bratr1
bratr1

Modlitba. ......

🙏
Bože, ty jsi stvořil lidský rod a neustále jej chráníš,
tys utvořil člověka ke svému obrazu
a milostí křtu jsi ho obdivuhodně obnovil.
Pohlédni na mne, tvého služebníka
a smiluj se nad mými prosbami.
Vlož do mého srdce odlesk tvé slávy,
abych byl zbaven veškeré hrůzy, úzkosti a strachu,
aby se má mysl a duše uklidnily
a já tě mohl v jednotě se svými bratry a sestrami
chválit ve tvé církvi.
More
🙏
Bože, ty jsi stvořil lidský rod a neustále jej chráníš,
tys utvořil člověka ke svému obrazu
a milostí křtu jsi ho obdivuhodně obnovil.
Pohlédni na mne, tvého služebníka
a smiluj se nad mými prosbami.
Vlož do mého srdce odlesk tvé slávy,
abych byl zbaven veškeré hrůzy, úzkosti a strachu,
aby se má mysl a duše uklidnily
a já tě mohl v jednotě se svými bratry a sestrami
chválit ve tvé církvi.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Deus, humáni géneris cónditor et defénsor,
qui hóminem ad ímáginem tuam formásti
et Baptísmatis grátia mirabílius recreásti,
réspice super mé, fámulum tuum,
et supplicatiónibus meis propitiáre.
Oriátur, quseso, in corde meo splendor glóriae tuae
ut, omni terróre, metu ac timóre subláto,
mente et ánimo serénus
una cum frátribus in Ecclésia tua
té collaudáre váleam.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Bože, původce všeho dobra a veškerého milosrdenství,
tvůj Syn za nás trpěl na dřevě kříže,
abys od nás zapudil moc nepřítele.
Pohlédni milostivě na mou pokoru a na mou bolest
a když jsi ze mne při křtu učinil nového člověka,
také nyní mne, prosím, naplň milostí svého požehnání
a přemož útoky Zlého.
Skze Krista, našeho Pána. Amen
.
Deus, omnium misericordiárum et totíus bonitátis áuctor,
qui pro nobis Fílium tuum crucis patíbulum subíre voluísti,
ut inimíci a nobis expélleres potestátem,
humilitátem meam ac dolórem propítius intuére,
ac praesta, quaeso, ut, quem in fonte Baptísmatis innovásti,
Malígni incúrsu devícto,
grátia tuae benedictiónis ímpleas.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.


Pod ochranu tvou se utíkáme
svatá Boží rodičko
neodmítej naše prosby v našich potřebách
ale ode všeho nebezpečí
vysvoboď nás vždycky
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše a prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
k Synu svému nás doprovoď,
Synu svému nás doporuč

Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.


Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

Sancte Michael Archángele, defénde nos in proélio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto prsesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps miliiae caeléstis,
Sátanam aliósque spiritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte in inférnum detrúde. Amen.
🙏
bratr1

Modlitba. ......

Samsone, nejde mi to nikde. Neřeším to už, stejně jako vy neřešíte věci jiné. Víte přece dobře své, než mne blokli, psal jsem Vám. A víte co. Pravda se stává občas lží a trpěnou. Kámen se rozbíjí úderem a ne hlazením. Rudé moře se nepřecházelo s vyhrnutými nohavicemi... Když je dobré mlčet nahlas tak nezapomenout u toho občas také dřímat. Tma bude mít radost. Když hledáme pravdu a poctivost, pak …More
Samsone, nejde mi to nikde. Neřeším to už, stejně jako vy neřešíte věci jiné. Víte přece dobře své, než mne blokli, psal jsem Vám. A víte co. Pravda se stává občas lží a trpěnou. Kámen se rozbíjí úderem a ne hlazením. Rudé moře se nepřecházelo s vyhrnutými nohavicemi... Když je dobré mlčet nahlas tak nezapomenout u toho občas také dřímat. Tma bude mít radost. Když hledáme pravdu a poctivost, pak si za nosiče zavazadel člověk nevěstku nevezme. To je vše a opět, kdo chce pochopit, pochopí... Kdo zná situaci, ví o čem mluvím. 🤗
bratr1

Modlitba. ......

S ohledem na to co jsem níže vkládal - Dám jen malou hádanku - najděte si příměr pro Legie a pro pastviny.

