Mariusz Pawełczuk
Mariusz Pawełczuk

Jak sobie radzić z toksycznymi ludźmi?

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i to On potrafi zmieniać ludzi, nawet toksycznych, a nie my.
Cały świat jest toksyczny, a my żyjemymy w ciągłym kłamstwie i nie uciekniemy, szczególnie, gdy to nasza rodzina lub współpracownicy są toksyczni. Dlaczego tacy są?

Bóg oczekuje, abyśmy podjeli ten krzyż-toksyczni ludzie i modlili się za nich, a nie ich zawsze oceniali i unikali.

Wiele w tej wypowie…More
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i to On potrafi zmieniać ludzi, nawet toksycznych, a nie my.
Cały świat jest toksyczny, a my żyjemymy w ciągłym kłamstwie i nie uciekniemy, szczególnie, gdy to nasza rodzina lub współpracownicy są toksyczni. Dlaczego tacy są?

Bóg oczekuje, abyśmy podjeli ten krzyż-toksyczni ludzie i modlili się za nich, a nie ich zawsze oceniali i unikali.

Wiele w tej wypowiedzi jest o pustych teoriach, a nic o Jezusie Chrystusie, który jest jedyną PRAWDĄ, DROGĄ I ŻYCIEM, a nasze cierpienie połączone z Jego Ofiarą Mszy Świętej może zmieniać globalnie cały świat.

Więc możemy być bohaterami i nie powinniśmy uciekać zawsze od naszego krzyża, ponieważ z Bogiem wszystko jest możliwe, nawet przemiana toksycznych ludzi!

„Jedno tylko dobrze odmówione „Zdrowaś Maryjo” sieje w piekle popłoch” (św.Jan Vianney).

Czy Ostrzeżenie będzie w Wielki Piątek tego roku?

Conte jest absolutnie pewny, Nie ma żadnego innego dnia ani roku...???
Doprawdy?

A może:

"...Wielki Czwartek 13 kwietnia 2017 godz. 20:30
ponieważ 13 kwietnia 585r. (w Wielki Czwartek), w więzieniu w Tarragonie (w Hiszpanii, tam gdzie jest też Garabandal!) za przejście na katolicyzm z arianizmu nie uznającego Trójcy Świętej, a dokładniej jeszcze za odmowę przyjęcia heretyckiej Komunii św.…More
Conte jest absolutnie pewny, Nie ma żadnego innego dnia ani roku...???
Doprawdy?

A może:

"...Wielki Czwartek 13 kwietnia 2017 godz. 20:30
ponieważ 13 kwietnia 585r. (w Wielki Czwartek), w więzieniu w Tarragonie (w Hiszpanii, tam gdzie jest też Garabandal!) za przejście na katolicyzm z arianizmu nie uznającego Trójcy Świętej, a dokładniej jeszcze za odmowę przyjęcia heretyckiej Komunii św. z rąk ariańskiego biskupa został ścięty św. książeHermenegild.
Przewidywana data ogłoszenia informacji przez Conchitę o PEWNEJ dacie Wielkiego Cudu to prawdopodobnie:
5 kwietnia 2017"???

Nikt nie zna dnia ani godziny!!!
A wy nie promujcie fałszywych "orędzi" ostrzeżenie m.in. ze strony DZIECKONMP!
Mariusz Pawełczuk

Amerykanie, Szwecja i UE szykują się do wszczepiania chipów RFID

Znamię na czole i na ręce

a Dziś jest święto narodzenia waszej Niebieskiej Mamy, Moi umiłowani i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przeżywajcie je w radości i pokoju, w ciszy i na modlitwie, w ufności i w dziecięcym oddaniu.
b Jesteście małymi dziećmi waszej Mamy – Dziecka. Jesteście częścią Mojego potomstwa i mocnym punktem Mojego zwycięskiego planu. Formujecie drogocenny wieniec …More
Znamię na czole i na ręce

