Jazyk
Juraj-Martin

Otvorenými bránami nútená sebevražda europských národov.

Namiesto toho aby národné štáty Európy podporovali rodiny s viac ako dvomi deťmi, tak namiesto toho sú takéto rodiny neúnosne daňovo zaťažované a sociálne znevýhodnené, neprimerane pracovne preťažené v neprospech výchovy detí... (nedostatok času, peňazí...individualizmus a konzumizmus, kde si každý želá dobro iba pre seba) a toto všetko nahráva globalistom. Niet pre nich ľahšej cesty,ako teraz, … Viac