Clicks286
Sacerdos Hyacinthus
2

Lepiej...

"Pomyślmy, jak bardzo bliski jest nam Bóg i jak żadna myśl ani żadne nasze słowo nie mogą się przed Nim ukryć. Słuszną jest zatem rzeczą, abyśmy się nie sprzeciwiali Jego woli. Lepiej nam się narazić ludziom niemądrym, nierozważnym, wyniosłym, chełpliwym niż Bogu" (z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian).
Anty_modernista and one more user like this.
Anty_modernista likes this.
danutadubiel likes this.