a Dziś jest święto narodzenia waszej Niebieskiej Mamy, Moi umiłowani i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przeżywajcie je w radości i pokoju, w ciszy i na modlitwie, w ufności i w dziecięcym oddaniu.
b Jesteście małymi dziećmi waszej Mamy – Dziecka. Jesteście częścią Mojego potomstwa i mocnym punktem Mojego zwycięskiego planu. Formujecie drogocenny wieniec czystości, miłości i pokory wokół kołyski, w której jestem położona.
c Pozwólcie, żebym was karmiła i wychowywała. Pozwólcie Mi się ulegle prowadzić. Pozwólcie Mi się oznaczyć Moją matczyną pieczęcią.
d To są czasy, w których zwolennicy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi są znaczeni jego znamieniem na czole i na ręce.
e Znamię na czole i na ręce wyraża całkowitą zależność tego, kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga Chrystusa, czyli antychrysta. Noszenie jego znamienia oznacza całkowitą przynależność oznaczonej osoby do zastępu tego, który sprzeciwia się Chrystusowi i walczy z Jego Boskim i królewskim panowaniem.
f Znamię wyciśnięte jest na czole i na ręce.
g Czoło oznacza inteligencję, umysł, siedzibę ludzkiego rozumu.
h Ręka oznacza ludzkie działanie, gdyż rękami człowiek tworzy i pracuje.
i Tak więc osoba oznaczona jest znamieniem antychrysta w swoim umyśle i w swojej woli.
j Człowiek pozwalający się oznaczyć znamieniem na czole prowadzony jest do przyjęcia doktryny negującej Boga i odrzucającej Jego Prawa, do przyjęcia ateizmu, który w obecnych czasach coraz bardziej się szerzy i upowszechnia. Człowiek ten jest więc popychany do podążania za dzisiejszymi, modnymi ideologiami, aby stał się głosicielem wszelkich błędów.
k Ten, kto pozwala się oznaczyć znamieniem na ręce, zmuszany jest do działania w sposób autonomiczny i niezależny od Boga – podporządkowując swą własną aktywność poszukiwaniu dobra jedynie materialnego i ziemskiego. Odłącza więc swą działalność od planu Ojca, który chce ją oświecać i podtrzymywać Swoją Bożą Opatrznością. Człowiek ten ucieka w swym działaniu przed miłością Syna, który z wysiłku ludzkiego czyni cenny środek odkupienia i uświęcenia. Jego aktywność pozbawiona jest mocy Ducha, który wszędzie działa, by odnowić wewnętrznie każde stworzenie.
l Człowiek oznaczony pieczęcią na ręce pracuje jedynie dla siebie, aby zgromadzić dobra materialne. Czyni z pieniądza swego boga i staje się ofiarą materializmu.
m Ten, kto jest oznaczony pieczęcią na ręce, pracuje jedynie dla zaspokojenia własnych zmysłowych pragnień. Poszukuje dobrobytu i przyjemności, pełnego zadowolenia wszystkich swych namiętności, zwłaszcza nieczystości, i staje się ofiarą hedonizmu.
n Ten, kto przyjmuje znamię na ręce, czyni z własnego «ja» centrum wszelkiego działania. Patrzy na innych jak na przedmioty użycia i wyzysku dla własnego interesu. Staje się ofiarą niepohamowanego egoizmu i braku miłości.
o Ponieważ Mój przeciwnik oznacza swym znamieniem wszystkich swych zwolenników, nadszedł i dla Mnie – waszego Niebieskiego Wodza – czas oznaczenia Moją matczyną pieczęcią wszystkich tych, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowią część Mojego zastępu.

p Wyciskam Moją pieczęć na waszych czołach najświętszym znakiem Krzyża Mojego Syna Jezusa. Otwieram w ten sposób ludzki umysł na przyjęcie Jego Bożego Słowa, na miłowanie go, życie nim. Prowadzę was do powierzenia się w pełni Jezusowi, który wam je objawił. Czynię was dziś odważnymi świadkami wiary. Tym, którzy oznaczeni są na czołach bluźnierczym znamieniem, przeciwstawiam Moich synów – oznaczonych Krzyżem Jezusa Chrystusa.

q Następnie porządkuję całe wasze działanie, aby przynosiło najdoskonalszą chwałę Trójcy Przenajświętszej. W tym celu wyciskam na waszych rękach Moją pieczęć, którą jest znak Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Przez znak Ojca wasze ludzkie działanie podporządkowuje się i całkowicie współpracuje z planem Bożej Opatrzności, która i dzisiaj przygotowuje wszystko dla waszego dobra.
Przez znak Syna wszystko, co czynicie, zostaje głęboko włączone w tajemnicę Jego Boskiego Odkupienia.
Przez znak Ducha Świętego cała wasza działalność otwiera się na Jego potężną moc Uświęcenia – tchnącą wszędzie jak potężny Ogień, aby odnowić od podstaw cały świat.

r Moi najmilsi synowie – w tym dniu, w którym zgromadzeni z miłością wokół Mojej kołyski świętujecie dzień ziemskiego narodzenia waszej Niebieskiej Mamy – pozwólcie się wszyscy oznaczyć na czołach i na rękach Moją matczyną pieczęcią.

