Język

Cdl. Burke: ‘Synodality’ suggests some kind of ‘new church’

NEW "CHURCH" = NEW OFFICIAL HERESY! "Blessed art thou, Simon Bar-Jona. For flesh and blood hast not revealed this to thee, but my Father who is in heaven. And I say to thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the powers of death [gates of hell] shall not prevail against it. I will give to thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth … Więcej

Church Becoming A "Protestant Parliament" – Cardinal Burke

NEW "CHURCH" = NEW OFFICIAL HERESY! "Blessed art thou, Simon Bar-Jona. For flesh and blood hast not revealed this to thee, but my Father who is in heaven. And I say to thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the powers of death [gates of hell] shall not prevail against it. I will give to thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth … Więcej

Kard. Burke: Synodalność sugeruje jakiś nowy „kościół”, gdzie zniszczy się autorytet papieża

Nie nowy kościół, ale oficjalnie heretycki !
"...Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem?
Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga.
W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie.
Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kości…
Więcej

Kościół staje się "parlamentem protestanckim: - kardynał Burke

Nie nowy kościół, ale oficjalnie heretycki !
"...Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem?
Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga.
W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie.
Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kości…
Więcej

Wstrząsające orędzie Jezusa Chrystusa do kapłanów - ks. Piotr Glas

Gdzie sutanna? To ksiądz czy pastor?
Teraz możecie znowu skasować mój post, ale odpowiecie za to przed Bogiem Ojcem!

Cupich and Wuerl collaborated on alternative sex abuse proposal

Luciferic plan of destruction of the Catholic Church
carried out before our eyes - everything for "Protestant brothers"

From the book attributed to priest Ignacy Charszewski, issued with the consent of the Holy Father, John Paul II, dated October 24, 1989.
Father Charszewski was born in 1869 in the village of Lenie near Dobrzyń. In childhood, he learned French and German, and also took piano … Więcej

Is Pope Francis A New Martin Luther?

Luciferic plan of destruction of the Catholic Church
carried out before our eyes - everything for "Protestant brothers"

From the book attributed to priest Ignacy Charszewski, issued with the consent of the Holy Father, John Paul II, dated October 24, 1989.
Father Charszewski was born in 1869 in the village of Lenie near Dobrzyń. In childhood, he learned French and German, and also took piano … Więcej

Ks. prof. Tadeusz Guz o Mszy trydenckiej

Jednorazowo?
Tradycja Kościoła mówi o poście w każdą środę i piątek do końca życia!
Jesteś chętny?