ACHARAI
ACHARAI
41K
Modlitba - dvou-srdcí - lásky. www.dvesrdcelasky.cz Dopis O.Montforta. /Výzva k modlitbě a oběti/ Všem křesťanům, obzvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce …More
Modlitba - dvou-srdcí - lásky.
www.dvesrdcelasky.cz
Dopis O.Montforta.
/Výzva k modlitbě a oběti/
Všem křesťanům, obzvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
Moji milí bratři a sestry, Bůh vás volá k tomu, abyste z lásky přinesli oběť, která vás obětuje lásce. Volá vás dále k utrpení: pro záchranu Církve, pro spásu světa, pro pevné zřízení vlády jeho lásky, triumfu dvou Srdcí lásky (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Nepos-kvrněného Srdce Panny Marie).Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážným, přátelským a bázeň vzbuzujícím způsobem: „Najdi nejméně 100 lidí, kteří se Modlitbu (dvou Srdcí lásky) budou každou noc 100krát modlit (tzn. dva růžence Srdcí lásky), je jedno kde se budou právě nacházet, v čase mezi půlnocí a třetí či čtvrtou hodinou ráno. Prostřednictvím toho se svět změní
( Modlit se 100krát úkon lásky - Ježíši, Maria miluji vás! Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše. Amen - na malých zrnkách růžence. Hlavní část modlitby (Ó Srdce …More
59:49
tatranec
zar
Klobúk dole pred Vami, Samson 1. Môj duch by aj chcel, ale telo nevládze modliť sa v noci. Obdivujem a povzbudzujem.
2 more comments
ACHARAI
32.4K
interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL. NEMECKY : wf52e96kb.homepage.t-online.de/…/interview%20das… CZECH : p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky www.dvesrdcelasky.cz More
interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL.
NEMECKY : wf52e96kb.homepage.t-online.de/…/interview%20das…
CZECH : p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky
www.dvesrdcelasky.cz
www.twoheartsoflove.com
THE PRAYER OF THE TWO HEARTS OF LOVE
____________________________________________
Jesus! Mary! I love You. Be appeased! Save all souls. Amen. ( 10 times as rosary) O! Hearts of Love! O! Hearts ever united in Love! Make me to love You always and help me to make others to love You. Take my poor sinful heart to Thyself and do not give it back to me, until it becomes a flaming fire of Your Love. I know that I am unworthy to come to You, but take me to Thyself and cleanse me by the flames of Your Love. Take me to Thyself and use me as it pleases You, for I am entirely Yours. Amen. O! Pure Love! O! Holy Love! Pierce me with Your arrows and send my blood flowing into the wounds of the Immaculate Heart. O! Immaculate Heart! Unite with the Sacred Heart to give life, to comfort, to …More
01:36:25
tatranec
tatranec
One more comment
ACHARAI
1855
Почитание Сердец Иисуса и Марии, объединенных. http://www.twoheartsoflove.com/ www.dvesrdcelasky.cz interview / english / : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHLMore
Почитание Сердец Иисуса и Марии, объединенных.
http://www.twoheartsoflove.com/
www.dvesrdcelasky.cz
interview / english / : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
Почитание Сердец Иисуса и Марии, объединенных
навеки в любви
Иисус! Мария! Я люблю Вас! Будьте милосердны.
Спасите все души! Аминь. О, Сердца любви! О, Сердца навечно в любви единые! Одарите меня способностью всегда любить Вас и помогите мне научить других любить Вас. О, Иисус, прими мое бедное, порочное сердце и не возвращай его до тех пор, пока оно не станет горящим огнем Твоей любви. Я знаю, что недостоен быть с Тобой, но всеже прими меня и освяти меня пламенем Твоей любви. Прими меня и распоряжайся мною по Твоему усмотрению, ведь я полностью принадлежу Тебе. Аминь. О, Иисус! Чистая любовь, святая любовь! Пронзи меня Твоим копьем и пусть моя кровь вольется в раны Непорочного Сердца МатериТвоей. О, Непорочное Сердце, Сердце Матери, соедени нас со святейшим Сердцем сына Твоего. О, сердца любви, дайте нам …More
04:31
tatranec
Сердца любви - знак руский линк: Сердца любви, знак - руский 🤗More
Сердца любви - знак руский
линк: Сердца любви, знак - руский
🤗
ACHARAI
637
MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOSCI. montfort.ovh.org/index.php www.bazylika.jgora.pl/.../226- p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky www.twoheartsoflove.com www.dvesrdcelasky.cz interviw / english / : …More
MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOSCI.