Fatima (Portugalia), 15.09.1989 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Polecamy stronę www.gobbi.pl
Mariusz Pawełczuk

Msza nienawiści, czyli jak się żegnał ks. Jacek Międlar [WIDEO]

Dobry ksiądz i prawda zawsze będzie atakowana przez ten świat , fałszywych Chrześcijan i wyborczą, która przygotowała ten tekst  !
Mariusz Pawełczuk

Ks.Natanek oświadcza: Neokatechumenat to jest nieprawdopodobne działanie Pana Boga.

NIE MANIPULUJ!!!

Jeżeli ktoś odrzuca wszelką Tradycję kościelną, pisaną czy niepisaną -niech będzie wyłączony"-Sobór Nicejski II

DN-Założony przez malarza Kiko Argüello, chemiczki Carmen Hernández oraz księdza Mario Pezzi. Ruch powstały w 1964r. Mimo wszelkich wątpliwości, które Stolica Apostolska wysuwa względem Neokatechumenatu i braku reakcji Drogi na zalecenia Watykanu (np aby nie …More
NIE MANIPULUJ!!!

Jeżeli ktoś odrzuca wszelką Tradycję kościelną, pisaną czy niepisaną -niech będzie wyłączony"-Sobór Nicejski II

DN-Założony przez malarza Kiko Argüello, chemiczki Carmen Hernández oraz księdza Mario Pezzi. Ruch powstały w 1964r. Mimo wszelkich wątpliwości, które Stolica Apostolska wysuwa względem Neokatechumenatu i braku reakcji Drogi na zalecenia Watykanu (np aby nie przyjmować Komunii Św. w pozycji siedzącej oraz aby przynajmniej w jedną niedzielę w miesiącu członkowie Drogi brali udział we Mszy św. wraz z całą parafią) neokatechumenat jest tolerowany -JESZCZE!

Kiko Arguello kwestionuje Kościół jako drogę do zbawienia i marginalizuje rolę kapłanów: "Kościół pierwotny nigdy nie postrzegał siebie samego jako jedynej arki zbawienia, ale jako misję w historii. "

Sama wspólnota jest ważniejsze niż Msza św. "Nikt tu nie myśli w kategoriach indywidualnego obrzędu. Hebrajczycy nie mogli celebrować Paschy, jeśli w rodzinie nie było co najmniej jedenastu osób. Sakramentem jest bowiem nie tylko chleb i wino, ale i zgromadzenie, cały Kościół, który głosi Eucharystię. Bez tego zgromadzenia (...) nie byłoby Eucharystii.". Sugeruje to, że Msza św. odprawiona przez kapłana bez wiernych nie ma znaczenia. Zasadniczy błąd.

Kiko na swoich obrazach często zamieszcza Chrystusa lub świętych z czarnymi oczami (wyłupanymi lub wypalonymi?), niekiedy o twarzach z tatuażami na styl indyjski lub indiański, niekiedy podpisuje swoje ikony w widocznym miejscu, w zapisach "alfa i omega" używa z litery "omega" odwróconej do góry nogami. Trzeba zaznaczy, że reprodukcje prac Kiko znajdują się w każdym miejscu spotkań DN

Za wiara.arachbox.com/Neokatechumenat…

PO OWOCACH ICH POZNACIE!!!

Biskupi w szoku! Nikt się nie spodziewał, że w seminarium mogą dziać się takie rzeczy!

Obudź się!!!
W jakim szoku? Doskonale się bawią i sprzedają kolejne kościoły, a za rok będą chcieli homoseksualistów w Kościele...oczywiście nie wszyscy, dzięki Bogu.
Panie Jezu ratuj nas i Twój Kościół!!!