt na Středním východě slouží pouze Iluminátům. Oni Izrael ve skutečnosti nenávidí a a doufají, že jej jednou uvidí zničený. Jedna z akcí, kterou přijme OSN, potom co převezmou vládu bude deklarace zabránění války v tomto regionu, což učiní mnoho lidí šťastnými.

Nicméně v tom stejném čase budou tajně vyzbrojovat obě strany, aby udrželi konflikt. Již v minulosti dostali zbraně ze Sovětského svazu do Palestiny ve jménu podpory přátelství mezi SSSR a Araby. Na druhé straně USA dělá to samé s Izraelem ze stejných důvodů.

Tito lidé si libují ve sledování světa jako na velké šachovnici. Kontrolují války mezi národy a následně tam zavádějí jejich vlastní pořádek. Rusko má být jednou v jejich plánech mnohem silnější, než dnes, všichni vojenští školitelé Iluminátů navštěvovali Rusko, aby se učili od místních vojáků. V NWO budou mnohem silnější, než USA.

Jsou Ilumináti spiknutí židů?

SVALI: Absolutně ne. Ve skutečnosti byl Hitler a jeho lidé (hlavně Himmler a Gobbels) Ilumináty vysoké úrovně. Ilumináti jsou extrémně rasistická organizace. I já jsem byla jako dítě nucena k „zábavě v koncentračních táborech“ na naši farmě ve Virginii a také v samostatných táborech v Německu.

V dávných dobách Židi bojovali s okultismem. Podívejte se na Starý Zákon, který popisuje jak chtěl Bůh prostřednictvím Židů očistit zemi od okultistických spolků a pohanů, vyznávajících Baala, Astarte i jiné babylonské idoly. (týká se to samozřejmě pravých Židů a ne potomků Chazarů, kterých je na světě více.)

Z emailu pro Henryho Makowa: V této skupině jsou velmi mocní Židé. Jako kupříkladu známá rodina Rothschildů, která kontroluje finanční impéria v Evropě (a nepřímo v USA).

Znala jsem také osobně lidi, jejichž rodiče byli židovskými obchodníky s diamanty, jsou v organizaci velmi vysoko. Ale aby získat vládu mezi Ilumináty, tak je můžou v noci probudit a přinutit je se vzdát své víry a oddat se Luciferovi. Věří, že tímto způsobem získají bohactví a vládu, což se částečně splní, ale za příliš vysokou cenu. (ztráty své nesmrtelné duše.)

Mimo jiné je idea koncentračních táborů v jejich plánu velmi silná. Hitler, Himmler, Goebels a jiní byli vysoce postaveni Ilumináti (Himmler byl dokonce výš, než oba první) a Mendele byl jejich placená loutka, pracující později jako školitel amerických Iluminátů v době, kdy se v Jižní Americe ukrýval. Všichni tito lidé věří, že pracují pro své bohy, aby zničili židovskou rasu a je mi velice, velice líto z toho zla, které provedli světu a jsem velmi ráda, že jsem je opustila.

Doufám, že jsem pomohla. Vždy jsem přemýšlela proč jsou vysoce postavení Ilumináti a bankéřské rodiny (baron Rothschild z Francie je jedním ze třinácti evropských lordů, můžete je také nazvat králové, kteří řídí Evropu a zasedají v tajné světové radě), také všichni Židi. Zdá se jednak, že nenávidí vlastní rasu.

Jsou rasisti?

SVALI: Mnoho Iluminátů jsou plní idejí Čtvrté říše. Jsou rasisti a mnoho z jich jsou Aryjci. Věří v nadřazenost své rasy, své čisté krve a inteligenci a během svých rituálů často zástupce jiných ras obětují.

Chtějí vytvořit geneticky upravenou rasu nadlidí, která by vládla společně s jejich potomky. Rovněž věří v ideální Platonův stát a chtějí jej stvořit. Utopie, která bude NWO. V jejich plánech bude inteligence řídit a stáda ovcí, neboli masa bude sloužit svým pánům. (to je jejich pohled na svět : okultisti jsou osvícení a moudří a obyčejní lidé jsou ovce, které je třeba vodit za nos.)