montfort.ovh.org/index.php
www.bazylika.jgora.pl/.../226-
p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky
www.twoheartsoflove.com
www.dvesrdcelasky.cz
interviw / english / : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOSCI Jezu! Maryjo! Kocham Was! Okażcie nam Swoje miłosierdzie. Ratujcie wszystkie dusze. Amen. O! Serca Pełne Miłości! O! Serca na zawsze miłością zlączone! Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie. Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać. Serce Jezusa! rzymij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości. Wiem , że nie jestem godzieň być blisko Ciebie, ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej Miłości. Weź mnie i posłuż się mną według Twego upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie. Amen. O! Jezu, czysta i święta Miłości! Przeszyj mnie Twoimi strzałami i zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca Twojej Matki ! Niepokalane Serce …More
34:54
ACHARAI
11K
Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort: O pravej úcte k Panne Márii. www.orol.tv/videos/prednasky-o-pra…/ „Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote. Najprv som …More
Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort: O pravej úcte k Panne Márii.
www.orol.tv/videos/prednasky-o-pra…/
Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote. Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi a neupierala mu jeho oprávnené miesto, ale keď som prečítal traktát od Grigniona z Montfortu, zistil som, že je to inak. Náš vnútorný vzťah k Božej Matke je výsledkom nášho začlenenia sa do Kristovho tajomstva... Táto ‘dokonalá úcta’ je nevyhnutnou pre toho, kto sa chce bez výhrad darovať Kristovi a jeho dielu vykúpenia.
www.montfort.sk
objednať knihy :www.zaex.sk/…/Svaty-Ludovit-M…
64 pages
Peter(skala)
👍 👏
ACHARAI
1751
Výzva k modlitbě a oběti. Přineste s námi tuto oběť - noční bdění s modlitbou a obětí abyste s ním utvořili společenství, abyste byli vzhůru, prostě jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte …More
Výzva k modlitbě a oběti.
Přineste s námi tuto oběť - noční bdění s modlitbou a obětí abyste s ním utvořili společenství, abyste byli vzhůru, prostě jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte na to, jak Pán prosil apoštoly, Petra, Jakuba a Jana, kteří mu byli nejblíž:
„Nemůžete ani jednu hodinu se mnou bdít?
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je silný, ale tělo je slabé."
Poté, co náš Pán toto řekl, (najdi 100 lidí, kteří...
viac na : www.dvesrdcelasky.cz
brožúrka s modlitbou : www.hostie.cz/…/download
9 pages
Johanka2
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel… Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý rektor …More
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý rektor Katolické univerzity lublinské (KUL) (1989-1998), se v této přednášce obrací především ke kněžím jako k těm, kdo v každé době mají hlásat i žít křesťanské hodnoty. Dnešní doba, vyznačující se myšlenkovým a morálním relativismem a chaosem, je nám výzvou k hlubšímu uspořádání názorů a přístupů k aktuálním problémům a záležitostem rychle se měnícího světa.
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel… immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel… Drazí bratři kněží, jako lidé žijící již mnoho let zasvěceným životem, zaznamenávající všechny ty pozitivní i negativní jevy v duchovním vývoji současného člověka, můžeme v poslední době zvláště u mladé generace pozorovat …More
ACHARAI
397
Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort: Tajomstvo Márie. Úvod [1.] predurčená duša, hľa tajomstvo, ktoré mi odkryl Najvyšší a ktoré som nemohol nájsť v žiadnej knihe; starej ani novej. Zverujem …More
Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort: Tajomstvo Márie.
Úvod
[1.] predurčená duša, hľa tajomstvo, ktoré mi odkryl Najvyšší a ktoré som nemohol nájsť v žiadnej knihe; starej ani novej. Zverujem [vám] ho skrze Ducha Svätého v podmienke: 1) Že ho zveríte iba tým, ktorí si to zaslúžia svojimi modlitbami, almužnami, umŕtvovaniami, prenasledovaniami a horlivosťou za spásu duší a svojím odstupom od sveta;
13 pages
ACHARAI
369
Čo hovoria o Márii ľudia ? Pre kresťana, a dokonca aj pre hociktorého človeka by malo byť ľahké a jednoduché odpovedať na otázku: „Kto je to Mária“. Vieme, že Mária je po Ježišovi najznámejšou …More
Čo hovoria o Márii ľudia ?
Pre kresťana, a dokonca aj pre hociktorého človeka by malo byť ľahké a jednoduché odpovedať na otázku: „Kto je to Mária“. Vieme, že Mária je po Ježišovi najznámejšou osobou v kresťanstve a v dejinách ľudstva. Nie náhodou mohol americký sociológ Andrew Greeley povedať, že Mária predstavuje „najsilnejší a najľudovejší kultúrny symbol za posledných dvetisíc rokov“.
