ACHARAI
ACHARAI
4920
59:49

Modlitba - dvou-srdcí - lásky

www.dvesrdcelasky.cz Dopis O.Montforta. /Výzva k modlitbě a oběti/ Všem křesťanům, obzvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Moji milí bratři a sestr…More
www.dvesrdcelasky.cz
Dopis O.Montforta.
/Výzva k modlitbě a oběti/
Všem křesťanům, obzvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
Moji milí bratři a sestry, Bůh vás volá k tomu, abyste z lásky přinesli oběť, která vás obětuje lásce. Volá vás dále k utrpení: pro záchranu Církve, pro spásu světa, pro pevné zřízení vlády jeho lásky, triumfu dvou Srdcí lásky (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Nepos-kvrněného Srdce Panny Marie).Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážným, přátelským a bázeň vzbuzujícím způsobem: „Najdi nejméně 100 lidí, kteří se Modlitbu (dvou Srdcí lásky) budou každou noc 100krát modlit (tzn. dva růžence Srdcí lásky), je jedno kde se budou právě nacházet, v čase mezi půlnocí a třetí či čtvrtou hodinou ráno. Prostřednictvím toho se svět změní
( Modlit se 100krát úkon lásky - Ježíši, Maria miluji vás! Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše. Amen - na malých zrnkách růžence. Hlavní část modlitby (Ó Srdce lásky! ...) se modlí na …More
tatranec
zar
Klobúk dole pred Vami, Samson 1. Môj duch by aj chcel, ale telo nevládze modliť sa v noci. Obdivujem a povzbudzujem.
View 2 more comments
ACHARAI
32.1K

interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL

NEMECKY : wf52e96kb.homepage.t-online.de/…/interview%20das…
CZECH : p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky
www.dvesrdcelasky.cz
www.twoheartsoflove.com
THE PRAYER OF THE TWO HEARTS OF LOVE
____________________________________________
Jesus! Mary! I love You.
Be appeased! Save all souls. Amen. ( 10 times as rosary) O! Hearts of Love! O! Hearts ever united in Love! Make me to love You always and help me to make others to love You. Take my poor sinful heart to Thyself and do not give it back to me, until it becomes a flaming fire of Your Love. I know that I am unworthy to come to You, but take me to Thyself and cleanse me by the flames of Your Love. Take me to Thyself and use me as it pleases You, for I am entirely Yours. Amen. O! Pure Love! O! Holy Love! Pierce me with Your arrows and send my blood flowing into the wounds of the Immaculate Heart. O! Immaculate Heart! Unite with the Sacred Heart to give life, to comfort, to glorify and to love. Amen. O! Jesus! O! Mary! …More
01:36:25
tatranec
tatranec
View one more comment
ACHARAI
1743

Почитание Сердец Иисуса и Марии, объединенных

http://www.twoheartsoflove.com/ www.dvesrdcelasky.cz interview / english / : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL Почитание Сердец Иисуса и Марии, объединенных навеки …More
http://www.twoheartsoflove.com/
www.dvesrdcelasky.cz
interview / english / : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
Почитание Сердец Иисуса и Марии, объединенных
навеки в любви
Иисус! Мария! Я люблю Вас! Будьте милосердны.
Спасите все души!
Аминь. О, Сердца любви! О, Сердца навечно в любви единые! Одарите меня способностью всегда любить Вас и помогите мне научить других любить Вас. О, Иисус, прими мое бедное, порочное сердце и не возвращай его до тех пор, пока оно не станет горящим огнем Твоей любви. Я знаю, что недостоен быть с Тобой, но всеже прими меня и освяти меня пламенем Твоей любви. Прими меня и распоряжайся мною по Твоему усмотрению, ведь я полностью принадлежу Тебе. Аминь. О, Иисус! Чистая любовь, святая любовь! Пронзи меня Твоим копьем и пусть моя кровь вольется в раны Непорочного Сердца МатериТвоей. О, Непорочное Сердце, Сердце Матери, соедени нас со святейшим Сердцем сына Твоего. О, …More
04:31
tatranec
Сердца любви - знак руский линк: Сердца любви, знак - руский 🤗More
Сердца любви - знак руский
линк: Сердца любви, знак - руский
🤗
ACHARAI
571
34:54

MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOSCI

montfort.ovh.org/index.php
www.bazylika.jgora.pl/.../226-
p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky
www.twoheartsoflove.com
www.dvesrdcelasky.cz
interviw / english / : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOSCI
Jezu! Maryjo! Kocham Was! Okażcie nam Swoje miłosierdzie. Ratujcie wszystkie dusze. Amen. O! Serca Pełne Miłości! O! Serca na zawsze miłością zlączone! Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie. Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać. Serce Jezusa! rzymij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości. Wiem , że nie jestem godzieň być blisko Ciebie, ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej Miłości. Weź mnie i posłuż się mną według Twego upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie. Amen. O! Jezu, czysta i święta Miłości! Przeszyj mnie Twoimi strzałami i zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca Twojej Matki ! Niepokalane Serce Maryi! Zjednocz …More
ACHARAI
1812

Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort: O pravej úcte k Panne Márii

www.orol.tv/videos/prednasky-o-pra…/ „Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote. Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi …More
www.orol.tv/videos/prednasky-o-pra…/
Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote. Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi a neupierala mu jeho oprávnené miesto, ale keď som prečítal traktát od Grigniona z Montfortu, zistil som, že je to inak. Náš vnútorný vzťah k Božej Matke je výsledkom nášho začlenenia sa do Kristovho tajomstva... Táto ‘dokonalá úcta’ je nevyhnutnou pre toho, kto sa chce bez výhrad darovať Kristovi a jeho dielu vykúpenia.
www.montfort.sk
objednať knihy :www.zaex.sk/…/Svaty-Ludovit-M…
64 pages
Peter(skala)
👍 👏
ACHARAI
1627

Výzva k modlitbě a oběti

Přineste s námi tuto oběť - noční bdění s modlitbou a obětí abyste s ním utvořili společenství, abyste byli vzhůru, prostě jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte na to, jak Pán prosil apoštoly, …More
Přineste s námi tuto oběť - noční bdění s modlitbou a obětí abyste s ním utvořili společenství, abyste byli vzhůru, prostě jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte na to, jak Pán prosil apoštoly, Petra, Jakuba a Jana, kteří mu byli nejblíž:
„Nemůžete ani jednu hodinu se mnou bdít?
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je silný, ale tělo je slabé."
Poté, co náš Pán toto řekl, (najdi 100 lidí, kteří...
viac na : www.dvesrdcelasky.cz
brožúrka s modlitbou : www.hostie.cz/…/download
9 pages
Johanka2
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel… Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý rektor …More
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý rektor Katolické univerzity lublinské (KUL) (1989-1998), se v této přednášce obrací především ke kněžím jako k těm, kdo v každé době mají hlásat i žít křesťanské hodnoty. Dnešní doba, vyznačující se myšlenkovým a morálním relativismem a chaosem, je nám výzvou k hlubšímu uspořádání názorů a přístupů k aktuálním problémům a záležitostem rychle se měnícího světa.
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel…
immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel… immaculata.minorite.cz/hodnoty-evangel… Drazí bratři kněží, jako lidé žijící již mnoho let zasvěceným životem, zaznamenávající všechny ty pozitivní i negativní jevy v duchovním vývoji současného člověka, můžeme v poslední době zvláště u mladé …More
ACHARAI
349

Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort: Tajomstvo Márie

Úvod [1.] predurčená duša, hľa tajomstvo, ktoré mi odkryl Najvyšší a ktoré som nemohol nájsť v žiadnej knihe; starej ani novej. Zverujem [vám] ho skrze Ducha Svätého v podmienke: 1) Že ho zveríte …More
Úvod
[1.] predurčená duša, hľa tajomstvo, ktoré mi odkryl Najvyšší a ktoré som nemohol nájsť v žiadnej knihe; starej ani novej. Zverujem [vám] ho skrze Ducha Svätého v podmienke: 1) Že ho zveríte iba tým, ktorí si to zaslúžia svojimi modlitbami, almužnami, umŕtvovaniami, prenasledovaniami a horlivosťou za spásu duší a svojím odstupom od sveta;
13 pages
ACHARAI
338

Čo hovoria o Márii ľudia ?

