Bécs
Bécs

Ideológia evolúcie: Je čas vyvrátiť túto lož

O Stvořiteli pochybuje každý, kdo předkládá teorie, že se tvorstvo musí dovyvíjet. Chce to trochu myslet.
Bécs

Ideológia evolúcie: Je čas vyvrátiť túto lož

Kdyby byla pravdivá teorie o evoluci, museli bychom vidět změny kolem sebe stále. Já ale nevidím, že by slonům rostla křídla, ani na pampeliškách nenalézám lusky.
Závěry v článku jsou ryze spekulativní. Tam, kde ateista vidí podle DNA příbuzenství a společného předka, tam jiní vidí společného autora všeho tvorstva.