Chojrak
Chojrak

Ks. Dariusz Oko: Mamy słuchać Papieża i biskupów, a nie współczesnych Judaszy

www.youtube.com/watch
Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
Orędowniczko wszelkich łask,
Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
Przyoblekając kraj nasz w blask.
Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
Weź pod opiekę zbożny nasz lud,
Lepszej od Ciebie Matki nie mamy,
Co by w błękity wiodła nas cnót.
2 Tyś chrześcijaństwo całe ocaliła,
Jako wojsk jego czujna straż,
Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła, …More
www.youtube.com/watch

Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
Orędowniczko wszelkich łask,
Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
Przyoblekając kraj nasz w blask.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
Weź pod opiekę zbożny nasz lud,
Lepszej od Ciebie Matki nie mamy,
Co by w błękity wiodła nas cnót.

2 Tyś chrześcijaństwo całe ocaliła,
Jako wojsk jego czujna straż,
Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła,
Biorąc pod płaszcz Twój hufiec nasz.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy...

3 Matko, przed którą niegdyś monarchowie
Kornie schylali zbrojną skroń,
Której rycerstwo, szlachta i wodzowie
W hołdzie składali lśniącą broń.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy...

4 Jakeś praojców strzegła cnót przed laty,
Pośród ojczystych pól i strzech,
Tak nas i dzisiaj chroń od wiary straty,
Niech nas nie splami brudny grzech.

Ciebie dziecięcym...