123
123
989
Niepokalana. NiepokalanaMore
Niepokalana.
Niepokalana
123
724
Przełom. PrzełomMore
Przełom.
Przełom
3 pages
123
1812
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy. Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicyMore
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy.
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy
2 pages
123
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicyMore
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy
123
11.3K

Cząstka Ciała Bożego w Sokółce

Na pytanie co przypomina kształt Cząstki Ciała Bożego w Sokółce, ksiądz Gniedziejko mówi, że dla niego to kontury Polski, ale może być to również ludzki embrion - pisze Jarosław Wróblewski. Sokółka …
123
Cząstka Ciała Bożego w Sokółce 🙏 www.fronda.pl/…/czastka_ciala_b…More
Cząstka Ciała Bożego w Sokółce 🙏
www.fronda.pl/…/czastka_ciala_b…
123
12.9K
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu. Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Rucha…More
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu.
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu
Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom.
02:06
123
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Relig…More
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu
Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom.
123
834
Św.Ojciec Pio. Św.Ojciec PioMore
Św.Ojciec Pio.
Św.Ojciec Pio
123
1832
Św.Ojciec Pio. Św.Ojciec PioMore
Św.Ojciec Pio.
Św.Ojciec Pio
123
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka Nr 2371/2011 Kraków, dnia 20 lipca 2011 r. Ks. dr hab. Piotr Natanek w Grzechyni Przekazuj…More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.
Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni
Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, …More
123
1883
Zdobyć cały świat dla Chrystusa. Zdobyć cały świat dla ChrystusaMore
Zdobyć cały świat dla Chrystusa.
Zdobyć cały świat dla Chrystusa
123
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka Nr 2371/2011 Kraków, dnia 20 lipca 2011 r. Ks. dr hab. Piotr Natanek w Grzechyni Przekazuj…More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.
Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni
Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, …More
123
2945
. .More
.
.
lanternedslenoir
😇 👍
GAZETYKATOLICKIE
👏
123
720
. .More
.
.
123
716
. .More
.
.
123
633
. .More
.
.
123
617
. .More
.
.
123
577
. .More
.
.
123
596
. .More
.
.
123
570
. .More
.
.
123
548
. .More
.
.
123
556
. .More
.
.
123
562
. .More
.
.
123
447
. .More
.
.