35 pages
ACHARAI
347
Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: List Priateľom Kríža. Pretože božský Kríž ma ukrýva a prekáža mi hovoriť, nie je mi to možné. A ja sám si neželám iné, než vám hovoriť, aby som vám otvoril …More
Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: List Priateľom Kríža.
Pretože božský Kríž ma ukrýva a prekáža mi hovoriť, nie je mi to možné. A ja sám si neželám iné, než vám hovoriť, aby som vám otvoril city svojho srdca o vznešenosti božských praktík vašej jednoty v Kríži adorovaného Ježiša Krista.
www.montfort.sk
14 pages
ACHARAI
507
Zomrelá rehoľníčka svedčí o očistci. Dialóg sestry Márie z Kríža so zosnulou sestrou Gertrúdou odkrýva realitu očistca. Svedectvo je svetovo známe a preložené do mnohých jazykov.More
Zomrelá rehoľníčka svedčí o očistci.
Dialóg sestry Márie z Kríža so zosnulou sestrou Gertrúdou odkrýva realitu očistca. Svedectvo je svetovo známe a preložené do mnohých jazykov.
20 pages
ACHARAI
449
Ruženec je najlepšia modlitba. Útoky proti úcte k preblahoslavenej PANNE: «Čo sa týka úcty a prostredníctva Veľkej Pani, my ľuďom našepkávame: Čo to osoží? Veď to nie je podstatné. Treba zachovávať …More
Ruženec je najlepšia modlitba.
Útoky proti úcte k preblahoslavenej PANNE:
«Čo sa týka úcty a prostredníctva Veľkej Pani, my ľuďom našepkávame: Čo to osoží? Veď to nie je podstatné. Treba zachovávať iba to, čo je podstatné. Pritom však nezbadajú, že takto práve to podstatné stratia a že Najvyšší ju miluje ako nijakého iného človeka. Hej, keď ona len slovo povie pred Najvyšším, tak sa stane všetko, čo si len zažiada.
4 pages
ACHARAI
465
7. Medzinárodné stretnutie spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky. SHL : www.twoheartsoflove.com interview Rev.Dr.Montfort Okaa S.H.L. : wf52e96kb.homepage.t-online.de/…/interview das g… ENGLISH : interview …More
7. Medzinárodné stretnutie spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky.
SHL : www.twoheartsoflove.com
interview Rev.Dr.Montfort Okaa S.H.L. :
wf52e96kb.homepage.t-online.de/…/interview das g…
ENGLISH : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
www.dvesrdcelasky.cz
One page
ACHARAI
591
Ofonedu, Innocent Louis, S.H.L. , Rodary, Pascal Chukwuemeka S.H.L. SHL : www.twoheartsoflove.com interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts …More
Ofonedu, Innocent Louis, S.H.L. , Rodary, Pascal Chukwuemeka S.H.L.
SHL : www.twoheartsoflove.com
interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL :
interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
www.dvesrdcelasky.cz
THE PRAYER OF THE TWO HEARTS OF LOVE
____________________________________________
Jesus! Mary! I love You. Be appeased! Save all souls. Amen. ( 10 times as rosary) O! Hearts of Love! O! Hearts ever united in Love! Make me to love You always and help me to make others to love You. Take my poor sinful heart to Thyself and do not give it back to me, until it becomes a flaming fire of Your Love. I know that I am unworthy to come to You, but take me to Thyself and cleanse me by the flames of Your Love. Take me to Thyself and use me as it pleases You, for I am entirely Yours. Amen. O! Pure Love! O! Holy Love! Pierce me with Your arrows and send my blood flowing into the wounds of the Immaculate Heart. O! Immaculate Heart! Unite with the Sacred Heart to give life …More
One page
ACHARAI
538
ROZHOVOR S P. MONTFORTEM OKAA na Svaté hoře „UGWU-NSO“ v Orlu v Nigérii při 1. … Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse a my se pokaždé modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám …More
ROZHOVOR S P. MONTFORTEM OKAA na Svaté hoře „UGWU-NSO“ v Orlu v Nigérii při 1. …
Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse a my se
pokaždé modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám jako vtělený Bůh
mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám
sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v mnoha kostelích,
kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít za Ním, je tam
sám, opuštěný. Naším úkolem je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí,
protože tak mnoho lidí Ho nemiluje, nepřichází za Ním.... link : www.dvesrdcelasky.cz brožúrka s modlitbou : www.hostie.cz/…/download
2 pages
ACHARAI
463
Naděje může skončit, víra skončí, ale Láska nikdy neskončí. (Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán ohně Lásky. Nepopsatelná záře. Nepopsatelný pokoj. Nepopsatelná radost, …More
Naděje může skončit, víra skončí, ale Láska nikdy neskončí.
(Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán ohně Lásky. Nepopsatelná záře. Nepopsatelný pokoj. Nepopsatelná radost, nepopsatelné ticho. Nepopsatelná LÁSKA. Nepopsatelné sjednocení. Nepopsatelná jednota. Dokonalé sjednocení srdcí, bytí, osob, dokonalé vyplnění všech našich skutečných tužeb srdce.)......
S církevním schválením pro anglickou verzi
Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. – biskup diecéze Ilorin, Nigérie; Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002
SHL : www.twoheartsoflove.com
www.dvesrdcelasky.cz
2 pages
ACHARAI
1445
Poselství o Nejsvětější svátosti (březen 2000) Můj lide, lide mé lásky, já jsem tvůj Bůh, já jsem tvá Láska, já jsem tvůj Ježíš Kristus. Já jsem Eucharistie. Nejsem pouze přítomný v Eucharistii …More
Poselství o Nejsvětější svátosti (březen 2000)
Můj lide, lide mé lásky, já jsem tvůj Bůh, já jsem tvá Láska, já jsem tvůj Ježíš Kristus. Já jsem Eucharistie. Nejsem pouze přítomný v Eucharistii. Já jsem Eucharistie....
Schválení k tisku původní anglické verze: Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. - katolický biskup z diecéze Ilonin/Nigérie, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Slavnost Neposkvrněného Srdce Panny Marie červen 2000.
viac na : www.mojakomunita.sk/web/modlidba-2-srdc
4 pages
Peter(skala)
Nedeľa po piatku: sviatku "Božského Srdca Ježišovho" a sobote: spomienke "Nepoškvrneného Srdca Panny Márie" 👏 👍 Deň: "Dvoch Najsvätejších …More
Nedeľa po piatku: sviatku "Božského Srdca Ježišovho"
a sobote: spomienke "Nepoškvrneného Srdca Panny Márie"
👏 👍
Deň: "Dvoch Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša Krista a Panny Márie"
Modlitba Dvou Srdcí Lásky
Ježíši! Maria! Miluji Vás.
Smilujte se nad námi.Zachraňte všechny duše!
Amen. Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce! Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé vás milovat. Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohnĕm tvé lásky. Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě a posvět’ mne v plamenech své lásky. Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí, vždyt´ Ti zcela náležím. Amen. Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednot´ mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen. Ó Ježíši! …More
ACHARAI
369
Krátke info o komunite SHL. Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina SHL link: www.twoheartsoflove.com www.dvesrdcelasky.cz Kdo jsme? Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky …More
Krátke info o komunite SHL.
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina SHL
link: www.twoheartsoflove.com
www.dvesrdcelasky.cz
Kdo jsme?
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie bylo založeno v roce 1970 v Nigerii jako společenství modlitby a skutků lásky, bylo zevrubně církevně přezkoušeno a v tamních diecézích uznáno (podle Can. 673 – Can. 676). V roce 2004 bylo prošetřeno a Kongregací pro nauku víry v Římě uznáno. Šíří se stále více do různých zemí...
One page
ACHARAI
1665
modlitba-2-srdc. www.dvesrdcelasky.czMore
modlitba-2-srdc.
www.dvesrdcelasky.cz
One page
Peter(skala)
Dobrá modlitba, modlím sa ju každý deń (už ju viem naspamäť), len škoda, že ju TU nie je vidieť vo väčšom rozlíšení. Nemáš nejaký link, kde by sa …More
Dobrá modlitba, modlím sa ju každý deń (už ju viem naspamäť), len škoda, že ju TU nie je vidieť vo väčšom rozlíšení. Nemáš nejaký link, kde by sa dala prečítať lepšie?
ACHARAI
597
modlitba-2-srdc. www.dvesrdcelasky.czMore
modlitba-2-srdc.
www.dvesrdcelasky.cz
One page
ACHARAI
1129.6K
p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky. www.dvesrdcelasky.cz brožúrka s modlitbou : www.hostie.cz/…/download medzinárodná stránka SHL : www.twoheartsoflove.com NEMECKY : wf52e96kb.homepage.t …More
p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky.
www.dvesrdcelasky.cz
brožúrka s modlitbou : www.hostie.cz/…/download
medzinárodná stránka SHL :
www.twoheartsoflove.com
NEMECKY : wf52e96kb.homepage.t-online.de/…/interview das g…
ANGLICKY : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
31:56
tatranec
zanetaznt
Jedna z najkrajších modlitieb, o najsvätejších srdciach, dvoch najdôležitejších osôb na Zemi aj na Nebi.
11 more comments