Jazyk

Zobrazení
6,6 tis.
Éra strachu - Hrůzovláda psychiatrie

valent 9 2
Sledujte pozorně od začátku do konce. Krutost, pohrdání občany, ponižování lidské důstojnosti, arogance i zastrašování a psychické týrání slabých - jevy časté i v současné justici, v opatrovnictví i … Více

Napsat komentář
svetlospasy
Žito

Velmi Tě vítám, drahocenný bratře, chyběl jsi mi zde. Jsem proto rád, že ses vrátil !
Žito
NEVŠÍMAVOST...

Je to postoj kněze a levíty z podobenství o milosrdném samaritánovi.
Postoj lidí bez lásky k bližnímu.
Takoví budou na konečném účtování přiřazeni ke kozlům.

Dobře jsi to napsal, bratře Světlospásy.
svetlospasy
Já jsem ten poslední, kdo by se o tyto věci psychiatrie nezajímal, proto to skutečně byla jen - ne možná laskavá - ale přímo vzhledem k nepochopení spolubratry, - hloupá ironie, když jsem napsal "nezajímej se, odpočiň si" - ale myslel jsem si, že takto Jamajla přivedu ke správnému pochopení věcí. Nestalo se to. Jsem z toho smutný. -Kdybych to byl ale já, kdo radí špatně - nevšímavost - pak bych … Více
svetlospasy
Proto jsem citoval ve svém vyjádření k jamajlovi Písmo svaté starého Zákona v části, kde právě Hospodin za lidské násilí naplňující Zem hrozí likvidací lidského potenciálu. K tomu ale, že se Hospodin rozhněval, patří i naše nevšímavost, viz právě sdělení jamajla, že ho to nezajímá. To je děsivý postoj. Za takový postoj můžeme být exkomunikováni z Ježíšovy spásy.
svetlospasy
chci upřesnit, že to byla laskavá ironie (tím odkazuji na své sdělení jamajlovi, kdyby nebylo pochopeno ve svém pravém smyslu. Je taky fakt, že ironie do vyjadřování nepatří, píše o tom už sv. Pavel). Pravý postoj je samozřejmě právě opačný, tj.: všímejme si vždy utrpení druhých! To je rozkaz uložený od Boha. Říkat, že se na to dívat nebudu je sobectví, nezájem o to, co se děje kolem mě, ve … Více
svetlospasy
Ahoj bratře Jamajle,
tak si odpočiň, nedívej se na to. Je to o násilí lidí vůči lidem, bližních vůči bližním, chceš-li. Znáš tohle? : "Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: 'Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí'" (1. Mojž. 6, 11 -… Více
jamajl
Tak viděl jsem něco pře dvě minuty a myslím že není důvod se dál koukat.
Tohleto není nic pro mně.
A myslím nic pro nikoho.
Možná snad pro někoho kdo se věnuje profesně takovéto práci.
Asi tomu nerozumím.
svetlospasy
Osobní vděčnost:

Děkuji Vám, bratře valente, za tento vklad. Moje osobní iniciativy na sociální síti se v nedlouho vzdáleném období věnovaly právě tomuto tématu. Je to vynikajícím způsobem zpracovaný dokument. Podobné kratší se zaměřením na zločinnost psychiatrie jakožto "pseudovědy která do lékařského oboru nepatří", s mnoha výpověďmi lékařů i profesorů psychologie a psychiatrie, i neurologie … Více