Svobodné zednářství

SVALI: Svobodní zednáři a Ilumináti je jako rukavice na jedné dlani. Nezajímá mě jestli to někoho zabolí, ale to jsou fakta. Zednářský chrám v Alexandrii, Virginii, chrám ve Washingtonu DC slouží k učení členů Iluminátů. Chodila jsem tam na zkoušky, abych získala vyšší stupeň a mohla se účastnit obřadů. Představitelé této zednářské lóže jsou také Ilumináti.

Tak to bylo v každém větším městě ve kterém jsem žila. Nejvyšší představitel zednářů je také vysoký představitel Iluminátů. Moji dědové byli také vysocí představitelé Zednářů v Pittsburgu a současně představitely Iluminátů v tomto regionu.

Tudíž jsou všichni Zednáři Ilumináti? To ne, hlavně když hovoříme o nízkých úrovních a nováčcích, myslím že ani nevědí o rituálech, které se konají uprostřed noci v hlavních chrámech. Mnoho z nich jsou úspěšní podnikatelé a Křesťané. Ale na druhé straně jsem nikdy neslyšela o někom, kdo by měl stupeň 32 a vyšší a nebyl členem Iluminátů, kteří vytvořili Zednářství jako prostředek k jejich činnosti.

FBI, CIA jsou infiltrované stejně jako Mormoni

SVALI: Mnoho ředitelů a velitelů v FBI patří Iluminátům. CIA pomáhala vyvést do Spojených států německé vědce po Druhé světové válce. A opět, mnoho z nich bylo mocnými Ilumináty ve své zemi a vědci byli v USA přivítáni s otevřenou náručí. Přenechali jim celou svou práci.

Mormoni se účastnili setkání s vedením Iluminátů už od roku 1950. To samé platí pro svědky Jehovy.

Studená válka

SVALI: Rusko pro nás nebylo nikdy žádnou hrozbou. Marxismus byl vytvořen Ilumináty a představen jako protiváha kapitalizmu. Sekta hluboce věří ve smysl neustálého vyvažování a kontroly obou stran. Chovají se k historii jako k šachové hře, financují obě strany konfliktu a na konci i tak získají své cíle. Je to pro ně zábava a mají moc nad všemi politickými stranami. Vlivný západní finančník se může tajně setkat se svým ruským „protivníkem“ a budou se oba smát z lidí, které berou jako slepé ovce.

Je to skutečně mezinárodní organizace a není v ní místo pro žádnou formu vlastenectví. Existuje v ní i výměna lidských zdrojů, ruský specialista, nebo trenér může na čas přiletět do USA k vykonání určité práce a vrátit se do své země.

Tréning sebevrahů

SVALI: Dělá se to takto (byla jsem trénovaná stejně)

• Když má dítě 2 roky, umístí se do kovové klece a připojí k elektrodám. Posléze se několikrát omráčí elektrickým proudem.

• Vytáhne se z klece a dají mu do rukou malé kotě. Řeknou mu, aby ho uškrtilo. Dítě se rozpláče a odmlouvá.

• Strčí dítě zpět do klece a pouští do něj elektrický proud tak dlouho, dokud neztratí sílu křičet.

• Opět jej vytáhnou a dají znovu rozkaz, aby kotě zabilo. Tentokrát se bude dítě třást, plakat, ale většinou to udělá, jelikož se bojí dalšího mučení. Potom může zajít do rohu a vyzvracet se, ale trenér jej pochválí za dobře vykonanou práci.

To je první krok. Zvířectva jsou časem čím dál tím horší, adekvátní k věku dítěte. V jednom momentu se přikazuje zabít lidské nemluvně. Ne vždy se to ve světě děje přesně takto, může být v centru VR, nebo pod hypnózou. Ve věku 9 let již děti umí složit pistoli, mířit a cílit na terče na rozkaz. Trénují se na reálně vypadajících figurách, později na zvířatech. Potom na lidech „nepotřebných, “ nebo ve virtuálních centrech. Trénováni jsou chváleni za postupy a vykonávání rozkazů a mučeni za porážky.