Opět kdo můžeš, pochop - jakými pastvinami se občas prochází a koho potkáváme... Zlo už není jako za dob Krista vždy zjevné. Dokáže se skrývat za různé vícehlavé "tváře" a bez uzardění se tvářit "zbožně". Nejhorší je ale, pokud má vládu nad Pastvinami. 🙄
bratr1

Modlitba. ......

Samsone, samozřejmě že účet mám, ale blokovaný pro přístup. Proto jsem bratr1. Jak to mám srozumitelněji už napsat? 😉 Je zvláštní, že někdo je vymazán z historie serveru tak natvrdo jao Debo1 a Brandybuck of Buckland , že? Trochu zvláštní? :)) To chce totiž dost silná práva pro správu webu, že? Pochop kdo můžeš. Stejně tak je zvláštní, jak někdo hádal profil dítěte na mé fotce jako holčičk…More
Samsone, samozřejmě že účet mám, ale blokovaný pro přístup. Proto jsem bratr1. Jak to mám srozumitelněji už napsat? 😉 Je zvláštní, že někdo je vymazán z historie serveru tak natvrdo jao Debo1 a Brandybuck of Buckland , že? Trochu zvláštní? :)) To chce totiž dost silná práva pro správu webu, že? Pochop kdo můžeš. Stejně tak je zvláštní, jak někdo hádal profil dítěte na mé fotce jako holčičku, ačkoli to bylo nedostupná informace. Věděli to dva lidé, vlastně jen jeden a pošta Glorie. A opět řeknu jediné - pochop kdo můžeš. 🤗
bratr1

Modlitba. ......

Četl jsem si dnes toto a je to poučné a stále aktuální:

................. Ježíš se zeptal: „Jaké je tvé jméno?" Odpověď zněla: „'Legie', protože do něho vešlo mnoho zlých duchů." (L 8,30) Využili postižených mužů jako prostředníků a prosili Ježíše, aby je neposílal pryč ze země. Na nedalekém svahu se páslo velké stádo prasat. Démoni žádali, aby do nich směli vejít, a Ježíš svolil. Stádo se …More
Četl jsem si dnes toto a je to poučné a stále aktuální:

................. Ježíš se zeptal: „Jaké je tvé jméno?" Odpověď zněla: „'Legie', protože do něho vešlo mnoho zlých duchů." (L 8,30) Využili postižených mužů jako prostředníků a prosili Ježíše, aby je neposílal pryč ze země. Na nedalekém svahu se páslo velké stádo prasat. Démoni žádali, aby do nich směli vejít, a Ježíš svolil. Stádo se okamžitě splašilo. Řítilo se po příkrém horském srázu dolů a nemohlo se zastavit. Vrhlo se do jezera a utopilo se.
Posedlí se úplně změnili. Do jejich mysli proniklo světlo a vrátil se jim rozum. Satanem znetvořená podoba zmizela a na tvářích obou mužů byl vidět klid. Zkrvavené ruce se zklidnily a uzdravení radostně chválili Boha za své vysvobození.
Pasáci ze svahu viděli, co se stalo, a běželi to oznámit svým pánům i všem ostatním lidem. S hrůzou a úžasem se obyvatelé okolních měst a vesnic sešli kolem Ježíše. Oba posedlí muži byli postrachem celého kraje. Všichni, kdo procházeli kolem místa, kde se zdržovali, byli v nebezpečí. Posedlí muži s ďábelskou zuřivostí napadali každého. Nyní byli oblečení a chovali se rozumně. Seděli u Ježíšových nohou, poslouchali, co říká, a chválili jeho jméno, protože je uzdravili. Lidé, kteří to vše viděli, se však neradovali. Ztráta prasat pro ně znamenala víc než vysvobození těchto mužů ze satanova zajetí.....
bratr1

¡Cristo sigo tus pasos!

