Język
Annaszmit

Tracycjonaliści - największym zagrożeniem dla chrześcijanstwa i wiary katolickiej

A co z ekumenizmem? Czy zgodnie z Powiedzeniem Papieża nie wolno nam nawracać na wiare katolicką, bo to wg. P.Franciszka grzech. A co z nauczaniem Jezusa : idźcie i nawracajcie ......?