Clicks43
lv.news

Šamanis "svētī" Amazones dalībniekus pirms sinodes, izmantojot buramvārdus

Isidoro Džojojs, šamanis no Kolumbijas Ingas cilts, “svētīja” Amazones sinodes sagatavošanās sanāksmes dalībniekus Bogotā 14. augustā.

Pēc katoļu ziņu dienesta teiktā, sanāksme bija iespēja bīskapiem, kuri apmeklēs sinodi, saņemt priekšlikumus un uzstāties Amazones reģiona iedzīvotājiem.

Mundabor.Wordpress.com šamanisko rituālu sauca par “kristietības prostitūciju”.

"Šie cilvēki pārdod mūsu reliģiju zemes kultam, pasaules apstiprināšanai un mežoņu rituāliem."

#newsMxkgjrjqyj