🤗
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

Protože jsem byl zablokován pro vklady jako bratr, budu se nyní na GTV vyskytovat jako bratr1 🤗 Hezký den.
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

Dle profilu mám mít 24 komentářů, už mi jich odmazali zase dost. Děkuji za "objektivitu".
Tento níže mažou už několik dní. Pravdu je třeba mazat? 🙄 🙄 🙄

------------------------
Viléme,
já se s Vámi nedohaduji, nedohaduji se ani s toresem. Je pravda a lež.Jsou to velmi jednoduché kategorie. Je soud, je právo, je občanský spor, je justice, je advokacie, je občanský zákoník a jsou pravidla, …More
Dle profilu mám mít 24 komentářů, už mi jich odmazali zase dost. Děkuji za "objektivitu".
Tento níže mažou už několik dní. Pravdu je třeba mazat? 🙄 🙄 🙄

------------------------
Viléme,
já se s Vámi nedohaduji, nedohaduji se ani s toresem. Je pravda a lež.Jsou to velmi jednoduché kategorie. Je soud, je právo, je občanský spor, je justice, je advokacie, je občanský zákoník a jsou pravidla, nejenom slušného chování, ale i slušného soužití. Jsou věznice, jsou nápravná zařízení, jsou přestupky i trestné činy. Je i policie a výkonná moc.Protože kdyby nebyla, tak lidé jsou tak opovážliví, že ztrácejí respekt ze všeho.Když vidím, že i věřící lidé nemají respekt je to žalostné. Zrušme pravidla silničního provozu a uvidíte co se stane. Pak budete děti hledat pod koly aut... Silnice nám ukazuje, jaký význam mají PRAVIDLA.

Ale k věci (čtěte jen v okamžiku, pokud máte zájem o pravdu)!!!

Tores je zdejší bývalý rehek a ten rehek alias ..... ........ je například velmi často v diskuzích na www.stjoseph.cz Ale to pro mne není vůbec důležité. Já vím o koho jde nikoli z webu, ale od živých lidí, které osobně znám, rozumíte? Proto mi připadá skutečně komické, jak psal sám sobě pan Tomáš psaní. Zřejmě Viléme máte pochopení pro takové jednání, protože sám to znáte. Opominu Vaše přezdívky o kterých jsem se zmiňoval a podíváme se třeba na přezdívku Alfa @Alfa Také jste tam sám sebe neznal, že? A co Lang025? Vy opravdu chcete dokazovat tyto věci? Pak to bude ale Váš velký problém, počítate s tím, opravdu to chcete?
Jen jedno Vám řeknu - vůbec mi nejde navracet se ke starým "hříchům", jenom poukázat co je to morální kategorie - pravda a lež. Pokud rozumíte, pak se dostaneme postupně k tomu co je v tomto směru zásadní a nebo naopak méně významné. Zásadní je skutečnost jako - internetová šikana, křivé nařčení a pomluva -označování lidi zapedofily, satanisty, kreteny, pitomce, nepřítele křesťanství č.1, prostitutky, trotly, zrádce a zablešence, které tady zazněly od jistých lidí. Tomu ROZUMÍTE?

Že je Otto žito, kostelník...........není ani tak důležité... i když zřejmé. Včera si zahrál na další přezdívku, to on umí. Takže Viléme, je to tak, žemorálně slabí lidé si svou sílu a dominanci dokazují v anonymitě. Zneužívají ji. Tomu snad také rozumíte a na výše uvedených příkladech pochopíte. Pokojný den.
bratr1

Olympiáda v Soči asi nebude

Není v tom nic zlého, ale Jamajl to logicky trefil. Opravdu je potřeba rozlišovat s jistou pokorou věci podložené a věci spekulativní, které v sobě nesou díl nejistoty.
olympijske-hry-sochi-2014.cz/harmonogram-her
-------------------------------------
jamajl 1.1.2014 20:55:52
Jasně, 7 února začíná olympiáda v Soči.
Když olympiáda bude tak nám tady někdo lže a druhej zase ty lži rozšiřuje.More
Není v tom nic zlého, ale Jamajl to logicky trefil. Opravdu je potřeba rozlišovat s jistou pokorou věci podložené a věci spekulativní, které v sobě nesou díl nejistoty.
olympijske-hry-sochi-2014.cz/harmonogram-her
-------------------------------------
jamajl 1.1.2014 20:55:52
Jasně, 7 února začíná olympiáda v Soči.
Když olympiáda bude tak nám tady někdo lže a druhej zase ty lži rozšiřuje.
bratr1

Ärger, nichts als Ärger.