Čím je dítě starší, nebo je již teenager, je trénink intenzivnější. Do té doby, než mají 15 let je většina z nich přinucena k soubojům mezi sebou a to i na očích lidí, jako v ringu. Tyto souboje spíše nejsou smrtelné a většinou končí kdy již jeden z účastníků nemůže vstát ze země. Používají příruční zbraně a říká se jim, aby to brali jako boj na život a na smrt. Jestli dítě prohraje, tak je surově pokáráno svým trenérem, který z toho důvodu ztratil tvář a pokud vyhraje, tak je zasypáno pochvalami.Ve věku 21 let jsou již vytrénováni a jsou z nich mašiny k zabíjení, které jsou čas od času prověřovány, jestli jsou nadále poslušné. Takovým způsobem se školí děti Iluminátů v Německu, já jsem tím rovněž prošla.


Víra v rodinu

SVALI: V době kdy své děti mučí, hovoří na ně milým tónem a jako „dělám to všechno jen pro tebe, protože tě mám rád“. Pro ně je vyjádřením lásky to, aby vyrostly silní a nebezpeční a připraveni na vedení druhých a získání vyšších pozic.

Jestliže některý vůdce kultu uvidí dítě, které by chtěl jako své, tak jej milující rodiče odevzdají s radostí, že jejich dítě bude vychovávat někdo mocný.

Pamatuji si na stovky hodin bolesti a lží a řečí, když jsem byla raněná, nebo zrazena, že taková je povaha člověka. Dělali to navzdory tomu, že mě chtěli učit nějakých vyšších hodnot. I z důvodů zákeřné a politické povahy skupiny, měli částečně pravdu : naivní budou rozmačkáni. Znala jsem i takové rodiče, kteří zkoušeli své děti této „lásky“ ušetřit, ale byli zdecimováni jinými členy rodiny, kteří to chápali jako jejich projev slabosti a neúspěchu.

Morálka

SVALI: Většina z nich jsou trpící oběti, které neví, že je možnost tuto skupinu opustit. Je mezi nimi mnoho nespokojených a mohly by hromadně odejít, kdyby jen věřili, že můžou odejít a dále žít. Mnoho trenérů, které znám (ano vím, sadističtí pedofilové) nejsou spokojeni s tím co dělají. Mohou šeptat a ukazovat, že nejsou spokojeni z činů, které po nich chtějí.

Víš co je největším důvodem proč se někteří chtějí angažovat uvnitř skupiny? To, že již nemusí ubližovat jiným lidem v průběhu školení a nebude ani jemu ubližováno. A samozřejmě můžeš řídit ty pod tebou, proto to je tak motivující.

Ilumináti jsou pekelní lidé, kteří si navzájem vrážejí kudly do zad, každý se chce angažovat. Nejsou to milí lidé a jen zneužívají druhé k získání vlády a peněz.

Nikdy se otevřeně nepřiznají ke svému členství, nebo aktivity kultu. Prezentují se jako slušní obyvatelé „Křesťané“, obchodníci a jako příklad společnosti. Jejich obraz je ve společnosti velmi důležitý a přikládají mu velkou důležitost, aby udrželi falešný obraz jejich normálního života a opovrhují těmi, kteří se odhalí. Popírání je jejich velká síla a většina z nich nemá ponětí do jak velkého zla se namočili.

TV

Pamatujete na výzkum, který potvrdil, že sledování televize nemá vliv na chování dětí? Uhádněte, kdo tento výzkum financoval? Je to hromada blábolů. To co každý člověk sleduje má na něj mimořádný vliv a v organizaci je to dobře známý fakt. Využívají televizi jako nástroj na manipulaci davu. Nemůžou tímto způsobem totálně změnit vaši osobnost, ale má vliv na přijetí násilí, pornografie, okultismu, od útlého věku.

Hudba

Britney Spears, Eminem i jiní jsou jimi vykořisťováni ke zpěvu toho co chtějí. Mnoho špičkových umělců na vrcholu se zodpovídají „Klubu Myšky Miky“ (staré dobré impérium Walta) a nabízí jim slávu záměnou za spolupráci a nebo kontrolu mysli.

Jak mnoho textů omlouvá sebevraždy, násilí, nihilismus, nebo New Age v dnešní populární hudbě? Sami si to přečtěte.

Slabé stránky Iluminátů

SVALI:

• 1. Arogance. Myslí, že jsou nedotknutelní a to je může vystavit útoku.

• 2. Kdyby se nějakým zázrakem dostatečné množství lidí o tomto dozvědělo a vzalo to vážně a začali se vůči nim bouřit, tak by se je s Boží pomocí a modlitby možná podařilo zastavit a chtěla bych to z celého srdce.

