Clicks44
lt.news

Pranciškaus „magiškasis draugų ratas“ bandė nutildyti net ir Vittorio Messori

„Aš parašiau politinį straipsnį dienraščiui Corriere della Sera, kur aš iškėliau klausimus, tačiau buvau paveiktas kritikos ir nuolatinių užgauliojimų, ypač iš tam tikrų katalikų žiniasklaidų“, - portalui LaFedeQuotidiana.it teigė italas žurnalistas Vittorio Messori (rugsėjo 17).

Messori yra pasaulyje žinomas rašytojas ir interviu knygų su kardinolu Ratzingeriu bei Popiežiumi Jonu Pauliumi II-uoju autorius. „Mums pasakyta, kad tai yra gailestingumo Bažnyčia“, - tęsia jis, - vis dėlto, valdantieji netoleruoja jokių kritiškų balsų“.

Pasak Messori, su Pranciškumi susijęs komitetas - magiškasis draugų ratas - buvo įkurtas tam, kad paprašytų dienraščio Corriere della Sera atsisakyti autoriaus Messori paslaugų:

„Su kokiu nuoširdingumu jie sako, kad tai yra gailestingumo, atviro ir lojalaus dialogo, parezijos Bažnyčia?“ - klausia jis.

Messori tiki, jog „blogio jėgos nenugalės“, nes „Bažnyčia nepriklauso Bergoglio“.

Žurnalistas apgailestauja, kad šis konformizmas yra plačiai paplitęs ir vos keli senieji kardinolai apie tai kalba, tačiau jis tikisi, jog vis dar egzistuoja „daugybė“ vyskupų ir net kardinolų, kurie privačiuose susitikimuose išreiškia nesutikimą, bet yra „bailūs, tylus ir tiesiog aklinai užsičiaupia“

#newsLycasszgfc