Edward7
321.8K

Abp.Viganò tworzy stowarzyszenie pomagające zakonnikom prześladowanym przez Watykan Bergoglio

Komunikat prasowy
1 lipca 2023 r.
STOWARZYSZENIE "EXSURGE DOMINE"
aby pomóc kapłanom i zakonnikom
ofiarom czystek Bergogliana

Kościół przechodzi bardzo poważny kryzys, odzwierciedlający kryzys rządów cywilnych: osoby na stanowiskach władzy okazały się wrogami instytucji, którą nadzorują, i ludzi, nad którymi sprawują władzę. To wywrotowe działanie prowadzi do tego, że ci, którzy nie chcą zaakceptować zdrady, stają się obiektem prześladowań: tak jak lekarze, którzy zdecydowali się leczyć pacjentów podczas pandemii, zostali wykluczeni z organizacji i pozbawieni pensji, tak księża i zakonnicy, którzy nie dostosowują się do rewolucji Bergogliana, są usuwani z kościołów, wyrzucani z klasztorów i pozostawiani bez środków do życia.

A najbardziej niepokojące jest to, że prześladowania dobrych mnożą się bezkarnie właśnie wtedy, gdy ci, którzy je przeprowadzają, okazują się ugodowi i "integracyjni" z wrogami Kościoła: heretycy, zboczeńcy i skorumpowani pozostają na swoim miejscu, a nawet są promowani i zachęcani do grzechu i występku przez tych samych ludzi, którym Chrystus nakazał chronić trzodę przed drapieżnymi wilkami.

Z drugiej strony, w tym cudownym świecie Santa Marta, klasztory i domy zakonne mają zostać sprzedane, aby stworzyć z nich ośrodki wypoczynkowe lub przekształcić je w lukratywne ośrodki recepcyjne; lub, bardziej banalnie, mają zostać wykorzystane do zrekompensowania wielomilionowych odszkodowań, które diecezje muszą wypłacać ofiarom swoich skorumpowanych duchownych i dziury finansowej wynikającej z niezadowolenia wiernych.

Watykańskie prześladowania - w których protegowani Bergoglio rządzą bezkarnie - przejawiają się również w działaniach dyscyplinarnych, które naruszają prawa Kościoła i sam cel, dla którego mają legitymację: istnieją niezliczone przypadki komisariatów diecezji i wspólnot religijnych, zastraszających inspekcji, pretekstowych wizytacji apostolskich, usuwania biskupów, zawieszania a Divinis i redukowania do stanu świeckiego księży, którzy mylą się tylko dlatego, że nie chcą apostatyzować od wiary katolickiej. Niedawne przypadki klasztoru benedyktynów w Pienza we Włoszech i klasztoru karmelitów w Arlington w Teksasie, oprócz wielu mniej znanych przypadków, są potwierdzeniem świadomej chęci zakłócenia i zniszczenia ostatnich śladów katolicyzmu ze strony kierownictwa hierarchii.

W tym celu pod moim osobistym patronatem powstało Stowarzyszenie Obywatelskie Exsurge Domine, którego celem społecznym jest "niesienie pomocy, wsparcia i pomocy materialnej duchownym, zakonnikom i świeckim konsekrowanym w szczególnie trudnych warunkach ekonomicznych i logistycznych; obrona niezmienionej i nieprzekupnej Tradycji Wiary Katolickiej zachowanie i promowanie tradycyjnej liturgii; stymulowanie studiów i pogłębiania teologicznego i kulturowego ogromnego dziedzictwa religijnego, historycznego i artystycznego chrześcijaństwa; wspieranie możliwości dialogu i spotkań między różnymi stowarzyszeniami, doświadczeniami lub grupami działającymi w ramach Tradycji Katolickiej".

Exsurge Domine może później przekształcić się w fundację, ale na razie będzie działać na poziomie międzynarodowym, angażując się w pomoc zakonnikom prześladowanym z powodu ich wierności Tradycji. Każdy, kto podziela te cele, może wesprzeć organizację.

Została utworzona strona internetowa - EXSURGE DOMINE – Defende Ecclesiam tuam - do odwiedzenia której zapraszam wszystkich, gdzie można śledzić i wspierać trwające projekty.

Film w języku włoskim z moją prezentacją można znaleźć pod tym linkiem: NASCE L'ASSOCIAZIONE EXSURGE DOMINE - Video in italiano

W tym duchu prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa i odnowionej jedności w więzi wiary, nadziei i miłości możemy dać budujący przykład naszym prześladowanym braciom, ostrzeżenie niewiernym pasterzom, nadzieję naszym dzieciom: tylko święci kapłani, wierni Ewangelii i zakochani w Chrystusie, odbudują to, co pozwoliliśmy burzyć zbyt długo.

