언어

클릭 수
1.1천
Jasličková pobožnosť v Trenčianskych Bohuslaviciach ✨ r. 1988 - P. Ľubomír Stanček, CM

Bošácka farnosť - miesto bývalého pôsobiska P. Ľubomíra Stančeka, CM v rokoch 1983 - 1991. Videozáznam poskytli farníci ako svoju pamiatku. Obdobie krutého prenasledovania kresťanov katolíkov komunistami, ktorí sa rôznymi sofistikovanými spôsobmi … [더보기]