Pre kresťana, a dokonca aj pre hociktorého človeka by malo byť ľahké a jednoduché odpovedať na otázku: „Kto je to Mária“. Vieme, že Mária je po Ježišovi najznámejšou osobou v kresťanstve a v …More
Pre kresťana, a dokonca aj pre hociktorého človeka by malo byť ľahké a jednoduché odpovedať na otázku: „Kto je to Mária“. Vieme, že Mária je po Ježišovi najznámejšou osobou v kresťanstve a v dejinách ľudstva. Nie náhodou mohol americký sociológ Andrew Greeley povedať, že Mária predstavuje „najsilnejší a najľudovejší kultúrny symbol za posledných dvetisíc rokov“.
35 pages
ACHARAI
303

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: List Priateľom Kríža

Pretože božský Kríž ma ukrýva a prekáža mi hovoriť, nie je mi to možné. A ja sám si neželám iné, než vám hovoriť, aby som vám otvoril city svojho srdca o vznešenosti božských praktík vašej jednoty v …More
Pretože božský Kríž ma ukrýva a prekáža mi hovoriť, nie je mi to možné. A ja sám si neželám iné, než vám hovoriť, aby som vám otvoril city svojho srdca o vznešenosti božských praktík vašej jednoty v Kríži adorovaného Ježiša Krista.
www.montfort.sk
14 pages
ACHARAI
463

Zomrelá rehoľníčka svedčí o očistci

Dialóg sestry Márie z Kríža so zosnulou sestrou Gertrúdou odkrýva realitu očistca. Svedectvo je svetovo známe a preložené do mnohých jazykov.
20 pages
ACHARAI
426

Ruženec je najlepšia modlitba.

Útoky proti úcte k preblahoslavenej PANNE: «Čo sa týka úcty a prostredníctva Veľkej Pani, my ľuďom našepkávame: Čo to osoží? Veď to nie je podstatné. Treba zachovávať iba to, čo je podstatné. Pritom …More
Útoky proti úcte k preblahoslavenej PANNE:
«Čo sa týka úcty a prostredníctva Veľkej Pani, my ľuďom našepkávame: Čo to osoží? Veď to nie je podstatné. Treba zachovávať iba to, čo je podstatné. Pritom však nezbadajú, že takto práve to podstatné stratia a že Najvyšší ju miluje ako nijakého iného človeka. Hej, keď ona len slovo povie pred Najvyšším, tak sa stane všetko, čo si len zažiada.
4 pages
ACHARAI
444

7. Medzinárodné stretnutie spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky

One page
ACHARAI
549

Ofonedu, Innocent Louis, S.H.L. , Rodary, Pascal Chukwuemeka S.H.L.

SHL : www.twoheartsoflove.com interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL : interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL www.dvesrdcelasky.cz THE PRAYER OF THE TWO …More
SHL : www.twoheartsoflove.com
interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL :
interview Rev.Fr.Dr.Montfort Okaa Two Hearts of Love SHL
www.dvesrdcelasky.cz
THE PRAYER OF THE TWO HEARTS OF LOVE
____________________________________________
Jesus! Mary! I love You.
Be appeased! Save all souls. Amen. ( 10 times as rosary) O! Hearts of Love! O! Hearts ever united in Love! Make me to love You always and help me to make others to love You. Take my poor sinful heart to Thyself and do not give it back to me, until it becomes a flaming fire of Your Love. I know that I am unworthy to come to You, but take me to Thyself and cleanse me by the flames of Your Love. Take me to Thyself and use me as it pleases You, for I am entirely Yours. Amen. O! Pure Love! O! Holy Love! Pierce me with Your arrows and send my blood flowing into the wounds of the Immaculate Heart. O! Immaculate Heart! Unite with the Sacred Heart to give life, to comfort, to glorify and to love. Amen. O! Jesus! O! …More
One page
ACHARAI
510

ROZHOVOR S P. MONTFORTEM OKAA na Svaté hoře „UGWU-NSO“ v Orlu v Nigérii při 1. …

Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse a my se pokaždé modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám jako vtělený Bůh mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám …More
Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse a my se
pokaždé modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám jako vtělený Bůh
mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám
sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v mnoha kostelích,
kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít za Ním, je tam
sám, opuštěný. Naším úkolem je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí,
protože tak mnoho lidí Ho nemiluje, nepřichází za Ním....
link : www.dvesrdcelasky.cz brožúrka s modlitbou : www.hostie.cz/…/download
2 pages
ACHARAI
445

Naděje může skončit, víra skončí, ale Láska nikdy neskončí.

(Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán ohně Lásky. Nepopsatelná záře. Nepopsatelný pokoj. Nepopsatelná radost, nepopsatelné ticho. Nepopsatelná LÁSKA. Nepopsatelné sjednocení. …More
(Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán ohně Lásky. Nepopsatelná záře. Nepopsatelný pokoj. Nepopsatelná radost, nepopsatelné ticho. Nepopsatelná LÁSKA. Nepopsatelné sjednocení. Nepopsatelná jednota. Dokonalé sjednocení srdcí, bytí, osob, dokonalé vyplnění všech našich skutečných tužeb srdce.)......
S církevním schválením pro anglickou verzi
Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. – biskup diecéze Ilorin, Nigérie; Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002
SHL : www.twoheartsoflove.com
www.dvesrdcelasky.cz
2 pages
ACHARAI
1410

Poselství o Nejsvětější svátosti (březen 2000)

Můj lide, lide mé lásky, já jsem tvůj Bůh, já jsem tvá Láska, já jsem tvůj Ježíš Kristus. Já jsem Eucharistie. Nejsem pouze přítomný v Eucharistii. Já jsem Eucharistie.... Schválení k tisku původní …More
Můj lide, lide mé lásky, já jsem tvůj Bůh, já jsem tvá Láska, já jsem tvůj Ježíš Kristus. Já jsem Eucharistie. Nejsem pouze přítomný v Eucharistii. Já jsem Eucharistie....
Schválení k tisku původní anglické verze: Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. - katolický biskup z diecéze Ilonin/Nigérie, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Slavnost Neposkvrněného Srdce Panny Marie červen 2000.
viac na : www.mojakomunita.sk/web/modlidba-2-srdc
4 pages
Peter(skala)
Nedeľa po piatku: sviatku "Božského Srdca Ježišovho" a sobote: spomienke "Nepoškvrneného Srdca Panny Márie" 👏 👍 Deň: "Dvoch Najsvätejších …More
Nedeľa po piatku: sviatku "Božského Srdca Ježišovho"
a sobote: spomienke "Nepoškvrneného Srdca Panny Márie"
👏 👍
Deň: "Dvoch Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša Krista a Panny Márie"
Modlitba Dvou Srdcí Lásky
Ježíši! Maria! Miluji Vás.
Smilujte se nad námi.Zachraňte všechny duše!
Amen. Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce! Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé vás milovat. Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohnĕm tvé lásky. Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě a posvět’ mne v plamenech své lásky. Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí, vždyt´ Ti zcela náležím. Amen. Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednot´ mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. …More
ACHARAI
356

Krátke info o komunite SHL

Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina SHL link: www.twoheartsoflove.com www.dvesrdcelasky.cz Kdo jsme? Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie bylo založeno …More
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina SHL
link: www.twoheartsoflove.com
www.dvesrdcelasky.cz
Kdo jsme?
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie bylo založeno v roce 1970 v Nigerii jako společenství modlitby a skutků lásky, bylo zevrubně církevně přezkoušeno a v tamních diecézích uznáno (podle Can. 673 – Can. 676). V roce 2004 bylo prošetřeno a Kongregací pro nauku víry v Římě uznáno. Šíří se stále více do různých zemí...
One page
ACHARAI
1535

modlitba-2-srdc

One page
Peter(skala)
Dobrá modlitba, modlím sa ju každý deń (už ju viem naspamäť), len škoda, že ju TU nie je vidieť vo väčšom rozlíšení. Nemáš nejaký link, kde by sa …More
Dobrá modlitba, modlím sa ju každý deń (už ju viem naspamäť), len škoda, že ju TU nie je vidieť vo väčšom rozlíšení. Nemáš nejaký link, kde by sa dala prečítať lepšie?
ACHARAI
581

modlitba-2-srdc

One page
ACHARAI
128.4K

p. Montfort Okaa - modlitba dvou srdcí lásky

31:56
tatranec
zanetaznt
Jedna z najkrajších modlitieb, o najsvätejších srdciach, dvoch najdôležitejších osôb na Zemi aj na Nebi.
View 10 more comments