Język

Czterdziesta rocznica założenia zgromadzenia dominikanek z Fanjeux

Opublikowano 6 września 2015, autor: Jakub Pytel Bp Fellay z asystą liturgiczną w otoczeniu sióstr dominikanek W dniach 4–5 sierpnia br. w szkole Saint Dominique du Cammazou koło Fanjeux we Francj…
Napisz komentarz …
Croisade
Nowych postulantek jest 9. Deo gratias! Więcej
Croisade
Ciekawe ile jest nowych postulantek? :)

6 września A. D. 2015 - 15. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (2. klasa, kolor zielony, obowiąze…

15 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
I Ewangelię zapisaną u św. Łukasza Ewangelisty: (Luc 7:11-16) Onego czasu: Jezus szedł do miasta, które zowią Naim, a z nim szli uczniowie Jego i … Więcej
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny czyta dzisiaj Kościół Święty, Matka Nasza, na 15. … Więcej

Gwidona Fellay R.I.P.

Opublikowano 5 września 2015, autor: Jakub Pytel Requiem aeternam… 3 sierpnia br., w dzień liturgicznego wspomnienia papieża św. Piusa X, zmarła pani Gwidona (Guy) Fellay, matka przełożonego …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
"3 sierpnia br., w dzień liturgicznego wspomnienia papieża św. Piusa X, zmarła pani Gwidona (Guy) Fellay, matka przełożonego generalnego Bractwa … Więcej

5 września - Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy (3. klasa, kolor biały)

Święty Wawrzyniec Giustiniani, patryarcha Wenecyi. (1381 - 1455.) Z możnej w Wenecyi rodziny Giustiniani pochodził św. Wawrzyniec; urodził się r. 1381; ojcem jego był Bernard, potomek najdawniejszych…
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe św. Wawrzyńca Justiniani.

3 września - Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy

Józef Melchior (Giuseppe Melchiore) Sarto urodził się 2 lipca 1835 r. w Riese koło Wenecji jako drugi z dziesięciorga dzieci w ubogiej rodzinie miejskiego posłańca i szwaczki. Pomimo tych jakże …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramen… Więcej
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X.

Wejście pątników FSSPX na Jasną Górę – 14 sierpnia br. (galeria fotograficzna)

Opublikowano 2 września 2015, autor: Jakub Pytel W serwisie Flickr można obejrzeć galerię fotograficzną z wejścia tegorocznej pielgrzymki Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na Jasną Górę. …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Techniczny problem został rozwiązany. Zdjęcia są udostępnione do oglądania.
VRS
Page not found.

Komunikat Domu Generalnego FSSPX w sprawie listu papieża Franciszka o nadchodzącym Roku Świętym

Opublikowano 1 września 2015, autor: Jakub Pytel Za pośrednictwem prasy członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X dowiedzieli się o postanowieniach papieża Franciszka wydanych z okazji …
Napisz komentarz …
Quas Primas
No..., co prawda, to prawda. Czasami naczelny ma odblokowane zmysły..... ----------------------------------------------------------------------------… Więcej
Classicvs_Romanvs_Latinvs

2 września - Św. Stefana, Króla i Wyznawcy (3. klasa, kolor biały)

Święty Stefan, król węgierski. (979 - 1038.) Naród węgierski osiadł po gminoruchach stale w kraju nad Dunajem, gdzie dotąd mieszka. Lud to był bitny, ale także dziki i okrutny, to też niepokoił …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe św. Stefana.

1 września - Św. Idziego, Opata oraz śś. Dwunastu Braci Męczenników

Święty Idzi, pustelnik i opat. (640 - 720.) Ateny w Grecyi były podobno ojczyzną św. Idziego; przyszedł na świat około r. 640 z zamożnych i krwią wybitnych rodziców, z ojca Teodora i z matki Pelagii.…
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj także wspomnienie dowolne św. Idziego oraz śś. Dwunastu Braci Męczenników.

1 września - Bł. Bronisławy, Dziewicy (3. klasa, kolor biały)

Błogosławiona Bronisława, Norbertanka. (1203 - 1259.) Z Czech przybył w otoczeniu Dąbrówki, żony Mieczysławowej, Saul Odrowąż; syn jego, także Saul, był hrabią na Końskiem; sześciu po sobie zostawił …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe bł. Bronisławy.

31 sierpnia - Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy (3. klasa, kolor biały)

Święty Rajmund Nonnatus, kardynał. (1204 - 1240.) Rajmund pochodził z szlacheckiej rodziny w Portello w Hiszpanii. Przyszedł na świat dopiero pomocą lekarską po śmierci matki, która tuż przed …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Św. Rajmundowi gwałtem niecni poganie zamknęli usta, by nie pouczał wiernych i niewiernych. Ileż słuszniej powinni gwałt sobie podobny zadawać ci … Więcej
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe św. Rajmunda.

