Jazyk

Pozretia
1,2 tis.
Jasličková pobožnosť v Trenčianskych Bohuslaviciach ✨ r. 1988 - P. Ľubomír Stanček, CM

Bošácka farnosť - miesto bývalého pôsobiska P. Ľubomíra Stančeka, CM v rokoch 1983 - 1991. Videozáznam poskytli farníci ako svoju pamiatku. Obdobie krutého prenasledovania kresťanov katolíkov komu… Viac