+ Carlo Maria Viganò,
arcybiskup, nuncjusz apostolski
1 lipca 2023 r.
Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi


marco tosatti/Viganò presenta asociación de ayuda a las víctimas de las purgas bergoglianas
Ewelina Anna shares this
772
Prośba Eweliny Anny do suspendowanych za Mszę Trydencką kapłanów:
Proszę wszystkich Kapłanów suspendowanych z powodu przywiązania do Mszy Świętej i Sakramentów w Tradycyjnym Rycie Rzymskim o dozgonne odprawianie Mszy Świętej dla mnie i moich dzieci aż do mojej śmierci i do śmierci moich dzieci.
Uzasadnienie:
„Suspendowany ogólnie ab officio, a divinis lub ab ordinibus nie może godziwie udzielać …More
Prośba Eweliny Anny do suspendowanych za Mszę Trydencką kapłanów:

Proszę wszystkich Kapłanów suspendowanych z powodu przywiązania do Mszy Świętej i Sakramentów w Tradycyjnym Rycie Rzymskim o dozgonne odprawianie Mszy Świętej dla mnie i moich dzieci aż do mojej śmierci i do śmierci moich dzieci.

Uzasadnienie:
„Suspendowany ogólnie ab officio, a divinis lub ab ordinibus nie może godziwie udzielać sakramentów i sakramentaliów, jeśli wierni oto go nie proszą – zasuspendowany jak wyżej przez wyrok stwierdzający lub skazujący może udzielić tylko rozgrzeszenia zostającemu w niebezpieczeństwie śmierci, jeśli o to prosi; innych sakramentów i sakramentaliów udzielić może, jeśli nie ma innych szafarzy.”
Wojciech Szmyd T.J. Profesor teologii moralnej w Collegium Bobolanum w Lublinie. „Kary kościelne”, Kraków 1929.
Tadeusz Kaktus
Prośba Eweliny Anny do suspendowanych za Mszę Trydencką kapłanów:
Proszę wszystkich Kapłanów suspendowanych z powodu przywiązania do Mszy Świętej i Sakramentów w Tradycyjnym Rycie Rzymskim o dozgonne odprawianie Mszy Świętej dla mnie i moich dzieci aż do mojej śmierci i do śmierci moich dzieci.
Uzasadnienie:
„Suspendowany ogólnie ab officio, a divinis lub ab ordinibus nie może godziwie udzielać …More
Prośba Eweliny Anny do suspendowanych za Mszę Trydencką kapłanów:

Proszę wszystkich Kapłanów suspendowanych z powodu przywiązania do Mszy Świętej i Sakramentów w Tradycyjnym Rycie Rzymskim o dozgonne odprawianie Mszy Świętej dla mnie i moich dzieci aż do mojej śmierci i do śmierci moich dzieci.

Uzasadnienie:
„Suspendowany ogólnie ab officio, a divinis lub ab ordinibus nie może godziwie udzielać sakramentów i sakramentaliów, jeśli wierni oto go nie proszą – zasuspendowany jak wyżej przez wyrok stwierdzający lub skazujący może udzielić tylko rozgrzeszenia zostającemu w niebezpieczeństwie śmierci, jeśli o to prosi; innych sakramentów i sakramentaliów udzielić może, jeśli nie ma innych szafarzy.”
Wojciech Szmyd T.J. Profesor teologii moralnej w Collegium Bobolanum w Lublinie. „Kary kościelne”, Kraków 1929.
Tadeusz Kaktus shares this
1184
Ewelina Anna
Proszę wszystkich Kapłanów suspendowanych z powodu przywiązania do Mszy Świętej i Sakramentów w Tradycyjnym Rycie Rzymskim o dozgonne odprawianie Mszy Świętej dla mnie i moich dzieci aż do mojej śmierci i do śmierci moich dzieci.
Uzasadnienie:
„Suspendowany ogólnie ab officio, a divinis lub ab ordinibus nie może godziwie udzielać sakramentów i sakramentaliów, jeśli wierni oto go nie proszą – …More
Proszę wszystkich Kapłanów suspendowanych z powodu przywiązania do Mszy Świętej i Sakramentów w Tradycyjnym Rycie Rzymskim o dozgonne odprawianie Mszy Świętej dla mnie i moich dzieci aż do mojej śmierci i do śmierci moich dzieci.

Uzasadnienie:
„Suspendowany ogólnie ab officio, a divinis lub ab ordinibus nie może godziwie udzielać sakramentów i sakramentaliów, jeśli wierni oto go nie proszą – zasuspendowany jak wyżej przez wyrok stwierdzający lub skazujący może udzielić tylko rozgrzeszenia zostającemu w niebezpieczeństwie śmierci, jeśli o to prosi; innych sakramentów i sakramentaliów udzielić może, jeśli nie ma innych szafarzy.”
Wojciech Szmyd T.J. Profesor teologii moralnej w Collegium Bobolanum w Lublinie. „Kary kościelne”, Kraków 1929.
woj_tek shares this
183
Edward7
Zakaz tradycyjnej Mszy rzymskiej jest nadużyciem władzy kościelnej, a nieprzestrzeganie tego nakazu w rzeczywistości nie stanowi nieposłuszeństwa.
+ Athanasius Schneider
Tradycyjna rzymska liturgia Mszy była liturgią naszych katolickich przodków. Była to forma Mszy, za pomocą której ewangelizowano większość narodów europejskich (z wyjątkiem niektórych krajów Europy Wschodniej oraz obrządków …More
Zakaz tradycyjnej Mszy rzymskiej jest nadużyciem władzy kościelnej, a nieprzestrzeganie tego nakazu w rzeczywistości nie stanowi nieposłuszeństwa.