• 3. Zbavení se pornografie, prostituce nezletilých, pašování drog a zbraní by je mohlo zbavit obrovských příjmů. Možná by je to trochu zpomalilo. Ale upřímně řečeno, zastavení toho může být stejně těžké, jako zastavení celé organizace.


Merchanizmy popírání

SVALI: Důkazy leží na ulici, ale dle mého názoru obyčejný člověk NECHCE vědět co se doopravdy děje a kdyby byl konfrontován s důkazy, tak raději otočí hlavu na druhou stranu.

Pamatujete na projekt MK Ultra?(mučení s vymýváním mozku CIA). Dokonce kdy byly odtajněny dokumenty a dokázáno, že se nejedná jen o konspirační teorii, tak to lidé ignorovali.

Myslím, že média, která ignorují toto rituální vykořisťování lidí, podporují jen lidské potřeby, aby neznali pravdu o naši realitě.

Proto si nemyslím, že by lidé udělali cokoliv proti Iluminátům, dokonce kdy již budou o nich vědět. Omlouvám se za cynismus, ale opírám se o životní zkušenosti.

Ilumináti se příliž nezabývají takovými výtisky, rozhovory a tím, že jsou odhalováni, jelikož počítají s většinou lidí, která tomu neuvěří i za pomocí mediální kampaně. (viděli jste nedávné články smějící se z konspiračních teoriíí? Asi uhádnete, kdo vlastní Time a Warner?)

Slyšela jsem asi před pěti lety, jak se tomu na setkání vůdců smějí a pochybuji, že se od té doby jejich přístup změnil. Kdyby lidé i tak uvěřili a začali jednat, byla bych zaskočena a šťastná.

• O zvráceném koníčku elit mají novináři zakázáno psát. Zneužívání, mučení a vraždy dětí

Zdroj: 1, 2
stefan1963 shares this
39
as.
lkMore
as.

lk
Libor Halik
Je to tak. Jen malé upřesnění. Bankéři Rockefelleři se v roce 1973 postavili proti svým pánům bankéřům Rothschildům a pokusili se stát místo nich pány světa. Vybudování EU je pokus Rothschildů opět získat moc nad Rockefellery. Viz např.: přednáška ekonoma Katasonova r.2013 Валентин Катасонов "Золотой ошейник человечества", či proroctví athoského starce Josifa Vatopedského …More
Je to tak. Jen malé upřesnění. Bankéři Rockefelleři se v roce 1973 postavili proti svým pánům bankéřům Rothschildům a pokusili se stát místo nich pány světa. Vybudování EU je pokus Rothschildů opět získat moc nad Rockefellery. Viz např.: přednáška ekonoma Katasonova r.2013 Валентин Катасонов "Золотой ошейник человечества", či proroctví athoského starce Josifa Vatopedského z r.1973 a proroctví evangelikála D. Wilkersona z r.1973. Třetí světová válka bude krvavou válkou mezi těmito 2 klany - navzájem se vyvraždí dle soudu Božího. Tím skončí 100 let nadvlády zla nad křesťany.
ľubica
NWO je skutocnost ! nieje to konspiracia ! hladajte svobodny visilac, rozhovor so senatorom Doubrava zo 14.3.2016 .... Redaktor tam cita program Katolickej cirkvi pre tento a buduci rok nariadeny z OSN. Tajny dokument dorucili Cesky cirkevny hodnostari, ktory chcu zabranit tejto zrade krestantva a europskeho obyvatelstva. Je tam toto LGBTI, vsetok hnus, koniec Krestanstva, 1 vlada sveta, miesanie …More
NWO je skutocnost ! nieje to konspiracia ! hladajte svobodny visilac, rozhovor so senatorom Doubrava zo 14.3.2016 .... Redaktor tam cita program Katolickej cirkvi pre tento a buduci rok nariadeny z OSN. Tajny dokument dorucili Cesky cirkevny hodnostari, ktory chcu zabranit tejto zrade krestantva a europskeho obyvatelstva. Je tam toto LGBTI, vsetok hnus, koniec Krestanstva, 1 vlada sveta, miesanie kultur a planovane vojny s Islamistami za ucelom redukovania poctu obyvatelstva.

www.youtube.com/watch