🤗 🧐
bratr1

Papeže Františka užít, pak upálit-plán levice

Otče Libore, nemyslíte si, že přece jen ten název Papeže Františka užít, pak upálit - plán levice je poněkud "divoký" abych tak řekl slušně? Chtěl jsem se jen zeptat, pokud nenastane toto za "úřadování" papeže Františka: "zbořeno město Řím a věčný soudce Bůh začne soudit svůj lid." jak to zdůvodníte nebo reinterpretujete? Děkuji za odpověď.
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

To mi stačí uživateli.
Seznámen jste byl s mým požadavkem na stažení fotky. Byl jste srozuměn s mým postojem, byl registrován Vás přístup na server, byl jste seznámen s možnou represí na základě jednání, kterého se dopouštíte. Nic víc Vám už neřeknu v tomto směru a to bez ohledu na mystifikace otty... Já se tímto už zabývat nebudu, budu se věnovat běžnému uživatelskému prostředí GTV a pokud …More
To mi stačí uživateli.
Seznámen jste byl s mým požadavkem na stažení fotky. Byl jste srozuměn s mým postojem, byl registrován Vás přístup na server, byl jste seznámen s možnou represí na základě jednání, kterého se dopouštíte. Nic víc Vám už neřeknu v tomto směru a to bez ohledu na mystifikace otty... Já se tímto už zabývat nebudu, budu se věnovat běžnému uživatelskému prostředí GTV a pokud nedojde k urychlenému pochopení od uživatele Debo1, pak jeho věc... jiní budou jen řešit co je jejich pracovní povinnost.
Prokazatelné a úmyslné zneužití osobní fotografie uživatele diskuzního fora je přečin. Dochází k zneužívání mé fotografie v profilu cizího člověka, který byl upozorněn, který ji cíleně zneužívá, který pod touto fotografií prezentuje texty. Fotografie je karikovaná v prostředí grafického editoru, ale uživatel je rozpoznatelný. To je vše.
Vše ostatní jsem uvedl níže. Přeji pokojný den. 🤗
bratr1

Curtgin da sogn Bernard a Hyères

👍
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

Ano Otto jste asi skutečně nemocný... Právě proto jste často neschopen věcně reagovat na dotazy, ale to není nic nového pod sluncem... Pozdravujte torese, protože je to zcela na místě. Ten dokázal sám sobě zase psát dopisy a zveřejňovat je zde na webu. Když osobně znám doslova tři lidi co znají dotyčného, pak mi toto jednání připadá skutečně bizarní. Vám ale ne, a to chápu i z více důvodů :)))
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

Dovolíte mi abych Vás oslovoval zároveň Otto. Mnohé to zjednodušší.
Takže Otto, za ten čas jako bratr jsem si všiml, že volíte poměrně primitivní způsoby, jak jiným ubližovat. Způsoby, jak se převlékat za jiné souběžné přezdívky a škodit. Tento způsob ukazuje na silně dominantního zbabělce, který nemá dostatek moudrosti obhájit své postoje normálním způsobem. Stejně tak ty Vaše katakomby. Výbor…More
Dovolíte mi abych Vás oslovoval zároveň Otto. Mnohé to zjednodušší.
Takže Otto, za ten čas jako bratr jsem si všiml, že volíte poměrně primitivní způsoby, jak jiným ubližovat. Způsoby, jak se převlékat za jiné souběžné přezdívky a škodit. Tento způsob ukazuje na silně dominantního zbabělce, který nemá dostatek moudrosti obhájit své postoje normálním způsobem. Stejně tak ty Vaše katakomby. Výborná snaha, excelentní záběr, ale k čemu to všechno, když jste morálně tak klesnul. Veškerý ten nepořádek co zde prováděli dva výtečníci v přezdívkách mají prostě na celé české sekci na svědomí 1 - 2 lidé. To je vše Otto.
A abych nezapomněl, já jsem jako bratr NIKDY nikoho nenahlásil k odmazu a stejně tak jsem nenahlásil žádný, byť i vulgární příspěvek na mou osobu. Považoval bych to za zbabělé jednání. Urážkám se budu bránit čestně a ne jako had.

