123
123
991
Niepokalana. NiepokalanaMore
Niepokalana.
Niepokalana
123
726
Przełom. PrzełomMore
Przełom.
Przełom
3 pages
123
1817
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy. Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicyMore
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy.
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy
2 pages
123
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicyMore
Wiedza zatrzymuje się na progu tajemnicy
123
11.3K

Cząstka Ciała Bożego w Sokółce

Na pytanie co przypomina kształt Cząstki Ciała Bożego w Sokółce, ksiądz Gniedziejko mówi, że dla niego to kontury Polski, ale może być to również ludzki embrion - pisze Jarosław Wróblewski. Sokółka …More
Na pytanie co przypomina kształt Cząstki Ciała Bożego w Sokółce, ksiądz Gniedziejko mówi, że dla niego to kontury Polski, ale może być to również ludzki embrion - pisze Jarosław Wróblewski.
Sokółka to miejscowość na Podlasiu. 3-4 godziny jazdy z Warszawy. Strefa nadgraniczna z Białorusią. – Wiara była tu przechowywana od pokoleń – mówi proboszcz parafii św. Antoniego, ks. Stanisław Gniedziejko. – W moim domu była modlitwa, gorliwość, chodziliśmy wszyscy do kościoła tak jak inni sąsiedzi, więc może dlatego jest tu tak wiele powołań. Po diecezji tarnowskiej to drugie takie miejsce. Z tych okolic wywodził się ks. Jerzy Popiełuszko, z którym sokólski proboszcz jest spokrewniony. – Jeździłem do niego do Warszawy, był dla mnie wzorem miłości do Polski, swojego poświęcenia Kościołowi i ludziom – podkreśla proboszcz, który akcentuje, że wielu innych kapłanów diecezji białostockiej zasiliło diecezję warszawską.
W otoczeniu solidnego i niezniszczonego przez II wojnę kościoła są krzyże i kamienie …More
123
Cząstka Ciała Bożego w Sokółce 🙏 www.fronda.pl/…/czastka_ciala_b…More
Cząstka Ciała Bożego w Sokółce 🙏
www.fronda.pl/…/czastka_ciala_b…
123
12.9K
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu. Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach …More
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu.
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu
Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom.
02:06
123
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych …More
Uwaga na zagrożenia - sekty i okultyzm www.badzwolny.eu
Zadaniem, jakie przed sobą stawiają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom.
123
835
Św.Ojciec Pio. Św.Ojciec PioMore
Św.Ojciec Pio.
Św.Ojciec Pio
123
1832
Św.Ojciec Pio. Św.Ojciec PioMore
Św.Ojciec Pio.
Św.Ojciec Pio
123
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka Nr 2371/2011 Kraków, dnia 20 lipca 2011 r. Ks. dr hab. Piotr Natanek w Grzechyni Przekazuję …More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.
Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni
Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, …More
123
1885
Zdobyć cały świat dla Chrystusa. Zdobyć cały świat dla ChrystusaMore
Zdobyć cały świat dla Chrystusa.
Zdobyć cały świat dla Chrystusa
123
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka Nr 2371/2011 Kraków, dnia 20 lipca 2011 r. Ks. dr hab. Piotr Natanek w Grzechyni Przekazuję …More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.
Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni
Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, …More
123
2948
. .More
.
.
lanternedslenoir
😇 👍
GAZETYKATOLICKIE
👏
123
721
. .More
.
.
123
718
. .More
.
.
123
635
. .More
.
.
123
617
. .More
.
.
123
578
. .More
.
.
123
597
. .More
.
.
123
571
. .More
.
.
123
556
. .More
.
.
123
556
. .More
.
.
123
563
. .More
.
.
123
448
. .More
.
.