30 sierpnia A. D. 2015 - 14. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (2. klasa, kolor zielony, obowiąz…

14. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
I Ewangelię zapisaną u św. Mateusza: Matth 6:24-33 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie … Więcej
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny czyta nam dzisiaj Kościół Święty, Matka nasza, na … Więcej

29 sierpnia - Św. Sabiny, Męczennicy

Sabina i Serapia. Pierwszą, wspominaną 29 sierpnia, utożsamia się z postacią, której tytuł nosi bazylika rzymska, zbudowana za Celestyna I (422-432). Późna pasja (VI w.) utrzymywała, że była córką …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj także wspomnienie dowolne św. Sabiny.

29 sierpnia - Ścięcie św. Jana Chrzciciela (3. klasa, kolor czerwony)

Ścięcie św. Jana Chrzciciela. (Roku 29.) Działalność św. Jana Chrzciciela jako Poprzednika Pana Jezusa miała na celu przygotowanie ludu na bliskie królestwo niebieskie przez wzywanie do pokuty. Sam …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe ścięcia św. Jana Chrzciciela.

28 sierpnia - Św. Hermesa, Męczennika

W Rzymie - św. Hermesa, męczennika. Świadczą o nim znaleziska archeologiczne oraz inskrypcja sporządzona przez papieża Damazego. www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-28.php3
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj także wspomnienie dowolne św. Hermesa.

28 sierpnia - Św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła (3. klasa, kolor biały)

Św. Augustyn z Hippo, biskup i nauczyciel Kościoła. (354 - 430.) Słynny nauczyciel Kościoła i uczony obrońca wiary chrześcijańskiej, święty Augustyn urodził się w mieście afrykańskiem Tagaste w roku …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna z Hippony.

27 sierpnia - Św. Józefa Kalasantego, Wyznawcy (3. klasa, kolor biały)

Święty Józef Kalasanty. (1556 - 1648.) Urodził się św. Józef w r. 1556 z sławnej i szlachetnej rodziny hiszpańskiej na zamku Calasanza, z ojca Piotra i matki Maryi Gaston. Od dziecięctwa niezwykłą …
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Kościół obchodzi dzisiaj wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Kalasantego, założyciela zakonu pijarów.

26 sierpnia - NMP Częstochowskiej (1. klasa, kolor biały)

26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej Uroczystość NMP Częstochowskiej, obchodzona 26 sierpnia, ściśle związana jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie, w którym od końca XIV wieku otaczany …
Napisz komentarz …
22Cecylia
Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - … Więcej
VRS
Kalendarz jest bardzo użyteczny - można się z niego dowiedzieć, że w czasie, gdy katolicy w Polsce mają święto Bożego Ciała heretycy luterscy aka … Więcej

25 sierpnia - Św. Ludwika, Króla i Wyznawcy (3. klasa, kolor biały)

Święty Ludwik IX., król francuski. (1214 - 1270.) Ludwik, dziewiąty tego imienia król francuski, urodził się jako syn pierworodny Ludwika VIII. w zamku Poissy pod Paryżem 1214. roku. Kaplicę pałacową…
Napisz komentarz …
Classicvs_Romanvs_Latinvs
(...)W r. 1270 wybrał się drugi raz na obronę Ziemi Świętej. Początek był pomyślny, ale koniec nader smutny. Nieznośne upały i brak zdrowej wody … Więcej
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Mowa o Saracenach. Dzisiejszy święty jest akuratny na ten temat: (...)Żywą wiarę a gorącą miłość Boga i Kościoła udowodnił Ludwik najlepiej wyprawami… Więcej

Noc św. Bartłomieja

Peter Bielik – „Przeciwko Kościołowi – fałszerze prawdy-lewica-masoni” (fragmenty) Nadesłał p. PiotrX. Poprzednie fragmenty tejże książki: marucha.wordpress.com/…/o-owocach-dziel… marucha.wordpre…
Napisz komentarz …
Quas Primas
Modlitwa o powrót heretyków i schizmatyków do Kościoła Módlmy się i za heretyków i schizmatyków, aby Bóg i Pan nasz wywiódł ich z wszelkich błędów i … Więcej
The Last CATHOLIC
Quas Primas 21:10 Znasz takie słowo jak rozdwojenie jaźni? --------------------------------------------------- w tym przypadku lepszym określeniem… Więcej