+ Athanasius Schneider

Tradycyjna rzymska liturgia Mszy była liturgią naszych katolickich przodków. Była to forma Mszy, za pomocą której ewangelizowano większość narodów europejskich (z wyjątkiem niektórych krajów Europy Wschodniej oraz obrządków ambrozjańskiego i mozarabskiego), wszystkie narody amerykańskie oraz większość narodów afrykańskich, azjatyckich i oceanicznych.

"To, co minione pokolenia uważały za święte, pozostaje święte i wielkie także dla nas wszystkich" (papież Benedykt XVI)[1].

"Problem z nowym Mszałem polega na porzuceniu ciągłej historii, przed i po św. Piusie V, i na stworzeniu zupełnie nowej księgi (choć skompilowanej ze starego materiału)" (kardynał Joseph Ratzinger)[2].

Publikacji nowego Mszału "towarzyszył rodzaj zakazu dla wszystkich powyższych, bezprecedensowy w historii prawa kościelnego i liturgii" (kardynał Joseph Ratzinger)[nadal przypis 2].

Tradycyjna rzymska liturgia Mszy była liturgią wszystkich znanych nam świętych rytu rzymskiego przez co najmniej ostatnie tysiąclecie; ma więc tysiące lat. Chociaż powszechnie określa się ją mianem Mszy "trydenckiej", dokładnie taka sama forma Mszy była już w użyciu kilka wieków przed Soborem Trydenckim, a Sobór ten wymagał jedynie kanonizacji tej czcigodnej i doktrynalnie bezpiecznej formy liturgii dla Kościoła rzymskiego.

Tradycyjna rzymska liturgia Mszy ma najbliższe pokrewieństwo z obrządkami wschodnimi w świadczeniu o powszechnym i nieprzerwanym prawie liturgicznym Kościoła: "W Mszale Rzymskim św. Piusa V, podobnie jak w różnych liturgiach wschodnich, znajduje się wiele pięknych modlitw, poprzez które kapłan wyraża najgłębsze poczucie pokory i czci przed Świętymi Tajemnicami: ujawniają one samą istotę liturgii" (papież Jan Paweł II) [4].

Papież i biskupi nie mają zatem upoważnienia do zakazywania lub ograniczania tak czcigodnej formy Mszy, która była ofiarowywana przez świętych przez ponad tysiąc lat, w taki sam sposób, w jaki papież lub biskupi nie mieliby upoważnienia do zakazywania lub znacznego reformowania czcigodnej formy Credo Apostolskiego lub Credo Niceno-Constantinopolitan, właśnie ze względu na jej czcigodne, ciągłe i tysiącletnie stosowanie.

Zgodność z obraźliwym zakazem tej czcigodnej formy Mszy Świętej, niestety podyktowanym przez obecnych kościelników w czasie bezprecedensowego kryzysu kościelnego, stanowiłaby fałszywe posłuszeństwo.

Nieprzestrzeganie zakazów tradycyjnej Mszy nie czyni schizmatykiem, dopóki uznaje się papieża i biskupów, szanuje ich i modli się za nich.

Poprzez formalne nieposłuszeństwo tak niespotykanemu zakazowi niezbywalnego dziedzictwa Kościoła rzymskiego, w rzeczywistości jest się posłusznym Kościołowi katolickiemu wszechczasów i wszystkim papieżom, którzy sumiennie celebrowali i nakazali zachowanie tej czcigodnej i kanonizowanej formy Mszy.

Obecny zakaz tradycyjnego rytu Mszy jest zjawiskiem tymczasowym i ustanie. Kościół rzymski doświadcza dziś pewnego rodzaju liturgicznego wygnania, to znaczy, że Tradycyjna Msza Rzymska została wygnana z Rzymu; wygnanie to jednak z pewnością się skończy.

Ponieważ tradycyjna msza rzymska jest nieprzerwanie używana od ponad tysiąclecia, uświęcona przez powszechne przyjęcie w czasie, przez świętych i przez papieży rzymskich, należy ona do niezbywalnego dziedzictwa Kościoła rzymskiego. W związku z tym w przyszłości papieże rzymscy bez wątpienia uznają i przywrócą stosowanie tej tradycyjnej liturgii.

Przyszli Papieże podziękują wszystkim kapłanom i wiernym, którzy w trudnych czasach, pomimo wszelkich nacisków i fałszywych oskarżeń o nieposłuszeństwo, w duchu szczerej miłości do Kościoła i honoru Stolicy Apostolskiej, zachowali i przekazali przyszłym pokoleniom wielki liturgiczny skarb tradycyjnej Mszy Świętej.

+ Athanasius Schneider
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2023
Il divieto della Messa tradizionale è un abuso del potere ecclesiastico e l'inosservanza del divieto non costituisce di fatto disobbedienza