Znovu si jen připomeňte:
Otík ◕ ‿ ◕
Otík ◕ ‿ ◕Otovonžito aneb žito aneb kostelník aneb....
😁 😁 😁
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

Kdo sledoval dění posledních dní ví o co zde šlo. Docházelo k agresivitě uživatelů pod souběžnými přezdívkami a hrubosti. Především na tomto vlákně: Bitva proti islámu Zasílání vulgárních zpráv na soukromou poštu a veřejné tvrzení že jsem toto odeslal. Stejně tak k průkaznému a podvodnému jednání dobře známých tváří jen pod „jinými kuklami“. Došlo poměrně primitivnímu napadání, zneužívání i mé …More
Kdo sledoval dění posledních dní ví o co zde šlo. Docházelo k agresivitě uživatelů pod souběžnými přezdívkami a hrubosti. Především na tomto vlákně: Bitva proti islámu Zasílání vulgárních zpráv na soukromou poštu a veřejné tvrzení že jsem toto odeslal. Stejně tak k průkaznému a podvodnému jednání dobře známých tváří jen pod „jinými kuklami“. Došlo poměrně primitivnímu napadání, zneužívání i mé zparodované fotografie a různému promazávání komentářů, bezdůvodnému nařčení z pedofilie kvůli obrázku dítěte v profilové fotce a další koniny od zlých lidí. I k promazávání komentářů, takže se vytrácely souvislosti a fakta. Někteří dokonce upřednostňují mlčení před zlem a ustupují těm, kdo skutečně podvádějí.

Poslední poměrně komická záležitost byla ohledně mé profilové fotky na registraci bratr@bratr Dotyčný člověk v přezdívce se samozřejmostí tvrdil, že na obrázku je HOLČIČKA. Docela mne to překvapilo proč? Dítě nemá náušnice a má modré oblečení. Jistou informaci jsem sdělil POUZE dvěma lidem zde na GLORII. A tvrdit o té profilové fotce, že je to holčička není tak zcela samozřejmé. Co když jsem do prostoru hodil nepřesnost, abych se přesvědčil jak později někdo zareaguje? A on zareagoval…Jen pro upřesnění, ona je to skutečně holčička, takže informace byla platná, ale nabízí se poměrně jednoduché vysvětlení. V jistém případě se okruh zúžil už jen na jednoho člověka a pak ještě na jednu eventualitu, která by pro fungování GTV byla dost fatální. Mimochodem a to je dost zásadní, byl mi zablokován vstup na můj účet bratr@bratr takže jsem zde už jako bratr1 @bratr1 Také zajímavé, že? Bojuji proti hrubosti, v profilu jednoho člověka je zneužívána má fotka, upozorňuji na sprosté nadávky a domněnky, kdo za tím stojí… a jsem blokován. Včera jsem ještě prohodil poštu se Samsonem a upozornil ho, jak mlčení ke zlu je nedůstojné… Ve finále jsem blokován já a má registrace bratr neaktivní a vstup na poštu nemožný. Proto jsem zde už jako bratr1. Jen opakuji, že navzdory VŠEMU jsem NIKOHO jako bratr nikdy na GTV nenahlásil a NIKDY nenahlásil ani žádný vklad.Ověřit si to můžete kdokoli, i ten frajer, který si myslí že do všeho vidí. OPAKUJI ale, že tady budu stále a budu jednat stejným způsobem. Poštu na původní registraci samozřejmě nemohu přijímat, nyní už pouze na bratr1. Kdo se cítí mnou nějak ublížen a nebo má dojem, že jsem ho uvedl v omyl může mi napsat.


PS: Na web opět vkládám vklad, který mi byl neustále mazán a zřejmě byl i příčinou zrušení mého přístupu na registraci bratr.
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

Redlichu mlčte a uvádějte přesná a komplexní znění příspěvku a ne jako v jiné přezdívce jen část Exuperyho, že Otto? Jste Redlichu ten samý člověk. Máte zřejmě narušenou psychiku a vyskytujete se tady ve více souběžných přezdívkách. To je prosté. Takže mlčte prosím. O výměnu názoru s amorálními lidmi nestojím. Pochopte to. ☕
bratr1

Cesta ke křesťanské toleranci

Nikde není uvedeno, že mi byla zrušena za hrubé chování. Jediný handicap je, že dotyčný Otto, žito, kostelník..... se německy slušně domluví, takže nahlašovat může cokoli :) Ale všeho dočasu. Pravda se lží v zápase vždy zvítězí. Ne zítra, ne za týden.... ale zvítězí a lež vyplave jako leklá ryba na hladinu. 🤗 🤗 🤗